ข้ามไปที่เนือ้หา
The Merck manual home health handbook แสดงตัวอย่างรายการนี้
ปิดแสดงตัวอย่างรายการนี้
ตรวจสอบ...

The Merck manual home health handbook

ผู้แต่ง: Robert S Porter; Justin L Kaplan; Barbara P Homeier; Richard K Albert
สำนักพิมพ์: Whitehouse Station, NJ : Merck Research Laboratories, 2009.
ครั้งที่พิมพ์/รูปแบบ:   พิมพ์หนังสือ : ภาษาอังกฤษ : [3rd ed.]ดูครั้งที่พิมพ์และรูปแบบ
สรุป:
This comprehensive medical resource, The Merck Manual-Third Home Edition, extensively covers health care for newborns, the elderly, and everyone in between. The new Third Home Edition provides the same authoritative information doctors have relied on in The Merck Manual, for more than a century, in easy-to-understand, everyday language. Previous editions have sold more than 3 million copies. Written by more than 200  อ่านมากขึ้น…
คะแนน:

(ยังไม่ให้คะแนน) 0 กับความคิดเห็น - เป็นคนแรก

หัวเรื่อง
เพิ่มเติมเช่นนี้

 

ค้นหาสำเนาในห้องสมุด

&AllPage.SpinnerRetrieving; ค้นหาห้องสมุดที่มีรายการนี้

รายละเอียด

ประเภท/แบบฟอร์ม Handbooks and manuals
Handbooks, manuals, etc
Popular Works
รูปแบบทางกายภาพเพิ่มเติม Online version:
Merck manual of medical information. Home ed.
Merck manual home health handbook.
Whitehouse Station, NJ : Merck Research Laboratories, 2009
(OCoLC)762663476
ประเภทเอกสาร หนังสือ
ผู้แต่งทั้งหมด : ผู้แต่งร่วม Robert S Porter; Justin L Kaplan; Barbara P Homeier; Richard K Albert
ISBN: 9780911910308 0911910301
OCLC Number: 798367440
หมายเหตุ Previously published as: The Merck manual of medical information, Home ed.
Includes index.
คำอธิบาย: xlii, 2306 pages, [8] pages of plates : color illustrations ; 25 cm
สารบัญ: Guide for readers --
Understanding medical terms --
1: Fundamentals --
1: Human body --
2: Genetics --
3: Making the most of health care --
4: Prevention --
5: Exercise and fitness --
6: Rehabilitation --
7: Death and dying --
8: Legal and ethical issues --
2: Drugs --
9: Overview of drugs --
10: Administration and kinetics of drugs --
11: Drug dynamics --
12: Factors affecting response to drugs --
13: Adverse drug reactions --
14: Adherence to drug treatment --
15: Trade-name and generic drugs --
16: Over-the-counter drugs --
3: Digestive Disorders --
17: Biology of the digestive system --
18: Symptoms and diagnosis of digestive disorders --
19: Esophageal disorders --
20: Peptic disorders --
21: Gastroenteritis --
22: Hiatus hernia, bezoars, and foreign bodies --
23: Pancreatitis --
24: Malabsorption --
25: Inflammatory bowel diseases --
26: Clostridium difficile-induced colitis --
27: Diverticular disease --
28: Irritable bowel syndrome --
29: Anal and rectal disorders --
30: Tumors of the digestive system --
31: Gastrointestinal emergencies --
4: Liver And Gallbladder Disorders --
32: Biology of the liver and gallbladder --
33: Diagnostic tests for liver, gallbladder, and biliary disorders --
34: Manifestations of liver disease --
35: Fatty liver, cirrhosis, and related disorders --
36: Hepatitis --
37: Blood vessel disorders of the liver --
38: Tumors of the liver --
39: Gallbladder and bile duct disorders --
5: Kidney And Urinary Tract Disorders --
40: Biology of the kidneys and urinary tract --
41: Symptoms and diagnosis of kidney and urinary tract disorders --
42: Kidney failure --
43: Dialysis --
44: Kidney filtering disorders --
45: Blood vessel disorders of the kidneys --
46: Tubular and cystic kidney disorders --
47: Urinary incontinence --
48: Obstruction of the urinary tract --
49: Urinary tract infections --
50: Injury of the urinary tract --
51: Cancers of the kidney and urinary tract --
6: Heart And Blood Vessel Disorders --
52: Biology of the heart and blood vessels --
53: Symptoms and diagnosis of heart and blood vessel disorders --
54: High blood pressure --
55: Low blood pressure --
56: Shock --
57: Heart failure --
58: Cardiomyopathy --
59: Abnormal heart rhythms --
60: Heart valve disorders --
61: Infective endocarditis --
62: Pericardial disease --
63: Heart tumors --
64: Atherosclerosis --
65: Coronary artery disease --
66: Peripheral arterial disease --
67: Aneurysms and aortic dissection --
68: Venous disorders --
69: Lymphatic disorders --
7: Lung And Airway Disorders --
70: Biology of the lungs and airways --
71: Symptoms and diagnosis of lung disorders --
72: Rehabilitation for lung and airway disorders --
73: Acute bronchitis --
