WorldCat Identities

Jirásek, Alois 1851-1930

Publication Timeline
.
Most widely held works by Alois Jirásek
Old Czech legends by Alois Jirsek( Book )

217 editions published between 1894 and 2013 in 8 languages and held by 670 WorldCat member libraries worldwide

Hlavní české národní a některé místní pověsti se záměrnou tendencí vlastenecky výchovnou. Odd.: Staré pověsti české, Pověsti doby předkřesťanské, Pražské pověsti, Ze starobylých proroctví. - "I je to opravdu brána, jíž vcházíme v Jiráskovy vlastní pak už české dějiny. Brána pak tím vzácnější, že ji zbudoval, vytvořil a svou fantasií vyzdobil sám náš lid. Jehož pojetí Jirásek tu také přesně zachovává, a jen mu ještě pomáhá svým mistrovstvím vypravovatelským." (Z. Nejedlý)
Gaudeamus igitur by Alois Jirsek( Book )

129 editions published between 1877 and 2010 in 6 languages and held by 363 WorldCat member libraries worldwide

Dvě novely, které patří k nejčtenějším dílům Jiráskovým. První je obrazem ze života litomyšlských studentů v první polovině 19. století, druhá mistrovsky líčí idylický život na zemanských dvorcích v době správcovství Jiřího zPoděbrad a milostný příběh schovanky Maryly
Psohlavci : historický obraz by Alois Jirsek( Book )

140 editions published between 1886 and 1974 in 3 languages and held by 250 WorldCat member libraries worldwide

Román o branném povstání Chodů za vlády Leopolda I. proti trhanovskému panu Lamingerovi, který prohlásil za neplatné výsady, jež dostali Chodové od českých králů za pohraniční služby. Vzbouření sedláci podlehli přivolanému vojskua vůdce povstání Jan Sladký Kozina byl odsouzen k smrti a v Plzni popraven. Jirásek vytvořil svým románem "nejlepší snad revoluční obraz, jejž dosud z českého prostředí máme." Jan Sladký Kozina je "opravdový revolucionář, v němžrevoluce dlouho zraje, a který proto z počátku dokonce váhá, je-li dobře na pány udeřit. Je v něm ještě kus staré husitské víry v právo a spravedlnost a proto myslí, že přece není možno, aby se jim, Chodům, nestalo po právu aspravedlnosti. Tím hroznější však, neoblomnější a prudší je potom, když pozná, že v této víře byl zklamán. Tu nezná již vůbec žádné váhavosti, žádného kroku zpět, nýbrž jde stále vpřed, i když při tom zahyne." (Z. Nejedlý, Čtyřistudie o Al. Jiráskovi)
Temno : historický obraz by Alois Jirsek( Book )

87 editions published between 1915 and 1985 in 3 languages and held by 191 WorldCat member libraries worldwide

"Doba panování Karla VI. je temná doba, nejen vrcholící tehdy neuvědomělostí a temnotou v celých vrstvách národa, ale i naší historickou nevědomostí. Až J. první sáhl právě do této doby a probil se nechutnými prameny až k podrobnému obrazu jejího života. I nám je Temno důležitým dílem i historiografickým, jedním z nejsmělejších v naší hist. literatuře. Více však ještě než tím působí Temno vystižením hrůzy, kterou ještě dnes v nás vyvolává ta úžasná nízkost, s níž se tehdy šlo na naše lidi. K tomu dodává zde J. důkazy přímo otřásající. Honění, pronásledování, mučení nekatolíků, jež ovšem ani J. nepomíjí - to zdaleka není to nejhorší a nejstrašnější na této době. Strašnější je to vědomé, nízké, až k pláči i zlosti drzé ohlupování naší národní masy." (Z dosl.)
Legends of old Bohemia by Alois Jirsek( Book )

4 editions published in 1963 in English and Undetermined and held by 153 WorldCat member libraries worldwide

Proti všem : list z české epopeje by Alois Jirsek( Book )

78 editions published between 1894 and 1987 in 4 languages and held by 149 WorldCat member libraries worldwide

Po vylíčení zrození husitství v "Mezi proudy" obrátil se Jirásek hned k vrcholu husitství a píše "list z české epopeje", té největší a nejslavnější, jakou kdy prožily naše dějiny. Poznáváme tu především ony "všechny", proti nimž šel tehdy boj, a Jirásek nepomíjí nic, co by ukázalo, jak mocní to byli nepřátelé. Byl to především papež, tehdy hlava nejen církve, ale s ní i všeho světského křesť. světa, který na jeho pokyn zvedá se i vojensky a jde zničit, vyhubit proklaté husity, dále je to císař, světská hlava téhož světa a stejně zlá a ukrutná. A konečně je to domácí reakce, spolčená s těmito nepřáteli národa. Ano, mocní, přemocní byli ti, proti kterým tehdy šel náš boj. A nesčíslně jich bylo, takřka celý ostatní svět - "všichni". A přece oč silnější byli "bojovníci za boží pravdu", za nový, lepší svět a život! Silnější právě tou pravdou, za kterou šli a bojovali. (Z doslovu)
F.L. Věk : obraz z dob našeho národního probuzení by Alois Jirsek( Book )

