WorldCat Identities

Jirásek, Alois 1851-1930

Publication Timeline
.
Most widely held works about Alois Jirásek
 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Most widely held works by Alois Jirásek
Old Czech legends by Alois Jirásek( Book )

208 editions published between 1894 and 2016 in 6 languages and held by 607 WorldCat member libraries worldwide

Hlavní české národní a některé místní pověsti se záměrnou tendencí vlastenecky výchovnou. Odd.: Staré pověsti české, Pověsti doby předkřesťanské, Pražské pověsti, Ze starobylých proroctví. - "I je to opravdu brána, jíž vcházíme v Jiráskovy vlastní pak už české dějiny. Brána pak tím vzácnější, že ji zbudoval, vytvořil a svou fantasií vyzdobil sám náš lid. Jehož pojetí Jirásek tu také přesně zachovává, a jen mu ještě pomáhá svým mistrovstvím vypravovatelským." (Z. Nejedlý)
Gaudeamus igitur by Alois Jirásek( Book )

134 editions published between 1877 and 2016 in 7 languages and held by 335 WorldCat member libraries worldwide

Jirásek nás v této selance seznamuje s maloměstskou Litomyšlí let 1847 a 1848, zvl. pak s jejími filosofy, ne s těmi, "kteří pravdu každé věci znají", ale s těmi, jimž "bujná krev v mladém těle kolovala, kteří zpívali, dychtili a milovali, s nimiž dívky, jinak bradatých, učených filosofů nic si nevážící, rády se bavily, ba je milovaly." Novela se dělí na dvě části, ve dvě revoluce: první o majales, květnovou slavnost, kterou studenti přes přísný zákaz hradecké konsistoře přece v Nedošínském háji uskutečnili, a druhou, historickou, o politickou svobodu r. 1848. J. psychologicky věrně zachycuje, jak působil revoluční rok na jednotlivé hrdiny, mužného vlastence Vavřenu, dobrosrdečného šprýmaře Frýborta, tragického Špínu, kt. padl v Praze na barikádách, zamilovaná děvčata, "matku studentů" starou pannu slečnu Elis, ale také na místní němčící honoraci, representovanou nejvýrazněji omezenym byrokratem, panem aktuárem Roubínkem, majetníkem obrazu Herodesa, kt. se z pomyšlení na konstituci až k smrti rozstonal. "Fil. hist. je tak mladistvě svěží nejen proto, že jedná o studentech, ale i proto, že duch těchto studentů ovládá všechno, i samého autora: a dále, že duch těchto studentů jest opravdu mladý, že věští příchod nové, lepší, svobodnější generace a tím i nového, lepšího života." (Podle Z. Nejedlého)
Les têtes-de-chien (Psohlavci) by Alois Jirásek( Book )

172 editions published between 1886 and 2014 in 5 languages and held by 320 WorldCat member libraries worldwide

Román o branném povstání Chodů za vlády Leopolda I. proti trhanovskému pánu Laminggerovi, který prohlásil za neplatné výsady, jež dostali Chodové od českých králů za pohraniční služby. Vzbouření sedláci podlehli přivolanému vojsku a vůdce povstání Jan Sladký Kozina byl odsouzen k smrti a v Plzni popraven. Jirásek vytvořil svým románem "nejlepší snad revoluční obraz, jejž dosud z českého prostředí máme". Jan Sladký Kozina je "opravdový revolucionář, v němž revoluce dlouho zraje, a který proto z počátku dokonce váhá, je-li dobře na pány udeřit. Je v něm ještě kus staré husitské víry v právo a spravedlnost, a proto myslí, že přece není možno, aby se jim, Chodům, nestalo po právu a spravedlnosti. Tím hroznější však, neoblomnější a prudší jest potom, když pozná, že v této víře byl zklamán. Tu nezná již vůbec žádné váhavosti, žádného kroku zpět, nýbrž jde stále vpřed, i když při tom zahyne." (Z. Nejedlý. Čtyři studie o Al. Jiráskovi.)
Temno : historický obraz by Alois Jirásek( Book )

99 editions published between 1915 and 2010 in 3 languages and held by 210 WorldCat member libraries worldwide

