skip to content

Charles University, University Karlova V Praze  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Ovochy trh 3 5
Prague 1,  116 36  Map It
Czech Republic

Branch / affiliate of: Charles Univ, Inst of Information Science & Library

Recent Additions to Worldcat for Charles University, University Karlova V Praze August 2017

Displaying 6 of 9 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Propojení přírodovědného a environmentálního vzdělávání

Wals, Arjen; Brody, Michael; Dillon, Justin; St...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title O přirozenosti – a výchově člověka

Svobodová, Zuzana

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Environmentální výchova hrou - výsledky dopravní kampaně pro děti...

Strnadová, Danuše; Brůhová Foltýnová, Han...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Udržitelné podnikání na venkově – inspirace pro vzdělání

CZ09; Dlouhá, Jana

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Hodnotenie uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja v materských...

Novanska, Viera; Škvarková, Jana; Barková, B...

  Downloadable archival material

Book Thumbnail Title Divíme se

Nečas, Jiří

  Downloadable archival material

This library has 20,738 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.