skip to content

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Box 51
Alnarp,  SE 23053  Map It
Sweden

Recent additions to WorldCatSveriges Lantbruksuniversitet, SLU July2018

Displaying 6 of 153 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Utveckling av Mellanskogs medlemsapp

Telby, Robert

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the poten...

Sen, Felicia

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd vid förvärv av...

Bromée, Hanna

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Bonitet samt belägenhet som prispåerkande faktorer för kalmark i regi...

Tunell, Erika

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title En litteraturstudie om ojämna hovar och dess betydelse för hästars ha...

Karlsson, Katarina

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Personalized nutrition : an investigation into current areas of development

Appert, Linnea

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Displaying 6 of 327 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleMilk yield and composition in Swedish landrace goats (Capra hircus) kept...

Högberg, Madeleine

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleResursers roll för tillväxt i små och medelstora företag : hur kan t...

Finnström, Rasmus; Jansson, Andreas

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleEkosystemtjänster i den fysiska planeringen

Jönsson, Anna

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleDen sociala miljökonsekvensbeskrivningen : en kvalitativ studie i hur s...

Coquand, Natalie

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleBrevhantering av anmälningsärenden - vad blir effekten för djurskyddet?

Röjder, Alexandra

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleVindkraft och rennäring

Arenius, Johan

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Displaying 6 of 327 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleMilk yield and composition in Swedish landrace goats (Capra hircus) kept...

Högberg, Madeleine

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleResursers roll för tillväxt i små och medelstora företag : hur kan t...

Finnström, Rasmus; Jansson, Andreas

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleEkosystemtjänster i den fysiska planeringen

Jönsson, Anna

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleDen sociala miljökonsekvensbeskrivningen : en kvalitativ studie i hur s...

Coquand, Natalie

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleBrevhantering av anmälningsärenden - vad blir effekten för djurskyddet?

Röjder, Alexandra

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleVindkraft och rennäring

Arenius, Johan

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

This library has 13,298 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.