"Doba panování Karla VI. je temná doba, nejen vrcholící tehdy neuvědomělostí a temnotou v celých vrstvách národa, ale i naší historickou nevědomostí. Až J. první sáhl právě do této doby a probil se nechutnými prameny až k podrobnému obrazu jejího života. I je nám Temno důležitým dílem i historiografickým, jedním z nejsmělejších v naší hist. literatuře. Více však ještě než tím působí Temno vystižením hrůzy, kterou ještě dnes v nás vyvolává ta úžasná nízkost, s níž se tehdy šlo na naše lidi. K tomu dodává zde J. důkazy přímo otřásající. Honění, pronásledování, mučení nekatolíků, jež ovšem ani J. neopomíjí - to zdaleka není to nejhorší a nejstrašnější na této době. Strašnější je to vědomé, nízké, až k pláči i zlosti drzé ohlupování naší národní masy." (z dosl.)
Proti všem : list z české epopeje by Alois Jirásek( Book )

80 editions published between 1894 and 1987 in 4 languages and held by 153 WorldCat member libraries worldwide

Po vylíčení zrození husitství v "Mezi proudy" obrátil se Jirásek hned k vrcholu husitství a píše "list z české epopeje", té největší a nejslavnější, jakou kdy prožily naše dějiny. Poznáváme tu především ony "všechny", proti nimž šel tehdy boj, a Jirásek nepomíjí nic, co by ukázalo, jak mocní to byli nepřátelé. Byl to především papež, tehdy hlava nejen církve, ale s ní i všeho křesť. světa, který na pokyn jeho zvedá se i vojensky a jde zničit, vyhubit proklaté husity, dále je to císař, světská hlava téhož světa a stejně zlá a ukrutná. A konečně je to domácí reakce, spolčená s těmito nepřáteli národa. Ano, mocní, přemocní byli ti, proti kterým tehdy šel náš boj. A nesčíslně jich bylo, takřka celý ostatní svět - "všichni". A přece, oč silnější byli "bojovníci za boží pravdu", za nový, lepší svět a život! Silnější právě tou pravdou, za kterou šli a bojovali. (Z doslovu.)
Legends of old Bohemia by Alois Jirásek( Book )

3 editions published in 1963 in English and held by 143 WorldCat member libraries worldwide

Some aspects of Czech culture by Alois Jirásek( Book )

8 editions published between 1953 and 1970 in English and German and held by 96 WorldCat member libraries worldwide

Skaláci; historický obraz z druhé polovice XVIII. století by Alois Jirásek( Book )

53 editions published between 1890 and 1974 in Czech and Undetermined and held by 94 WorldCat member libraries worldwide

Historický román o krutých poměrech na náchodském panství za Marie Terezie ukazuje na osudech tří generací Skaláků růst třídního uvědomění selského lidu od trpné odevzdanosti až k otevřenému boji proti panskému útlaku a zvůli
Skály : několik výjevů z dějin samoty by Alois Jirásek( Book )

43 editions published between 1887 and 1969 in Czech and Undetermined and held by 89 WorldCat member libraries worldwide

Historický román, jeden z těch, v nichž Jirásek vylíčil dobu po bitvě bělohorské. Odehrává se těsně po ní a je umístěn do světu odlehlé končiny Orlických hor, dějiště staré pověsti, jež dala podnět k napsání románu i vůli ji objasnit
Malomestske historie by Alois Jirásek( Book )

55 editions published between 1890 and 1974 in Czech and Undetermined and held by 87 WorldCat member libraries worldwide

"Maloměstskými historiemi" vytvořil autor literární i historický celek, zachycující konec předbřeznové doby a rok 1848. První dva příběhy líčí doznívající starou Litomyšl i její blížící se zánik. Pov. "U Rytířů" je historií šlechtičny, která stěží udržuje rozpadávající se rodinný majetek a odolává útoku chudoby i útokům majitele tabákového skladu Gausse, představitele společensky neurvalého světa, měšťana usilujícího o starodávný dům. Druhá povídka, líčící biedermayerovský idylický život poštmistra a jeho sestry, tvoří můstek mezi předbřeznovým příběhem prvním a "Filosofskou historií", kde před námi ožívá Litomyšl mladá, studenti-filosofové. Jirásek sleduje jejich život a zápas od jara 1847, nevinného odboje a zápasu o studentské Majales až po vyvrcholení jejich boje, tvoření legií a skutečný revoluční boj na pražských barikádách
Poklad : historický obraz z osmnáctého století by Alois Jirásek( Book )