74: Pneumonia --
75: Abscess in the lungs --
76: Asthma --
77: Chronic obstructive pulmonary disease --
78: Sleep apnea --
79: Pulmonary embolism --
80: Bronchiectasis --
81: Atelectasis --
82: Environmental lung diseases --
83: Interstitial lung diseases --
84: Allergic and autoimmune diseases of the lungs --
85: Pleural disorders --
86: Pulmonary hypertension --
87: Respiratory failure and acute respiratory distress syndrome --
88: Cancer of the lungs --
8: Bone, Joint, And Muscle Disorders --
89: Biology of the musculoskeletal system --
90: Symptoms and diagnosis of musculoskeletal disorders --
91: Osteoporosis --
92: Paget's disease of bone --
93: Osteonecrosis --
94: Bone and joint tumors --
95: Bone and joint infections --
96: Joint disorders --
97: Autoimmune disorders of connective tissue --
98: Vasculitic disorders --
99: Gout and pseudogout --
100: Hand disorders --
101: Foot problems --
102: Muscular dystrophies and related disorders --
103: Muscle, bursa, and tendon disorders --
9: Brain, Spinal Cord, And Nerve Disorders --
104: Diology of the nervous system --
105: Diagnosis of brain, spinal cord, and nerve disorders --
106: Pain --
107: Headaches --
108: Dizziness and vertigo --
109: Sleep disorders --
110: Brain dysfunction --
111: Delirium and dementia --
112: Stupor and coma --
113: Seizure disorders --
114: Stroke --
115: Head injuries --
116: Tumors of the nervous system --
117: Infections of the brain and spinal cord --
118: Prion diseases --
119: Movement disorders --
120: Multiple Sclerosis and related disorders --
121: Spinal cord disorders --
122: Low back and neck pain --
123: Peripheral nerve disorders --
124: Autonomic nervous system disorders --
125: Cranial nerve disorders --
10: Mental Health Disorders --
126: Overview of mental health care --
127: Somatoform disorders --
128: Anxiety disorders --
129: Mood disorders --
130: Suicidal behavior --
131: Eating disorders --
132: Personality disorders --
133: Dissociative disorders --
134: Schizophrenia and delusional disorder --
135: Sexuality --
11: Disorders Of Nutrition And Metabolism --
136: Overview of nutrition --
137: Under nutrition --
138: Vitamins --
139: Minerals and electrolytes --
140: Obesity and the metabolic syndrome --
141: Cholesterol disorders --
142: Water balance --
143: Acid-base balance --
144: Porphyrias --
12: Hormonal Disorders --
145: Biology of the endocrine system --
146: Pituitary gland disorders --
147: Thyroid gland disorders --
148: Adrenal gland disorders --
149: Diabetes mellitus --
150: Hypoglycemia --
151: Multiple endocrine neoplasia syndromes --
152: Carcinoid tumors. 13: Blood Disorders --
153: Biology of blood --
154: Symptoms and diagnosis of blood disorders --
155: Blood transfusion --
156: Anemia --
157: Bleeding and clotting disorders --
158: White blood cell disorders --
159: Plasma cell disorders --
160: Leukemias --
161: Lymphomas --
162: Myeloproliferative disorders --
163: Spleen disorders --
14: Cancer --
164: Overview of cancer --
165: Symptoms and diagnosis of cancer --
166: Prevention and treatment of cancer --
15: Immune Disorders --
167: Biology of the immune system --
168: Immunodeficiency disorders --
169: Allergic reactions --
170: Autoimmune disorders --
171: Transplantation --
16: Infections --
172: Biology of infectious disease --
173: Immunization --
174: Bacterial infections --
175: Bacteremia, sepsis, and septic shock --
176: Antibiotics --
177: Tuberculosis --
178: Leprosy --
179: Rickettsial and related infections --
180: Parasitic infections --
181: Fungal infections --
182: Viral infections --
183: Human immunodeficiency virus infection --
184: Sexually transmitted diseases --
17: Skin Disorders --
185: Biology of the skin --
186: Diagnosis and treatment of skin disorders --
187: Itching and noninfectious rashes --
188: Acne --
189: Pressure sores --
190: Sweating disorders --
191: Hair disorders --
192: Pigment disorders --
193: Blistering diseases --
194: Parasitic skin infections --
195: Bacterial skin infections --
196: Fungal skin infections --
197: Viral skin infections --
198: Sunlight and skin damage --
199: Noncancerous skin growths --
200: Skin cancers --
201: Nail disorders --
18: Mouth And Dental Disorders --
202: Biology of the mouth --
203: Lip and tongue disorders --
204: Salivary gland disorders --
