skip to content

University Library of the University of Pardubice  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Studentska 95
Pardubice,  532 10  Map It
Czech Republic

Recent Additions to Worldcat for University Library of the University of Pardubice November 2016

Displaying 6 of 500 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Stabilita kvercetinu v celulózovém materiálu

Červenka, Libor; Sýs, Milan; Tyemnyák, Tomáš

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Antimonem modifikované uhlíkové pastové elektrody a jejich možnosti...

Švancara, Ivan; Mikysek, Tomáš; Dellingerova...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Historie, současnost a vize denních kolektivních zařízení pro rano...

Šándorová, Zdenka; Rýdl, Karel; Ducháčkov...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Dobrovolnictví- oběť nebo dar?

Hloušková, Zuzana; Sychrová, Adriana; Kříz...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Motivace studentů Univerzity Hradec Králové ke studiu učitelství

Křišťálová, Jana; Rýdl, Karel; Krausová,...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Hass, Wut und Konfrontation in der deutschsprachigen Rap-Music und Hip-H...

Čapek, Jan; Jaklová, Helena; Zbořilová, Sylvie

  Downloadable archival material

This library has 50,187 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.