46 editions published between 1930 and 1978 in Czech and Undetermined and held by 86 WorldCat member libraries worldwide

Román (napsaný r. 1881) stopuje první záblesky čes. obrození po době temna v životním prostředí rokokové šlechty. Podstatu obrození vidí J. především v osvobození lidu od pout, do nichž jej uvrhla panovačnost starého feudalismu. V "Pokladu" jsou to pouta duševní, ona strašná duchovní tma, v níž byl lid udržován, jen aby neprohlédl. V románě se vypráví o tom, jak majitel zámku a panství Potštejna, osvícenec neplodné povahy, hledal poklad v zříceninách starého hradu. Hlavním nositelem osvícenství není zde však tento šlechtic, nebo snad jiní zástupci rokokové společnosti, ale lékař lidového původu, který bojuje proti jesuitské zlobě, proti duševní otupělosti, pověrčivosti a náboženství fanatismu mezi lidem. Naučí se chápat i snahy o nový a lepší život a osud čes. národa. Pronásledované tajné České bratry zachraňuje posléze vydání tolerančního patentu (1781). (Podle Zd. Nejedlého.)
Vojenské povídky by Alois Jirásek( Book )

21 editions published between 1952 and 1975 in Czech and held by 75 WorldCat member libraries worldwide

Výbor 10 povídek s náměty vojenskými, z nichž některé byly J. průpravou k velkým románovým cyklům. Jsou v nich vykresleny na historickém pozadí vojenské typy z různých dob: z doby husitské ("Tčevská hranice", "Hejtmanská sláva", "Blažej Chotěřinský"), z války třicetileté ("Turečkové"), z dob válek prusko-rakouských ("Ztracenci", "Mudrcové", "Host"), z válek tureckých ("Na Krvavém Kameni"). Výbor uzavírá životopisná črta o Alšově strýci Tomáši Famfulovi ("Tomáš Famfule, švališer"). Co J. v této stati napsal o Alšovi, platí i o něm samém. I Jirásek "má lásku k vojáku, zvláště k jízdnému, a z ní ten vřelý zájem o něj, o jeho koně, o zbraň, o všeliký detail uniformy i postroje, o všechen život vojenský". Proto jsou jeho postavy vojáků tak výstižné a zdařilé, ať již líčí bojovníky husitské, uvědoměle bojující za zájmy lidu a národa, nebo vojáky zverbované, donucené sloužit cizím zájmům. (S použitím studie Z. Nejedlého)
Böhmens alte Sagen by Alois Jirásek( Book )

14 editions published between 1957 and 2006 in 3 languages and held by 71 WorldCat member libraries worldwide

Z Cech az na konec sveta by Alois Jirásek( Book )

40 editions published between 1890 and 2016 in Czech and Undetermined and held by 65 WorldCat member libraries worldwide

Jedním z účinných prostředků zahraniční politiky Jiřího z Poděbrad byly cesty do ciziny, podnikané královými důvěrníky. Měly ukázat světu, že Češi nejsou kacíři a divokými válečníky, za něž byli pokládáni, ale naopak,žejsounárodemcivilisovaným, kulturním a toužícím po míru. Největší takovou cestu (trvala od listopadu 1465 do jara 1467) podnikl švagr Jiříkův Lev z Rožmitálu se svou družinou. Vedla přes celou západní Evropu do Anglie,ŠpanělskaaPortugal až namys Finis terrae, o němž se podle tehdejších zeměpisných znalostí myslilo, že je to "konec světa". Putování, v němž nebyla nouze ani o příhody dobrodružné, popsal česky člen družiny Václav Šašek z Bířkova.Rukopisseztratil, alezápisky se zachovaly v latinském překladu. Ty byly podkladem Jiráskova volného zpracování
V cizích službách, kus c̆eské anabase by Alois Jirásek( Book )

28 editions published between 1886 and 1953 in Czech and Undetermined and held by 51 WorldCat member libraries worldwide

