WorldCat Identities
Fri Mar 21 17:07:47 2014 UTCviaf-2328589190.47Gustav Jagerspacher0.470.47Gustav Jagerspacher232858919viaf-298994535Wolf, Georg JakobJagerspacher, Gustav11111ocn837541919book0.47Wolf, Georg JakobGustav JagerspacherFri Mar 21 15:22:51 EDT 2014batch527