skip to content

Univerza v Novi Gorici / Knjižnica  This library's holdings are visible on WorldCat.org

University of Nova Gorica / Library

Kostanjeviska Cesta 16
Nova Gorica,  5000  Map It
Slovenia

Voice: +386 5 3315 220
Fax: +386 5 3315 375
Email: vanesa.valentincic@p-ng.si

Recent additions to WorldCatUniverza v Novi Gorici / Knjižnica June2018

Displaying 6 of 119 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Tančine : pesnitve

Smiljan Trobiš; Jože Kumer; Stanislav Matičič

  Print book : Poetry

Book Thumbnail Title Rast podjetniških priložnosti : GEM Slovenija 2017

Miroslav Rebernik; Polona Tominc; Katja Crnogaj...

  Print book

Book Thumbnail Title Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo : slovenski podjetniški observ...

Karin Širec; Barbara Bradač Hojnik; Matjaž Dena...

  Print book

Book Thumbnail Title Izbrane teme organizacije in managementa : monografija ob 90-letnici pro...

Rudi Rozman; Nada Zupan; Aleša Svetic; Stane Mo...

  Print book

Book Thumbnail Title Na izpostavljenem mestu

Viljem Černo; Igor Tuta; Rudi Pavšič; Michele O...

  Print book : Biography : Fiction

Book Thumbnail Title Ustava Bolivarske republike Venezuele.

República Bolivariana de Venezuela.

  Print book

Displaying 2 of 2 items.  

See all recent Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleKrokodil pod posteljo

Mariasun Landa; Mari Jose Olaziregi; Pšena Kova...

  Print book : Fiction : Primary school

Book Thumbnail TitleKo so mačke tako same

Mariasun Landa; Barbara Pregelj; Pšena Kovačič

  Print book : Elementary and junior high school : Fiction

Displaying 6 of 18 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleSUNGREEN - strengthening University of Nova Gorica research potential in...

Matjaž Valant; Sandra Gardonio; Aljaž Rener; Va...

  Print book

Book Thumbnail TitleTiga Noviga testamenta ena dolga predguvor : 1557 ; En regišter, ena kr...

Primož Trubar; Jonatan Vinkler

  Print book : Document   Computer File

Book Thumbnail TitleUmetnost v realnosti : Walter Benjamin in transformacija estetike v dobi...

Darko Štrajn; Drago B Rotar; Janez Justin; Jon...

  Print book : Document   Computer File

Book Thumbnail TitleDejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009

Melita Puklek Levpušček; Anja Podlesek; Klaud...

  Print book : Document   Computer File

Book Thumbnail TitleNacionalni imaginariji. / Literarni imaginariji različice nacionalnega ...

Marcello Potocco; Boris A Novak; Janez Vrečko;...

  Print book : Document   Computer File

Book Thumbnail TitlePteropods in the world atlas of marine plankton functional types : diplo...

Jasna Možina; Nina Bednaršek; Valentina Turk; L...

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Displaying 3 of 3 items.  

See all recent Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleOtroške pesmi in dramski prizori

Marija Mijot; Bogomila Kravos; Marija Pirjevec

  Print book : Mixed form : Elementary and junior high school

Book Thumbnail TitleKrokodil pod posteljo

Mariasun Landa; Mari Jose Olaziregi; Pšena Kova...

  Print book : Fiction : Primary school

Book Thumbnail TitleKo so mačke tako same

Mariasun Landa; Barbara Pregelj; Pšena Kovačič

  Print book : Elementary and junior high school : Fiction

Displaying 6 of 17 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleSUNGREEN - strengthening University of Nova Gorica research potential in...

Matjaž Valant; Sandra Gardonio; Aljaž Rener; Va...

  Print book

Book Thumbnail TitleTiga Noviga testamenta ena dolga predguvor : 1557 ; En regišter, ena kr...

Primož Trubar; Jonatan Vinkler

  Print book : Document   Computer File

Book Thumbnail TitleUmetnost v realnosti : Walter Benjamin in transformacija estetike v dobi...

Darko Štrajn; Drago B Rotar; Janez Justin; Jon...

  Print book : Document   Computer File

Book Thumbnail TitleDejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009

Melita Puklek Levpušček; Anja Podlesek; Klaud...

  Print book : Document   Computer File

Book Thumbnail TitleNacionalni imaginariji. / Literarni imaginariji različice nacionalnega ...

Marcello Potocco; Boris A Novak; Janez Vrečko;...

  Print book : Document   Computer File

Book Thumbnail TitlePteropods in the world atlas of marine plankton functional types : diplo...

Jasna Možina; Nina Bednaršek; Valentina Turk; L...

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

This library has 27,241 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.