WorldCat Identities

Višnar-Perovič, Alenka

Overview
Works: 52 works in 52 publications in 2 languages and 69 library holdings
Roles: Author
Publication Timeline
.
Most widely held works by Alenka Višnar-Perovič
Zdrav manager - uspešno vodenje : preventiva kot pot k blaginji( Book )

1 edition published in 2011 in Slovenian and held by 7 WorldCat member libraries worldwide

Clinical importance of portal venous gas detected by abdominal sonography : a report of two cases = Klinični pomen odkritja plina v portalnih venah jeter pri ultrazvočnem pregledu trebuha : prikaz dveh primerov by Primož Gregorič( )

1 edition published in 2004 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Background. Portal venous gas (PVG) can be a sign of serious disease and a predictor of poor clinical outcome. However, it ean also occur as a transient phenomenon with little clinical significance, especially following blunt abdominal trauma and various diagnostic and therapeutic procedures. Case reports. We describe two patients with PVG detected on abdominal sonography, who had very similar sonographic findings but a completely different clinical outcome. The first patient was a 70-year-old man in whom PVG was the consequence of mesenteric infarction; the patient died in hospital shortly after the admission. Our second patient was a 26-year-old man who was injured in a motor vehicle accident. He was clinically stable and needed no aggressivetreatment. PVG proved to be a transient phenomenon that cleared spontaneously within a day. Conclusions. Doppler sonography is a sensitive andspecific modality for the detection of PVG. In patients with a serious underlying disease, sonography can identify the cause of PVG, so that the appropriate therapy may be undertaken without delay. If the aetiology is unclear, the decision to undertake further expensive and potentially harmful diagnostic procedures should be based on the patient's clinical status
Ultrasound-guided aspiration biopsy of subclinical regional metastases of head and neck carcinoma = [Ultrazvočno vodena aspiracijska biopsija prikritih področnih zasevkov karcinoma glave in vratu]( )

1 edition published in 2000 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Izhodišča. Študije v katerih obravnavajo kombinirano rabo ultrazvoka (UZ) in ultrazvočno vodene aspiracijske biopsije (UZVAB) pri ugotavljanju prikritih področnih zasevkov ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu so obetavne, vendar maloštevilne. V novejšem času, pri odločanju za UZVAB, avtorji povdarjajo pomen parametrov velikosti bezgavk. Želeli smo oceniti zanesljivostUZ-UZVAB in parametrov velikosti bezgavk pri ugotavljanju prikritih področnih zasevkov ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu. Bolniki in metode. Pri 77 bolnikih s ploščatoceličnimi karcinomi glave in vratu smo z UZ pregledali 121 strani vratu brez tipnih zasevkov. Glede na rezultate smo na 64 straneh vratu opravili še UZVAB. Pooperativno smo rezultate UZ-UZVAB primerjali s histološkim pregledom pri disekciji odstranjenih bezgavk. Rezultati. V raziskavi smo dosegli 77% občutljivost in 100% specifičnost za UZ in UZVAB skupaj, medtem ko je bila natančnost 95%. Negativna napovedna veljavnost je bila 94%, pozitivna pa 100%. Najboljši parameter pri napovedovanju prisotnosti zasevkov v bezgavkah je bilo razmerje prečni / vzdolžni premer. Zaključki. Menimo, da je metoda UZVAB primerna za diagnostiko prikritih področnih zasevkov na vratu in jo kaže uvrstiti med rutinske preiskave za oceno razsežnosti karcinomov glave in vratu
Vloga ultrazvočnih preiskav v diagnostiki in zamejitvi tumorjev trebušne slinavke = The role of ultrasound examination in diagnostics and evaluation of dissemination of the pancreatic carcinoma by Alenka Višnar-Perovič( )

1 edition published in 2001 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

V članku je predstavljena vloga in mesto ultrazvočne preiskave v razpoznavi inopredelitvi tumorja trebušne slinavke. Predstavljene so tudi najnovejše diagnostične možnosti, kot so: doplerska preiskava, doplerska preiskava z ultrazvočnim kontrastnim sredstvom za oceno žil in prikaz zasevkov v parenhimski fazi specifični za jetrni parenhim ter tkivni dvojno harmonični prikaz, ki so pomembne predvsem pri oceni razširjenosti in oceni operabilnostiraka trebušne slinavke
Ultrazvočno vodena aspiracijska biopsija s tanko iglo v diagnostiki ledvičnih tumorjev( )

