skip to content

Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Port of Antwerp

Entrepotkaai 1
Antwerpen,  2000  Map It
Belgium

Voice: +32 3 205 22 90
Email: documentatiecentrum@haven.antwerpen.be

Recent Additions to Worldcat for Gemeentelijke Havenbedrijf Antwerpen April 2017

Displaying 6 of 120 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Van big bang tot burn-out : het grote verhaal over stress

W J G Hoogendijk; Wilma de Rek

  Print book

Book Thumbnail Title Handboek verzekeringsrecht

Thierry Vansweevelt; Britt Weyts;

  Print book

Book Thumbnail Title Handboek registratierechten

Astrid Peeters; Tim Wustenberghs

  Print book

Book Thumbnail Title Juridische aspecten

Ken Meul; Jan Van Hee; Gertjan Boulet; Koen Gor...

  Print book

Book Thumbnail Title Koop onroerend goed

Gabriël Luc Ballon; Hans De Decker; Vincent Sag...

  Print book

Book Thumbnail Title Content management

Arnoud J Spaaij; Jan Van Hee; Paul Kellens; Mar...

  Print book

This library has 7,310 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.