skip to content

Lithuanian Academic Libraries Directors Association  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Universiteto G3
Vilnius,  01513  Map It
Lithuania

Recent additions to WorldCatLithuanian Academic Libraries Directors Association January2017

Displaying 1 of 1 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Archeologinių duomenų analizė. Sukimo ašies radimas

Rapševičius, Valdas; Vilnius University; Misi...

  Downloadable archival material

Displaying 6 of 500 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title"ISLAMO kanonų pėdsakais"

Gudmonas, Jonas; Kavaliauskas, Albinas; Anikini...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleTėvystės įgūdžių lavinimo poreikis tėvų ir socialinių darbuotoj...

Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Žalimienė...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleKretingos rajono švietimo skyriaus veiklos planavimo programa

Sakalauskas, Leonidas; Sirius, Vaclovas; Stonce...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleFusarium spp. įtaka mikotoksinų kaupimuisi grūduose sandėliavimo metu

Savickis, Saulius; Malakauskas, Mindaugas; Zabo...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleLogistikos centras „logista“ aerouosto g. 5

Reizgevičius, Marius; Pelikša, Mykolas; Pampi...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleDarbuotojų, dirbančių X prekybos centre, požiūris į genetiškai mo...

Ustivavičienė, Rūta; Lukšienė, Dalia; Kale...

  Downloadable archival material

Displaying 6 of 500 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title"ISLAMO kanonų pėdsakais"

Gudmonas, Jonas; Kavaliauskas, Albinas; Anikini...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleTėvystės įgūdžių lavinimo poreikis tėvų ir socialinių darbuotoj...

Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė; Žalimienė...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleKretingos rajono švietimo skyriaus veiklos planavimo programa

Sakalauskas, Leonidas; Sirius, Vaclovas; Stonce...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleFusarium spp. įtaka mikotoksinų kaupimuisi grūduose sandėliavimo metu

Savickis, Saulius; Malakauskas, Mindaugas; Zabo...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleLogistikos centras „logista“ aerouosto g. 5

Reizgevičius, Marius; Pelikša, Mykolas; Pampi...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleDarbuotojų, dirbančių X prekybos centre, požiūris į genetiškai mo...

Ustivavičienė, Rūta; Lukšienė, Dalia; Kale...

  Downloadable archival material

This library has 59,459 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.