1 edition published in 2011 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Ultrasonographic diagnnosis of obstructive ileus in a patient with Meckel's diverticulum = Ultrazvočna diagnostika obstruktivnega ileusa pri bolniku z Meckelovim divertiklom by Alenka Višnar-Perovič( )

1 edition published in 1999 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Introduction. Despite the use of modern imaging techniques, the reliable preoperative assessment of Meckel's diverticulurn and related complications with this rare congenital anomaly of the gastrointestinal tract in adults is uncomrnon. Case presentation. This report presents the case of a 25 year old man who presented with a sudden onset of pain in the right lower abdomen and vomiting. On clinical examination the affected area was tender to palpation which revealed an elastic cylindrical formation situated deeply in the abdomen. Blumberg's sign was positive while the laboratory findings were stillwithin normal limits. An ultrasonography of the abdomen revealed an ileocaecal fluid collection containing thicker residue, which was suspicious for Meckel's diverticulum or a duplication cyst and ileus of the small bowel proximally from the formation described. Native radiogram of the abdomen in supine position has confirmed the presence of obstructive ileus at the level of the distal part of the small bowel. Surgery revealed an ileus and compression of the distal part of the small bowel due to the presence of an edematous Meckel's diverticulum. Conclusion. In view of the frequent use of ultrasonography in the evaluation of acute ahdomen, the diagnostic procedures could be rationalized and the time to surgery reduced if possible complicatioris due to Meckel's diverticulum would he considered in the differential diagnosis
Adhezijski ileus = Adhesions and intestinal obstruction by Marko Sever( )

1 edition published in 1997 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Izhodišča. Prikazana so napogostejša bolezenska stanja in ostali dejavniki, kivplivajo na nastanek prirastlin in ileusa. Poleg anamneze in klinične slike sta UZ in RTG abdomna pomembni diagnostični preiskavi. Bolniki in metode. V letih od 1991 do 1994 je bilo operiranih 30 bolnikov z adhezijskim ileusom. Pri desetih bolnikih smo morali poleg adheziolize narediti še segmentno resekcijo ozkega črevesa. Deset bolnikov (33,3%) je bilo že prej operiranih zaradi adhezijskega ileusa. Zaključki. Ustrezna operativna tehnika, izbira šivalnega materiala in izogibanje dejavnikom, ki povzročajo adhezije, lahko prepreči marsikateri ileus
Strictures of the male urethra: how to perform and evaluate radiourethrography and sonourethrography to avoid mistakes = [Zožitev moške sečnice: pravilna izvedba in vrednotenje radiografske in ultrazvočne uretrografije, da se izognemo napakam] by Darja Babnik-Peskar( )