205: Mouth sores --
206: Mouth growths --
207: Tooth disorders --
208: Periodontal diseases --
209: Temporomandibular disorders --
210: Urgent dental problems --
19: Ear, Nose, And Throat Disorders --
211: Biology of the ears, nose, and throat --
212: Hearing loss and deafness --
213: Outer ear disorders --
214: Middle and inner ear disorders --
215: Nose, sinus, and taste disorders --
216: Throat disorders --
217: Nose and throat cancers --
20: Eye Disorders --
218: Biology of the eyes --
219: Symptoms and diagnosis of eye disorders --
220: Refractive disorders --
221: Injuries of the eye --
222: Eyelid and tearing disorders --
223: Conjunctival and scleral disorders --
224: Corneal disorders --
225: Cataract --
226: Uveitis --
227: Glaucoma --
228: Retinal disorders --
229: Optic nerve disorders --
230: Eye socket disorders --
21: Men's Health Issues --
231: Male reproductive system --
232: Penile and testicular disorders --
233: Prostate disorders --
234: Sexual dysfunction in men --
22: Women's Health Issues --
235: Female reproductive system --
236: Symptoms and diagnosis of gynecologic disorders --
237: Sexual dysfunction in women --
238: Menopause --
239: Menstrual disorders and abnormal vaginal bleeding --
240: Endometriosis --
241: Fibroids --
242: Vaginal infections --
243: Pelvic inflammatory disease --
244: Pelvic floor disorders --
245: Breast disorders --
246: Noncancerous gynecologic abnormalities --
247: Cancers of the female reproductive system --
248: Violence against women --
249: Infertility --
250: Family planning --
251: Detection of genetic disorders --
252: Normal pregnancy --
253: High-risk pregnancy --
254: Pregnancy and complicated by disease --
255: Pregnancy and drug use --
256: Complications of pregnancy --
257: Normal labor and delivery --
258: Complications of labor and delivery --
259: Postdelivery period --
23: Children's Health Issues --
260: Newborns and infants --
261: Problems in newborns --
262: Birth defects --
263: Chromosomal and genetic abnormalities --
264: Problems in infants and very young children --
265: Preschool and school-aged children --
266: Behavioral and developmental problems in young children --
267: Adolescents --
268: Problems in adolescents --
269: Bacterial infections --
270: Viral infections --
271: Respiratory disorders --
272: Cystic fibrosis --
273: Digestive disorders --
274: Neurologic disorders --
275: Ear, nose, and throat disorders --
276: Eye disorders --
277: Bone disorders --
278: Hereditary connective tissue disorders --
279: Juvenile idiopathic arthritis --
280: Diabetes mellitus --
281: Hereditary metabolic disorders --
282: Hereditary periodic fever syndromes --
283: Childhood cancers --
284: Learning and developmental disorders --
285: Cerebral palsy --
286: Mental retardation/intellectual disability --
287: Mental health disorders --
288: Social issues affecting children and their families --
289: Child neglect and abuse --
24: Older People's Health Issues --
290: Aging body --
291: Aging and drugs --292: Provision of care --
293: Health care coverage for older people --
294: Long-term care --
295: Coping with changes related to aging --
296: Driving --
297: Falls --
298: Elder mistreatment --
25: Injuries And Poisoning --
299: First aid --
300: Burns --
301: Fractures --
302: Sports injuries --
303: Heat disorders --
304: Cold injuries --
305: Radiation injury --
306: Electrical and lightning injuries --
307: Drowning --
308: Diving and compressed air injuries --
309: Altitude illness --
310: Poisoning --
311: Bites and stings --
26: Special Subjects --
312: Science of medicine and clinical trials --
313: Medical decision making --
314: Common imaging tests --
315: Hospital care --
316: Surgery --
317: Complementary and alternative medicine --
318: Medicinal herbs and nutraceuticals --
319: Drug use and abuse --
320: Travel and health --
321: Amyloidosis --
322: Disorders of unknown cause --
Appendixes --
1: Weights and measures --
2: Common medical tests --
3: Drug names : generic and trade --
4: Resources for help and information --
Index.
ชื่อเรื่องอื่น: Merck manual of medical information.
Home health handbook
ความรับผิดชอบ: Robert S. Porter, editor-in-chief ; Justin L. Kaplan, senior assistant editor ; Barbara P. Homeier, assistant editor ; editorial board, Richard K. Albert [and others].

