WorldCat Identities

Havránek, Bohuslav

Publication Timeline
.
Most widely held works by Bohuslav Havránek
Česká mluvnice by Bohuslav Havránek( Book )

61 editions published between 1960 and 1988 in 3 languages and held by 236 WorldCat member libraries worldwide

Nové vydání této základní příručky o mluvnici současné spisovné češtiny vychází z výsledků konference o marxistické jazykovědě z r. 1960 a z připomínek recenzentů. Autoři prohloubili a rozšířili zejména výklady ze skladby a
Pravidla českeho pravopisu by Ústav pro jazyk český ČSAV( Book )

44 editions published between 1957 and 1977 in Czech and Undetermined and held by 188 WorldCat member libraries worldwide

Nové vydání Pravidel zachovává v zásadě redakci z r. 1957. Oddíl Pravopisný slovník byl doplněn novými hesly, jak to vyžadovaly změny ve slovní zásobě jazyka, a velkým počtem hesel odborných, hlavně matematických, fyzikálnícha technických jednotek. V oddíle Pravopisná pravidla byla zpřesněna stylizace některých pravidel a doplněny nebo vyměněny příklady
Stručná mluvnice česká by Bohuslav Havránek( Book )

76 editions published between 1966 and 2002 in Czech and Undetermined and held by 174 WorldCat member libraries worldwide

Základní příručka podává v úvodu obecné poučení o jazyce, jazykovém stylu a nářečích a ve čtyřech hlavních oddílech vysvětluje vše podstatné z hláskosloví, pravopisu, tvarosloví a skladby. Ve dvou dodatcích pojednává o významu slov, slovní zásobě a o slohu
Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur; Aufsätze und Studien by Bohuslav Havránek( Book )

22 editions published between 1965 and 1968 in German and Undetermined and held by 163 WorldCat member libraries worldwide

Staročeský slovník by Ústav pro jazyk český ČSAV( Book )

22 editions published between 1968 and 1977 in Czech and English and held by 143 WorldCat member libraries worldwide

Úvodní stati o slovníku, který vychází jako kolektivní dílo ÚJČ při ČSAV a podává úplný a vědecky zpracovaný obraz slovní zásoby českého jazyka od počátků jeho písemných záznamů až do konce 15. století, přičemž tuto slovnízásobu zpřístupňuje nejen pro jazykovědu českou, slovanskou, srovnávací a obecnou vůbec, ale i pro všechny historické obory, které pracují se starými památkami česky psanými. Úvodní stati slovníku zahrnují tyto kapitoly: O prácina Staročeském slovníku (Z. Tyl); Principy Staročeského slovníku (I. Němec); Soupis pramenů Staročeského slovníku a jejich zkratek (Z. Tyl); Obecné zkratky (J. Cejnar); Výklad zpracování hesel, jejich typografické úpravy aznaček (J. Daňhelka, M. Nedvědová)
Československé přednášky pro VIII. [i.e. osmý] mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu : lingvistika by International Congress of Slavists( Book )

27 editions published in 1978 in Czech and Undetermined and held by 122 WorldCat member libraries worldwide

Výbor z české literatury : od počátků po dobu Husovu by Bohuslav Havránek( Book )

20 editions published in 1957 in Czech and held by 116 WorldCat member libraries worldwide

Výbor staročeských památek, který má podat obraz našeho literárního vývoje od jeho počátků až do konce 14. stol. Ve snaze po vystižení rozmanitosti literárních potřeb soudobého společenského života i rozmanitosti jazykově stylových forem zařadili vydavatelé do výboru kromě krásné literatury i ukázky z prózy odborné. Z téhož důvodu jsou zde otištěny vedle památek psaných česky a staroslověnsky i památky psané latinsky. Ke každé ukázce jsou připojeny ediční poznámky, podávající poučení o lexikální stránce vybraného textu a vysvětlení mluvnicky obtížnějších tvarů. Výbor je prvním svazkem rozsáhlého díla, které má ukázat a dokumentovat rozvoj českého písemnictví až do doby obrozenské
Studie o spisovném jazyce by Bohuslav Havránek( Book )

13 editions published in 1963 in 3 languages and held by 114 WorldCat member libraries worldwide

Autor sám k svým sedmdesátinám (nar. 1893) vybral ze svého životního díla studie, jež vznikly v časovém rozmezí více než tříceti let a obrazí jeho teoretickou práci i její praktickou aplikaci na úseku spisovného a literárního jazyka. Jsou seskupeny do tří oddílů, z nichž první obsahuje studie obírající se obecnou problematikou spisovného jazyka, zejména českého, druhý studie věnované konkrétním otázkám spisovné češtiny a třetí konečně srovnávací studie o spisovných jazycích slovanských a o jejich vztazích
Výbor z české literatury doby husitské by Bohuslav Havránek( Book )

24 editions published between 1963 and 1964 in Czech and Undetermined and held by 114 WorldCat member libraries worldwide