1 edition published in 2000 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Izhodišče. Natančna ocena mesta, dolžine, globine in sestave zožitve sečnice so pogoj za pravilno odločitev o zdravljenju, da preprečimo recidive. Odločitev o dilataciji, interni uretrotomiji ali odprtem kirurškem posegu zavisi od endoskopske, radiouretrografske in v zadnjem času tudi ultrazvočne ocene po Mc Annich-u. Dodatna informacija ultrazvoka je neposredna ocena globine in sestave spongiofibroze. V predhodnih objavah ugotovljena radiografska podcenitev dolžine, v primerjavi z ultrazvokom in endoskopijo, jemožen razlog nepravilnega izbora zdravljenja in recidivom. V prispevku smo ocenili novo ultrazvočno diagnostično možnost pri zožitvah sečnice. Opisali smo obe slikovni metodi v diagnostiki zožitev sečnice važnih za izbor zdravljenja, skupaj z običajnimi napakami v izvedbi in vrednotenju, ki so po našem prepričanju vzrok napačnim izmeram in predhodno objavljeni radiografski pocenitvi dolžine. Bolniki in metode. V obdobju 20 mesecev smo pri 51/130 moških s sumom na zožitev sečnice, ocenili ultrazvočno uretrografijo v primerjavi z radiouretrografijo in endoskopijo. Rezultati. V primerjavi z RUG je bil ultrazvok 92-odstotno pravilen v odkrivanju zožitev. Ultrazvočno izmerjene dolžine striktur so bile v povprečju za 22% krajše od radiografskih izmer, kar lahko razložimo z radiografsko povečavo, ki smo jo dokazali z merilno žico postavljeno na penis. Ob upoštevanju radiografske povečave, drugih bistvenih razlik v večini meritev nismo našli. V naši primerjavi RUG, SUG in endoskopije nismo našli predhodno objavljene radiografske podcenitve dolžine. Zaključek. Kombinacija obeh slikovnih metod nam zagotavlja optimalne podatke o anatomiji zožitve sečnice. Iz naših rezultatov sklepamo, da je objavljena radiografska podcenitev dolžine samo napaka v oceni. (Izvleček prekinjen pri 2000 znakih)
Sonographycally guided hydrostatic reduction of childhood intussusception = Dezinvaginacija s hidrokolonsonografijo pri otroku by Dubravka Vidmar( )

1 edition published in 2004 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Izhodišča. Invaginacija je najpogostejši vzrok črevesne obstrukcije pri otrocih, mlajših od dveh let. Proksimalni del črevesa in njegov mezenterij (intususceptum) se uvihata v distalni del (intususcipiens), nato ju peristaltika vleče naprej, pri čemer se komprimira mezenterialno žilje. Najpogostejša je ileokolična invaginacija. Diagnozo lahko postavimo z irigografijo ali ultrazvokom. Ultrazvočni znaki so t.i. kokarda v kokardi, zadebeljena stena z ali brez znakov prekrvavitve ter prestenotična dilatacija z ojačano peristaltiko. Dezinvaginacijo lahko izpeljemo s kontrastnim sredstvom ali z zrakom pod rentgensko kontrolo ali s fiziološko raztopino pod ultrazvočno kontrolo. Bolniki in metode. Pri treh deklicah v starosti 15, 16 in 18 mesecev smo ob tipični klinični sliki ultrazvočno diagnosticirali ileokolično invaginacijo in nadaljevali z dezinvaginacijo pod ultrazvočno kontrolo. S pomočjo sistema za uvajanje barija pri irigografiji smo v široko črevo dovajali fiziološko raztopino, ogreto na telesno temperaturo. Posoda s tekočino je bila 1 m nad preiskovalno mizo. Količina uporabljene tekočine je bila več litrov, ker je zaradi nepopolne okluzije rektuma precej tekočine odteklo. Ultrazvočno smo opazovali potovanje vrha invaginata nazaj v proksimalni smeri. Poseg smo zaključili, ko je izginila tipična slika kokardev kokardi in je prišlo do refluksa tekočine v terminalni ileum. Rezultati. Poseg je bil uspešen in je potekal brez komplikacij pri vseh treh deklicah. Bolečine so takoj po posegu prenehale. Ob kontrolnih pregledih po 2 in 12 urah ni bilo več znakov invaginacije. Nekoliko edematozna je bila stena valvule Bauchini in terminalnega ileuma. Klinično stanje deklic je bilo normalno, tako da so bile odpuščene v domačo oskrbo neposredno po drugi ultrazvočni kontroli. Zaključki. Dezinvaginacija s hidrokolonsonografijo je zaradi visoke učinkovitosti in odsotnosti ionizirajočega sevanja metoda izbora. Zapleti doslej niso opisovani
Pomen preiskave z ultrazvokom v diagnostiki intraskrotalnih tumorjev by Alenka Višnar-Perovič( )

1 edition published in 1994 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Ultrazvočno vodena aspiracijska biopsija prikritih področnih zasevkov karcinoma glave in vratu = Ultrasound-guided aspiration biopsy of subclinical regional metastases of head and neck carcinoma by Aleksandar Aničin( )

1 edition published in 2000 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