54 editions published between 1890 and 1972 in Czech and English and held by 113 WorldCat member libraries worldwide

4. díl zachycuje události let 1804-1811 jednak v Praze, jednak ve venkovských městech (Dobruška, Opočno, Litomyšl). Věk po požáru úporně bojuje, aby se vybavil z tísně a jakmile se vzpamatuje z hmotných starostí, dává se znovu do buditelské práce. Válkou mezi Rakouskem a Napoleonem nejvíce trpí lid, bída zachvacuje jeho široké vrstvy. Věkův syn odchází na studie do litomyšlské piaristické koleje. Jirásek líčí obraz dvou světů tehdejšího města: světa měsťanského, jehož představitelkou je tu starosvětská stará paní Jetmarová s dcerami a representant nadcházejícího, probuzeného již biedermayeru - zámožný chirurg Kamberský s rodinou, a svět kláštera, jehož duchovenstvo je tehdy hlasatelem reakce na revoluci a jeho školská praxe ukázkou pedagogických zvráceností tehdejší školy (korupce, ponižování chudých, udupávání vedomí češství). Uzavírá se rodinná tragedie Thamova, umírá prof. Vydra i Kramerius. Přicházejí však i nové postavy: 1. čes. žurnalista Jan Hýbl, vlastenci Jeník z Bratřic, podivínský, ale horlivý dr. Srnka a j. Také život mladého dr. Helda dostává spád. Přes všechny chmury vítězí nakonec pokrok, za nějž bojují již i mladí. Ale finanční patent, snižující r. 1811 hodnotu peněz na pětinu, ničí také Věka, který pak jedinou záchranu vidí v odchodu do Prahy
Some aspects of Czech culture by Alois Jirsek( Book )

8 editions published between 1953 and 1970 in English and German and held by 98 WorldCat member libraries worldwide

Na dvoře vévodském by Alois Jirsek( Book )

58 editions published between 1881 and 1973 in 3 languages and held by 97 WorldCat member libraries worldwide

Románový obraz života na náchodském zámku a panství r. 1799, v době rozkvětu rokoka a za vlády osvíceného vévody. Hlavní zápletka se odvíjí na pozadí vzrušeného děje, plného zvratů, náhod, tajemství, hudby povznášejícíirozkošnické, lásky opravdové i smyslné a požitkářské. Tvoří ji úsilí vévodova tajemníka Antonína Hlasivce, prosadit na náchodském panství zrušení roboty. Při tomto zápase se střetává nejen s intrikánskou záletnou vévodkyní, alei skomplotem vrchnostenských úředníků
Les têtes-de-chien (Psohlavci) by Alois Jirsek( Book )

39 editions published between 1900 and 2014 in 6 languages and held by 90 WorldCat member libraries worldwide

Skaláci; historický obraz z druhé polovice XVIII. století by Alois Jirsek( Book )

50 editions published between 1890 and 1974 in Czech and Undetermined and held by 89 WorldCat member libraries worldwide

Historický román o krutých poměrech na náchodském panství za Marie Terezie ukazuje na osudech tří generací Skaláků růst třídního uvědomění selského lidu od trpné odevzdanosti až k otevřenému boji proti panskému útlaku a zvůli
Skály : několik výjevů z dějin samoty by Alois Jirsek( Book )

42 editions published between 1887 and 1969 in Czech and Undetermined and held by 86 WorldCat member libraries worldwide

Historický román, jeden z těch, v nichž Jirásek vylíčil dobu po bitvě bělohorské. Odehrává se těsně po ní a je umístěn do světu odlehlé končiny Orlických hor, dějiště staré pověsti, jež dala podnět k napsání románu i vůli ji objasnit
Malomestske historie by Alois Jirsek( Book )

54 editions published between 1890 and 1974 in Czech and Undetermined and held by 84 WorldCat member libraries worldwide

"Maloměstskými historiemi" vytvořil autor literární i historický celek, zachycující konec předbřeznové doby a rok 1848. První dva příběhy líčí doznívající starou Litomyšl i její blížící se zánik. Pov. "U Rytířů" je historií šlechtičny, která stěží udržuje rozpadávající se rodinný majetek a odolává útoku chudoby i útokům majitele tabákového skladu Gausse, představitele společensky neurvalého světa, měšťana usilujícího o starodávný dům. Druhá povídka, líčící biedermayerovský idylický život poštmistra a jeho sestry, tvoří můstek mezi předbřeznovým příběhem prvním a "Filosofskou historií", kde před námi ožívá Litomyšl mladá, studenti-filosofové. Jirásek sleduje jejich život a zápas od jara 1847, nevinného odboje a zápasu o studentské Majales až po vyvrcholení jejich boje, tvoření legií a skutečný revoluční boj na pražských barikádách
Bratrstvo : tři rapsodie by Alois Jirsek( Book )

