skip to content

B Salut Repository  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Portaferrissa 8
Barcelona,  08002  Map It
Spain

Recent additions to WorldCatB Salut Repository April2016

Displaying 6 of 8 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Consenso online sobre prescripción enfermera entre profesionales de la ...

Brugués i Brugués, Alba; Catalan, Arantxa; Jo...

  Downloadable article

Book Thumbnail Title Hidrocele

Pedrazas López, David; de Pablo Márquez, Bern...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Neuroartropatia de Charcot

Moser Ganduxer, Julia; Curós Bernet, Núria; F...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Implementació del codi sèpsia en l’Atenció Primària de Catalunya: pu...

Moreno Escribà, Sònia; De Pablo Márquez, Ber...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Perfil del pacient hiperfreqüentador d’un servei d’atenció continuada

Jordana Ferrando, Purificación; Vives Balleste...

  Downloadable archival material

Displaying 6 of 7 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleWeb 2.0: ¿Una herramienta de educación para la salud?

Roman Cereto, Montserrat; Gámez Lomeña, Carmen

  Downloadable article

Book Thumbnail TitleAnàlisi de cost-efectivitat d'un programa de prevenció de la diabetis ...

Cabré, Joan J.; Costa, Bernardo; Sagarra, Ramo...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleEfectivitat i complementarietat de les infiltracions i la teràpia neura...

Lóriz Peralta, Olga; Raya Rejón, Almudena; Ma...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleNovetats en les modificacions de l’estil de vida en el tractament de la ...

Gibert Llorach, Elvira; Coll de Tuero, Gabriel;...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleLanzamiento de Colaborativos en la sanidad pública vasca: primeros pasos

Nuño, Roberto; Pinera, Koldo; Artaza, Naiara; ...

  Downloadable article

Book Thumbnail TitleNivells de proteïna C reactiva en les exacerbacions de la malaltia pulm...

Moragas, Ana; Llor, Carles; Hernández, Silvia;...

  Downloadable archival material

Displaying 6 of 7 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleWeb 2.0: ¿Una herramienta de educación para la salud?

Roman Cereto, Montserrat; Gámez Lomeña, Carmen

  Downloadable article

Book Thumbnail TitleAnàlisi de cost-efectivitat d'un programa de prevenció de la diabetis ...

Cabré, Joan J.; Costa, Bernardo; Sagarra, Ramo...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleEfectivitat i complementarietat de les infiltracions i la teràpia neura...

Lóriz Peralta, Olga; Raya Rejón, Almudena; Ma...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleNovetats en les modificacions de l’estil de vida en el tractament de la ...

Gibert Llorach, Elvira; Coll de Tuero, Gabriel;...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleLanzamiento de Colaborativos en la sanidad pública vasca: primeros pasos

Nuño, Roberto; Pinera, Koldo; Artaza, Naiara; ...

  Downloadable article

Book Thumbnail TitleNivells de proteïna C reactiva en les exacerbacions de la malaltia pulm...

Moragas, Ana; Llor, Carles; Hernández, Silvia;...

  Downloadable archival material

This library has 271 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.