Obsahuje ukázky z české literatury z období polipanského, a to nejprve z díla Petra Chelčického, dále literatury traktátové, skladeb veršovaných, všech odvětví prózy, korespondence politické i soukromé a literatury odborné(právnické, filologické, přírodovědné a lékařské)
Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila by Dalimil( Book )

19 editions published between 1957 and 1958 in Czech and Undetermined and held by 112 WorldCat member libraries worldwide

Kritické vydání rýmované Dalimilovy kroniky české, na podkladě rukopisu Lobkovického. Druhé vydání má jen několik málo oprav v interpunkci, v poznámkách a historických vysvětlivkách
Slovník spisovného jazyka českého. Dictionary of the Czech literary language by Ústav pro jazyk český ČSAV( Book )

in Czech and held by 101 WorldCat member libraries worldwide

6. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. [Poř.] Mezin. komitét slavistů a Čs. komitét slavistů by International Congress of Slavists( Book )

17 editions published in 1968 in 7 languages and held by 98 WorldCat member libraries worldwide

Studia Slavica Pragensia; akademiku Bohuslavu Havránkovi k osmdesátinám uspořádali: Vladimír Barnet, Vladimír Hrabě, Václav Křístek, Jan Petr, Jaroslav Porák, Milan Romportl by Vladimír Barnet( Book )

10 editions published in 1973 in 3 languages and held by 84 WorldCat member libraries worldwide

Jubilejní slavistický sborník, věnovaný přednímu českému jazykovědci, obsahuje 25 studií a článků převážně z oboru slavistické lingvistiky. Sborník uzavírá soupis Havránkových prací z let 1963-1972
Slovník spisovného jazyka českého by Ústav pro jazyk český ČSAV( Book )

29 editions published between 1958 and 2011 in Czech and held by 78 WorldCat member libraries worldwide

Spisovná čeština a jazyková kultura by Pražský linguistický kroužek( Book )

10 editions published in 1932 in Czech and Undetermined and held by 74 WorldCat member libraries worldwide

Slovník spisovného jazyka českého( Book )

in Czech and held by 62 WorldCat member libraries worldwide

Tvoření slov v češtině by Ústav pro jazyk český ČSAV( Book )

3 editions published in 1962 in Czech and held by 59 WorldCat member libraries worldwide

Teoretický úvodní díl připravovaného třísvazkového díla podává soustavný a podrobný výklad všech pojmů souvisících s rozborem vnitřní stavby slov a nastíňuje celkový systém slovotvorných zákonitostí a vztahů v české slovníDruhý svazek obsáhne odvozování substantiv a třetí odvozování adjektiv, příslovcí a sloves
Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě by Československý komitét slavistů( Book )

7 editions published in 1958 in Czech and held by 56 WorldCat member libraries worldwide

Československo-bulharské vztahy v zrcadle staletí : sborník vědeckých studií by Československá akademie věd( Book )

7 editions published in 1963 in Czech and Russian and held by 49 WorldCat member libraries worldwide

Historické studie v první části pojednávají a vztazích mezi Čechy, Slováky a Bulhary ve středověku, Konstantinu Jirečkovi a bulharské historiografii, stycích mezí českým a bulharským dělnictvem a sociálně demokratickými stranami 1878-1917 apod. Do druhé části jsou zařazena literárněvědná témata. Zabývají se rozšířením a vlivem české literatury v Bulharsku v době bulharského národního obrození, ohlasem bulharského povstání v poezii Svatopluka Čecha, bulharskou literaturou, zvláště poezií a dramatem, v Čechách mezi dvěma válkami aj. V třetí nalézáme jazykovědné články, Probírají základní konfrontace podmínek a výsledků vývoje češtiny a bulharštiny, analogie a rozdíly ve vývoji spisovné bulharštiny, češtiny a slovenštiny apod
Hradecký rukopis : sborník českých veršovaných skladeb z druhé poloviny 14. století : versus Bohemici secunda parte s. XIV compositi( Book )

15 editions published in 1969 in Czech and Undetermined and held by 46 WorldCat member libraries worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.81 (from 0.62 for Slovník s ... to 1.00 for K sedmdesa ...)

Alternative Names
Bohuslav Havránek Czech academic, lexicographer, linguist, literature historian, professor, publicist, translator, university educator and science writer

Bohuslav Havránek taalkundige uit Oostenrijk-Hongarije (1893-1978)

Bohuslav Havránek tschechoslowakischer Sprachwissenschaftler

Gavranik, B.

Gavranik, B. 1893-1978

Havránek, B.

Havránek, B. 1893-1978

Havránek, Boh.

Havránek, Boh 1893-1978

Havránek, Boh. (Bohuslav)

Havranek, Bohuslav

Багуслаў Гаўранек

Богуслав Гавранек

Бохуслав Хавранек

ボフスラフ・ハヴラーネク

Languages