36 editions published between 1932 and 1978 in Czech and held by 83 WorldCat member libraries worldwide

Z Cech az na konec sveta by Alois Jirsek( Book )

49 editions published between 1890 and 1977 in Czech and Undetermined and held by 76 WorldCat member libraries worldwide

Jedním z účinných prostředků zahraniční politiky Jiřího z Poděbrad byly cesty do ciziny, podnikané královými důvěrníky. Měly ukázat světu, že Češi nejsou kacíři a divokými válečníky, za něž byli pokládáni, ale naopak,žejsounárodemcivilisovaným, kulturním a toužícím po míru. Největší takovou cestu (trvala od listopadu 1465 do jara 1467) podnikl švagr Jiříkův Lev z Rožmitálu se svou družinou. Vedla přes celou západní Evropu do Anglie,ŠpanělskaaPortugal až namys Finis terrae, o němž se podle tehdejších zeměpisných znalostí myslilo, že je to "konec světa". Putování, v němž nebyla nouze ani o příhody dobrodružné, popsal česky člen družiny Václav Šašek z Bířkova.Rukopisseztratil, alezápisky se zachovaly v latinském překladu. Ty byly podkladem Jiráskova volného zpracování
Poklad : historický obraz z osmnáctého století by Alois Jirsek( Book )

35 editions published between 1930 and 1978 in Czech and Undetermined and held by 75 WorldCat member libraries worldwide

Vojenské povídky by Alois Jirsek( Book )

21 editions published between 1952 and 1975 in Czech and held by 70 WorldCat member libraries worldwide

Výbor 10 povídek s náměty vojenskými, z nichž některé byly J. průpravou k velkým románovým cyklům. Jsou v nich vykresleny na historickém pozadí vojenské typy z různých dob: z doby husitské ("Tčevská hranice", "Hejtmanská sláva", "Blažej Chotěřinský"), z války třicetileté ("Turečkové"), z dob válek prusko-rakouských ("Ztracenci", "Mudrcové", "Host"), z válek tureckých ("Na Krvavém Kameni"). Výbor uzavírá životopisná črta o Alšově strýci Tomáši Famfulovi ("Tomáš Famfule, švališer"). Co J. v této stati napsal o Alšovi, platí i o něm samém. I Jirásek "má lásku k vojáku, zvláště k jízdnému, a z ní ten vřelý zájem o něj, o jeho koně, o zbraň, o všeliký detail uniformy i postroje, o všechen život vojenský". Proto jsou jeho postavy vojáků tak výstižné a zdařilé, ať již líčí bojovníky husitské, uvědoměle bojující za zájmy lidu a národa, nebo vojáky zverbované, donucené sloužit cizím zájmům. (S použitím studie Z. Nejedlého)
V cizích službách, kus c̆eské anabase by Alois Jirsek( Book )

39 editions published between 1886 and 1968 in Czech and Undetermined and held by 65 WorldCat member libraries worldwide

Historický románový obraz tragického konce potomků táboritů, kteří v cizích službách na počátku 16. století v boji o bavorské dědictví, landshutské knížectví, umírají nikoliv za národní a sociální svobodu jakovdobáchhusitských,ale za zcela cizí zájmy
Sebrané spisy by Alois Jirsek( Book )

27 editions published in 1947 in Czech and held by 59 WorldCat member libraries worldwide

Filozofská historie by Alois Jirsek( Book )

30 editions published between 1921 and 2002 in 6 languages and held by 54 WorldCat member libraries worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.79 (from 0.36 for Legends of ... to 0.88 for Alois Jira ...)

Old Czech legends
Alternative Names
A. J 1851-1930

Alois Jirsek

Alois Jirsek česk spisovatel

Alois Jirsek Czech writer

Alois Jirsek scrittore ceco

Alois Jirsek tschechischer Schriftsteller und Historiker

Irasek, Alois.

Irasek Alois 1851-1930

Irasek Aloiz 1851-1930

Irāsekku, Aroisu 1851-1930

Jiraasek, Alois 1851-1930

Jirsek, Al 1851-1930

Jirsek, Al. (Alois), 1851-1930

Jirsek, Aloizy.

Jirsek, Alojs.

Jirsek, Alojs 1851-1930

Jirsek, Alojzy.

Jirāseks, Aloizs 1851-1930

Jiraszek, Alojzy.

Yilasaike 1851-1930

Алаіс Ірасек

Алаіс Ірасэк

Алоис Ирасек

Алоїс Їрасек

Йирасек, Алоис

Ирасек Алоис

Ирасек, Алоис 1851-1930

Ալոիս Յիրասեկ

अलोयस यिरासेक

アロイス・イラーセク

イラーセク, アロイス

Languages
Covers