skip to content

Institute of Library Science and Journalism  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Lesna 16
Kielce,  25-509  Map It
Poland

Recent Additions to Worldcat for Institute of Library Science and Journalism January 2016

Displaying 3 of 3 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Analiza jakościo...

Małgorzata Wrześniewska

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Kartograficzna prezentacja informacji propagandowych / Cartographic pres...

Dorota; Zakład Geoinformatyki i Kartografii Ins...

  Downloadable archival material

Displaying 6 of 10 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleKomiks. Zarys teorii i historii zjawiska

Mateusz; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitlePubliczne źródła informacji dotyczące finansowania wywiadu cywilnego ...

Krzysztof; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie P...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleLobbing jako narzędzie public relations – etyk(iet)a działania

Paulina Edyta; Magister kierunku Informacja Nau...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleOjciec Mateusz, Sandomierz i... turystyka

Michał Leszczyński

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleCzasopismo „Szkoła Specjalna” (1924-1939, 1946- )

Katarzyna Iwańska

  Downloadable archival material

Displaying 6 of 10 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleKomiks. Zarys teorii i historii zjawiska

Mateusz; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitlePubliczne źródła informacji dotyczące finansowania wywiadu cywilnego ...

Krzysztof; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie P...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleLobbing jako narzędzie public relations – etyk(iet)a działania

Paulina Edyta; Magister kierunku Informacja Nau...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleOjciec Mateusz, Sandomierz i... turystyka

Michał Leszczyński

  Downloadable archival material

Book Thumbnail TitleCzasopismo „Szkoła Specjalna” (1924-1939, 1946- )

Katarzyna Iwańska

  Downloadable archival material

This library has 47 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.