Děj povídky se odehrává na samém začátku 16. stol., v době krále Vladislava II., nástupce Jiřího z P. Husitská tradice byla tehdy ještě nejen živá, ale i vládnoucí. Avšak nová protistředověká podoba husitství zvrhá se tu v uvolnění všech řádů, v nevázanost zejména vyšších dvou stavů: panského a rytířského. Zemané a páni slouží vojensky komukoliv a jsouce v míru přáteli a v nejlepší shodě, jsou stejně ochotni v zjednané vojenské službě zabíjet jeden druhého. T. zv. bavorská válka neměla pro Čechy valného významu. Šlo o osobní osud falckraběte Ruprechta. Jeník z Mečova se jím dává strhnout a naverbuje pro něho dosti značné vojsko. Ale i na druhé straně bojují Češi, ba dokonce i v něm. službách. Na tomto poklesu někdejších husit. bojovníků ukazuje J. čím byla doba Vladisl. II., krále "Dobře" kdy si u nás každý dělal co chtěl a země klesala. (Podle Z. Nejedlého.)
Philosophes by Alois Jirásek( Book )

14 editions published between 1923 and 2007 in French and held by 46 WorldCat member libraries worldwide

Le roman Philosophes, paru en 1878, se démarque des romans historiques que Jirasek écrivit par la suite et qui ont fait comparer l'auteur à Walter Scott ou encore Alexandre Dumas. Cet ouvrage s'insère dans le cycle des souvenirs de jeunesse et relate de manière romancée les révolutions de 1848. Le récit décrit aussi les rapports tendus de Vienne avec la capitale Prague et prône un patriotisme exacerbé, défendant âprement la culture tchèque
Alois Jirásek; sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin by Miloslav Hýsek( Book )

4 editions published in 1921 in Czech and held by 45 WorldCat member libraries worldwide

Maryla : starodávná selanka by Alois Jirásek( Book )

26 editions published between 1887 and 1976 in 3 languages and held by 43 WorldCat member libraries worldwide

Novela z doby správcovství Jiřího z Poděbrad líčí idylický život na zemanských dvorcích a milostný příběh zemanské schovanky Maryly. Toto vydání, určené mládeži, upravuje text nejen po stránce pravopisné, nýbrž odstraňujeněkterézastaralé jevy, které jsou projevem jazykové normy minulého století
Chodische Freiheitskämpfer, historisches Gemälde by Alois Jirásek( Book )

9 editions published between 1904 and 2012 in German and held by 35 WorldCat member libraries worldwide

F.L. Věk; obraz z dob našeho národniho probuzeni by Alois Jirásek( Book )

3 editions published in 1901 in Czech and held by 8 WorldCat member libraries worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.80 (from 0.41 for Legends of ... to 0.93 for Böhmens a ...)

WorldCat IdentitiesRelated Identities
Old Czech legends
Alternative Names
A. J 1851-1930

Alois Jirásek cseh regényíró

Alois Jirásek Czech writer

Alois Jirásek écrivain tchèque

Alois Jirásek escriptor txec

Alois Jirásek escritor checo

Alois Jirásek schrijver uit Tsjecho-Slowakije (1851-1930)

Alois Jirásek scrittore ceco

Alois Jirásek tschechischer Schriftsteller und Historiker

Irasek, Alois.

Irasek Alois 1851-1930

Irasek Aloiz 1851-1930

Irāsekku, Aroisu 1851-1930

Jiraasek, Alois 1851-1930

Jirásek, Al.

Jirásek, Al 1851-1930

Jirásek, Al. (Alois), 1851-1930

Jirásek, Aloizy.

Jirásek, Alojs

Jirásek, Alojs 1851-1930

Jirásek, Alojzy.

Jirasek, Vjekoslav

Jirāseks, Aloizs 1851-1930

Jiraszek, Alojzy.

Yilasaike 1851-1930

Алаіс Ірасек

Алаіс Ірасэк

Алоис Ирасек

Алоїс Їрасек

Йирасек, Алоис

Йирасек, Алоис чешский писатель

Ирасек Алоис

Ирасек, Алоис 1851-1930

Ալոիս Յիրասեկ

איראסק, אלואיס

אירסק, אלואיס

अलोयस यिरासेक

이라세크, 알로이스 1851-1930

アロイス・イラーセク

イラーセク, アロイス

Languages
Czech (968)

German (28)

English (28)

French (27)

Russian (17)

Polish (6)

Slovak (4)

Chuvash (2)

Chechen (1)

Chinese (1)

Armenian (1)

Covers
Böhmens alte Sagen