บทคัดย่อ:

The home reference guide for all health conscious readers that is packed full of essential information in an easy-to-read style  อ่านมากขึ้น…

รีวิว

ความคิดเห็นผู้ที่ใช้งาน
กำลังค้นคืน รีวิว GoodReads…
ค้นคืน DOGObooks บทวิจารณ์

แท็ก

แท็กทั้งหมดของผู้ใช้ (1)

ดูแท็กที่นิยมมากที่สุดเป็น: รายชื่อแท็ก | แท็ก Cloud

รายการคล้ายกัน

เนื้อรื่อง:(9)

บัญชีรายชื่อผู้ใช้พร้อมกับรายการนี้ (2)

ยืนยันคำขอนี้

คุณอาจะร้องขอรายการนี้แล้. โปรดเลือก ตกลง ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำขอนี้ต่อไป.

เชิ่อมโยงข้อมูล


Primary Entity

<http://www.worldcat.org/oclc/798367440> # The Merck manual home health handbook
    a schema:CreativeWork, schema:Book ;
    library:oclcnum "798367440" ;
    library:placeOfPublication <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/864864744#Place/whitehouse_station_nj> ; # Whitehouse Station, NJ
    library:placeOfPublication <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/nju> ;
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/864864744#Topic/health_behavior> ; # Health Behavior
    schema:about <http://dewey.info/class/610/e22/> ;
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/864864744#Topic/medicine_popular> ; # Medicine, Popular
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/1015319> ; # Medicine, Popular
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/895158> ; # Diseases
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/952743> ; # Health
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/864864744#Topic/disease> ; # Disease
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/864864744#Topic/medicine> ; # Medicine
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/864864744#Topic/self_care_health> ; # Self-care, Health
    schema:about <http://id.worldcat.org/fast/1111506> ; # Self-care, Health
    schema:alternateName "Home health handbook" ;
    schema:bookEdition "[3rd ed.]." ;
    schema:bookFormat bgn:PrintBook ;
    schema:contributor <http://viaf.org/viaf/24934060> ; # Richard K. Albert
    schema:contributor <http://viaf.org/viaf/310701940> ; # Barbara P. Homeier
    schema:contributor <http://viaf.org/viaf/163751551> ; # Justin L. Kaplan
    schema:contributor <http://viaf.org/viaf/84836677> ; # Robert S. Porter
    schema:datePublished "2009" ;
    schema:description "This comprehensive medical resource, The Merck Manual-Third Home Edition, extensively covers health care for newborns, the elderly, and everyone in between. The new Third Home Edition provides the same authoritative information doctors have relied on in The Merck Manual, for more than a century, in easy-to-understand, everyday language. Previous editions have sold more than 3 million copies. Written by more than 200 internationally respected medical experts, this new edition of the world's bestselling reference presents in-depth information for medical situations, including: Aging, Gynecological Disorders, Heart disease, Digestive disorders, Cancer, Nutrition problems, AIDS, Hormonal problems, Infections and immunizations, Neurological Disorders, Pediatric Disorders, Men's, women's and children's health issues, Mental health disorders, Accidents and injuries, Care for the dying, and much more."@en ;
    schema:description "Guide for readers -- Understanding medical terms -- 1: Fundamentals -- 1: Human body -- 2: Genetics -- 3: Making the most of health care -- 4: Prevention -- 5: Exercise and fitness -- 6: Rehabilitation -- 7: Death and dying -- 8: Legal and ethical issues -- 2: Drugs -- 9: Overview of drugs -- 10: Administration and kinetics of drugs -- 11: Drug dynamics -- 12: Factors affecting response to drugs -- 13: Adverse drug reactions -- 14: Adherence to drug treatment -- 15: Trade-name and generic drugs -- 16: Over-the-counter drugs -- 3: Digestive Disorders -- 17: Biology