We tested the reliability of ultrasound combined with ultrasound-guided aspiration biopsy (USGAB) and the usefulness of lymph node size parameters forthe detection of subclinical neck metastases. In 77 patients with planocellular carcinomas of the head and neck, 121 neck sides with no palpableregional metastases were examined using US. Depending on the results, ultrasound-guided aspiration biopsy was performed on 64 neck sides. Following surgery, the results of ultrasound - ultrasound-guided aspiration biopsy were compared with the histological findings of the dissected lymph nodes. The study showed a 77% overall sensitivity, 100% specificity and 95% accuracy of ultrasound and ultrasound-guided aspiration biopsy. The negative predictive value was 94%, and the positive 100%; the most reliable lymph node size parameter was the ratio of transversal to longitudinal diameter. The results of this study showed that ultrasound-guided aspiration biopsy is an appropriate method for the detection of subclinical regional neck metastases
Rak jeter, žolčnika in žolčnih vodov( )

1 edition published in 1994 in Slovenian and held by 1 WorldCat member library worldwide

Therapy for bile duct tumors with a combination of resection and intraarterial intrahepatic chemotherapy( )

1 edition published in 1991 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Razpoznavanje bolezenskih sprememb na vratu otroka z ultrazvokom = Evaluation of neck lesions in children by ultrasound by Alenka Višnar-Perovič( )

1 edition published in 1988 in Slovenian and held by 1 WorldCat member library worldwide

Torzija moda - diagnostika z ultrazvočno preiskavo po doplerju - prikaz primera = Testicular torsion - diagnosis by color duplex sonography - a case report by Dubravka Vidmar( )

1 edition published in 2003 in Slovenian and held by 1 WorldCat member library worldwide

Introduction. Testicular torsion is a true surgical emergency due to occlusionof the efferent and/or afferent blood vesssels with consequent ishemia following within the next four hours. This condition requires emergencyoperation and can be diagnosed by color duplex sonography which excludes other causes of acute scrotum: inflammation, traumatic testicular rupture and some other rare conditions, which usually do not necessitate surgery. Patient and method. A 29-year old man with a history of sudden and severe right side scrotal pain was admitted to the urology department. After athree day's treatement for orchoepididymitis the condition didn't improve so an US examination was performed. Results. The B-mode image showed an enlarged hypoechogenic and nonhomogeneous right testis. Golor duplex sonography demonstrated a complete absenee of venous and arterial blood flow. The left testis was normaf in the B-mode image and had normal perfusion as well. The diagnosis of torsion was confirmed operatively. Semicastration was performed because testicular viability was eompletely lost. Conclusion. Color duplex sonography is a rapid and effective method to confirm or exclude test-ticular torsion as a cause of acute scrotum. It improves reliability of decision fof prompt surgical correction and prevents semicastration
Ultrazvok by Alenka Višnar-Perovič( )

1 edition published in 1995 in Slovenian and held by 1 WorldCat member library worldwide

Ultrazvočna diagnostika pri bolniku z rakom sečnega mehurja = Ultrasound examination in diagnostics of urinary bladder carcinioma by Alenka Višnar-Perovič( )

1 edition published in 1997 in Slovenian and held by 1 WorldCat member library worldwide

Basic problems of the diagnostic evaluation of urinary carcinoma are presented. Benefits and limitations of transabdominal, transperineal and transurethral ultrasound examination for screening, diagnosis and staging and it's role in TNM classification are discussed. All approaches are complementary diagnostic procedures. Sonography is a sensitive and noninvasivemethod for detection of urinary bladder abnormalities. It should bethe first screening method in patients with macro- or microhematuria. It is possible to detect tumors as small as 2-3 mm. In experienced hands, noninvasive suprapubic sonography gives as good results as invasive intravesical ultrasound and CT for staging of urinary bladder tumours. CT sholuld be used in questionable cases, patients with incontinence and obese patients
Intrahepatic versus extrahepatic cholestasis: role of ultrasound in diagnostics of extra hepatic cholestasis - biliary obstruction by Alenka Višnar-Perovič( )

1 edition published in 1995 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.85 (from 0.72 for Zdrav mana ... to 0.97 for Torzija mo ...)

Alternative Names
Perović, Alenka Višnar-

Languages