of the digestive system -- 18: Symptoms and diagnosis of digestive disorders -- 19: Esophageal disorders -- 20: Peptic disorders -- 21: Gastroenteritis -- 22: Hiatus hernia, bezoars, and foreign bodies -- 23: Pancreatitis -- 24: Malabsorption -- 25: Inflammatory bowel diseases -- 26: Clostridium difficile-induced colitis -- 27: Diverticular disease -- 28: Irritable bowel syndrome -- 29: Anal and rectal disorders -- 30: Tumors of the digestive system -- 31: Gastrointestinal emergencies -- 4: Liver And Gallbladder Disorders -- 32: Biology of the liver and gallbladder -- 33: Diagnostic tests for liver, gallbladder, and biliary disorders -- 34: Manifestations of liver disease -- 35: Fatty liver, cirrhosis, and related disorders -- 36: Hepatitis -- 37: Blood vessel disorders of the liver -- 38: Tumors of the liver -- 39: Gallbladder and bile duct disorders -- 5: Kidney And Urinary Tract Disorders -- 40: Biology of the kidneys and urinary tract -- 41: Symptoms and diagnosis of kidney and urinary tract disorders -- 42: Kidney failure -- 43: Dialysis -- 44: Kidney filtering disorders -- 45: Blood vessel disorders of the kidneys -- 46: Tubular and cystic kidney disorders -- 47: Urinary incontinence -- 48: Obstruction of the urinary tract -- 49: Urinary tract infections -- 50: Injury of the urinary tract -- 51: Cancers of the kidney and urinary tract -- 6: Heart And Blood Vessel Disorders -- 52: Biology of the heart and blood vessels -- 53: Symptoms and diagnosis of heart and blood vessel disorders -- 54: High blood pressure -- 55: Low blood pressure -- 56: Shock -- 57: Heart failure -- 58: Cardiomyopathy -- 59: Abnormal heart rhythms -- 60: Heart valve disorders -- 61: Infective endocarditis -- 62: Pericardial disease -- 63: Heart tumors -- 64: Atherosclerosis -- 65: Coronary artery disease -- 66: Peripheral arterial disease -- 67: Aneurysms and aortic dissection -- 68: Venous disorders -- 69: Lymphatic disorders -- 7: Lung And Airway Disorders -- 70: Biology of the lungs and airways -- 71: Symptoms and diagnosis of lung disorders -- 72: Rehabilitation for lung and airway disorders -- 73: Acute bronchitis -- 74: Pneumonia -- 75: Abscess in the lungs -- 76: Asthma -- 77: Chronic obstructive pulmonary disease -- 78: Sleep apnea -- 79: Pulmonary embolism -- 80: Bronchiectasis -- 81: Atelectasis -- 82: Environmental lung diseases -- 83: Interstitial lung diseases -- 84: Allergic and autoimmune diseases of the lungs -- 85: Pleural disorders -- 86: Pulmonary hypertension -- 87: Respiratory failure and acute respiratory distress syndrome -- 88: Cancer of the lungs -- 8: Bone, Joint, And Muscle Disorders -- 89: Biology of the musculoskeletal system -- 90: Symptoms and diagnosis of musculoskeletal disorders -- 91: Osteoporosis -- 92: Paget's disease of bone -- 93: Osteonecrosis -- 94: Bone and joint tumors -- 95: Bone and joint infections -- 96: Joint disorders -- 97: Autoimmune disorders of connective tissue -- 98: Vasculitic disorders -- 99: Gout and pseudogout -- 100: Hand disorders -- 101: Foot problems -- 102: Muscular dystrophies and related disorders -- 103: Muscle, bursa, and tendon disorders -- 9: Brain, Spinal Cord, And Nerve Disorders -- 104: Diology of the nervous system -- 105: Diagnosis of brain, spinal cord, and nerve disorders -- 106: Pain -- 107: Headaches -- 108: Dizziness and vertigo -- 109: Sleep disorders -- 110: Brain dysfunction -- 111: Delirium and dementia -- 112: Stupor and coma -- 113: Seizure disorders -- 114: Stroke -- 115: Head injuries -- 116: Tumors of the nervous system -- 117: Infections of the brain and spinal cord -- 118: Prion diseases -- 119: Movement disorders -- 120: Multiple Sclerosis and related disorders -- 121: Spinal cord disorders -- 122: Low back and neck pain -- 123: Peripheral nerve disorders -- 124: Autonomic nervous system disorders -- 125: Cranial nerve disorders -- 10: Mental Health Disorders -- 126: Overview of mental health care -- 127: Somatoform disorders -- 128: Anxiety disorders -- 129: Mood disorders -- 130: Suicidal behavior -- 131: Eating disorders -- 132: Personality disorders -- 133: Dissociative disorders -- 134: Schizophrenia and delusional disorder -- 135: Sexuality -- 11: Disorders Of Nutrition And Metabolism -- 136: Overview of nutrition -- 137: Under nutrition -- 138: Vitamins -- 139: Minerals and electrolytes -- 140: Obesity and the metabolic syndrome -- 141: Cholesterol disorders -- 142: Water balance -- 143: Acid-base balance -- 144: Porphyrias -- 12: Hormonal Disorders -- 145: Biology of the endocrine system -- 146: Pituitary gland disorders -- 147: Thyroid gland disorders -- 148: Adrenal gland disorders -- 149: Diabetes mellitus -- 150: Hypoglycemia -- 151: Multiple endocrine neoplasia syndromes -- 152: Carcinoid tumors."@en ;
    schema:description "13: Blood Disorders -- 153: Biology of blood -- 154: Symptoms and diagnosis of blood disorders -- 155: Blood transfusion -- 156: Anemia -- 157: Bleeding and clotting disorders -- 158: White blood cell disorders -- 159: Plasma cell disorders -- 160: Leukemias -- 161: Lymphomas -- 162: Myeloproliferative disorders -- 163: Spleen disorders -- 14: Cancer -- 164: Overview of cancer -- 165: Symptoms and diagnosis of cancer -- 166: Prevention and treatment of cancer -- 15: Immune Disorders -- 167: Biology of the immune system -- 168: Immunodeficiency disorders -- 169: Allergic reactions -- 170: Autoimmune disorders -- 171: Transplantation -- 16: Infections -- 172: Biology of infectious disease -- 173: Immunization -- 174: Bacterial infections -- 175: Bacteremia, sepsis, and septic shock -- 176: Antibiotics -- 177: Tuberculosis -- 178: Leprosy -- 179: Rickettsial and related infections -- 180: Parasitic infections -- 181: Fungal infections -- 182: Viral infections -- 183: Human immunodeficiency virus infection -- 184: Sexually transmitted diseases -- 17: Skin Disorders -- 185: Biology of the skin -- 186: Diagnosis and treatment of skin disorders -- 187: Itching and noninfectious rashes -- 188: Acne -- 189: Pressure sores -- 190: Sweating disorders -- 191: Hair disorders -- 192: Pigment disorders -- 193: Blistering diseases -- 194: Parasitic skin infections -- 195: Bacterial skin infections -- 196: Fungal skin infections -- 197: Viral skin infections -- 198: Sunlight and skin damage -- 199: Noncancerous skin growths -- 200: Skin cancers -- 201: Nail disorders -- 18: Mouth And Dental Disorders -- 202: Biology of the mouth -- 203: Lip and tongue disorders -- 204: Salivary gland disorders -- 205: Mouth sores -- 206: Mouth growths -- 207: Tooth disorders -- 208: Periodontal diseases -- 209: Temporomandibular disorders -- 210: Urgent dental problems -- 19: Ear, Nose, And Throat Disorders -- 211: Biology of the ears, nose, and throat -- 212: Hearing loss and deafness -- 213: Outer ear disorders -- 214: Middle and inner ear disorders -- 215: Nose, sinus, and taste disorders -- 216: Throat disorders -- 217: Nose and throat cancers -- 20: Eye Disorders -- 218: Biology of the eyes -- 219: Symptoms and diagnosis of eye disorders -- 220: Refractive disorders -- 221: Injuries of the eye -- 222: Eyelid and tearing disorders -- 223: Conjunctival and scleral disorders -- 224: Corneal disorders -- 225: Cataract -- 226: Uveitis -- 227: Glaucoma -- 228: Retinal disorders -- 229: Optic nerve disorders -- 230: Eye socket disorders -- 21: Men's Health Issues -- 231: Male reproductive system -- 232: Penile and testicular disorders -- 233: Prostate disorders -- 234: Sexual dysfunction in men -- 22: Women's Health Issues -- 235: Female reproductive system -- 236: Symptoms and diagnosis of gynecologic disorders -- 237: Sexual dysfunction in women -- 238: Menopause -- 239: Menstrual disorders and abnormal vaginal bleeding -- 240: Endometriosis -- 241: Fibroids -- 242: Vaginal infections -- 243: Pelvic inflammatory disease -- 244: Pelvic floor disorders -- 245: Breast disorders -- 246: Noncancerous gynecologic abnormalities -- 247: Cancers of the female reproductive system -- 248: Violence against women -- 249: Infertility -- 250: Family planning -- 251: Detection of genetic disorders -- 252: Normal pregnancy -- 253: High-risk pregnancy -- 254: Pregnancy and complicated by disease -- 255: Pregnancy and drug use -- 256: Complications of pregnancy -- 257: Normal labor and delivery -- 258: Complications of labor and delivery -- 259: Postdelivery period -- 23: Children's Health Issues -- 260: Newborns and infants -- 261: Problems in newborns -- 262: Birth defects -- 263: Chromosomal and genetic abnormalities -- 264: Problems in infants and very young children -- 265: Preschool and school-aged children -- 266: Behavioral and developmental problems in young children -- 267: Adolescents -- 268: Problems in adolescents -- 269: Bacterial infections -- 270: Viral infections -- 271: Respiratory disorders -- 272: Cystic fibrosis -- 273: Digestive disorders -- 274: Neurologic disorders -- 275: Ear, nose, and throat disorders -- 276: Eye disorders -- 277: Bone disorders -- 278: Hereditary connective tissue disorders -- 279: Juvenile idiopathic arthritis -- 280: Diabetes mellitus -- 281: Hereditary metabolic disorders -- 282: Hereditary periodic fever syndromes -- 283: Childhood cancers -- 284: Learning and developmental disorders -- 285: Cerebral palsy -- 286: Mental retardation/intellectual disability -- 287: Mental health disorders -- 288: Social issues affecting children and their families -- 289: Child neglect and abuse -- 24: Older People's Health Issues -- 290: Aging body -- 291: Aging and drugs --292: Provision of care -- 293: Health care coverage for older people -- 294: Long-term care -- 295: Coping with changes related to aging -- 296: Driving -- 297: Falls -- 298: Elder mistreatment -- 25: Injuries And Poisoning -- 299: First aid -- 300: Burns -- 301: Fractures -- 302: Sports injuries -- 303: Heat disorders -- 304: Cold injuries -- 305: Radiation injury -- 306: Electrical and lightning injuries -- 307: Drowning -- 308: Diving and compressed air injuries -- 309: Altitude illness -- 310: Poisoning -- 311: Bites and stings -- 26: Special Subjects -- 312: Science of medicine and clinical trials -- 313: Medical decision making -- 314: Common imaging tests -- 315: Hospital care -- 316: Surgery -- 317: Complementary and alternative medicine -- 318: Medicinal herbs and nutraceuticals -- 319: Drug use and abuse -- 320: Travel and health -- 321: Amyloidosis -- 322: Disorders of unknown cause -- Appendixes -- 1: Weights and measures -- 2: Common medical tests -- 3: Drug names : generic and trade -- 4: Resources for help and information -- Index."@en ;
    schema:exampleOfWork <http://worldcat.org/entity/work/id/864864744> ; # Merck manual of medical information.
    schema:genre "Handbooks and manuals"@en ;
    schema:inLanguage "en" ;
    schema:isSimilarTo <http://www.worldcat.org/oclc/762663476> ;
    schema:name "The Merck manual home health handbook"@en ;
    schema:productID "798367440" ;
    schema:publication <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/798367440#PublicationEvent/whitehouse_station_nj_merck_research_laboratories_2009> ;
    schema:publisher <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/864864744#Agent/merck_research_laboratories> ; # Merck Research Laboratories
    schema:workExample <http://worldcat.org/isbn/9780911910308> ;
    umbel:isLike <http://bnb.data.bl.uk/id/resource/GBA992605> ;
    wdrs:describedby <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/798367440> ;
    .


Related Entities

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/864864744#Agent/merck_research_laboratories> # Merck Research Laboratories
    a bgn:Agent ;
    schema:name "Merck Research Laboratories" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/864864744#Place/whitehouse_station_nj> # Whitehouse Station, NJ
    a schema:Place ;
    schema:name "Whitehouse Station, NJ" ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/1015319> # Medicine, Popular
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Medicine, Popular"@en ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/1111506> # Self-care, Health
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Self-care, Health"@en ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/895158> # Diseases
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Diseases"@en ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/952743> # Health
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Health"@en ;
    .

<http://viaf.org/viaf/163751551> # Justin L. Kaplan
    a schema:Person ;
    schema:familyName "Kaplan" ;
    schema:givenName "Justin L." ;
    schema:name "Justin L. Kaplan" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/24934060> # Richard K. Albert
    a schema:Person ;
    schema:familyName "Albert" ;
    schema:givenName "Richard K." ;
    schema:name "Richard K. Albert" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/310701940> # Barbara P. Homeier
    a schema:Person ;
    schema:familyName "Homeier" ;
    schema:givenName "Barbara P." ;
    schema:name "Barbara P. Homeier" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/84836677> # Robert S. Porter
    a schema:Person ;
    schema:birthDate "1950" ;
    schema:familyName "Porter" ;
    schema:givenName "Robert S." ;
    schema:name "Robert S. Porter" ;
    .

<http://worldcat.org/entity/work/id/864864744> # Merck manual of medical information.
    schema:name "Merck manual of medical information."@en ;
    .

<http://worldcat.org/isbn/9780911910308>
    a schema:ProductModel ;
    schema:isbn "0911910301" ;
    schema:isbn "9780911910308" ;
    .

<http://www.worldcat.org/oclc/762663476>
    a schema:CreativeWork ;
    rdfs:label "Merck manual home health handbook." ;
    schema:description "Online version:" ;
    schema:isSimilarTo <http://www.worldcat.org/oclc/798367440> ; # The Merck manual home health handbook
    .


Content-negotiable representations

ปิดหน้าต่าง

กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบ WorldCat 

ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? คุณสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี.