skip to content
Sosyoloji Preview this item
ClosePreview this item

Sosyoloji

Author: Halil İbrahim Bahar
Publisher: Ankara : Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu , 2009.
Series: USAK Yayınları, Sosyoloji serisi ;, 31., 2.
Edition/Format:   Print book : Turkish : 3. bskView all editions and formats
Summary:
İÇİNDEKİLER<br> ÖNSÖZ XVİİ<br>1. SOSYOLOJİ, TEMEL KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR 1<br> Sosyoloji Nedir? 3<br> Sosyolojinin Temel İlgi Alanları 6<br> Sosyolojinin Doğuşu 7<br>İbn Haldun ve Montesquieu 8<br> Spencer, Durkheim ve Weber 10<br> Sosyolojik Bakış Açısı 11<br> Bilim ve Sosyoloji 13<br> Teori 13<br> Teorik Paradigma 13<br> Yapısal-İşlevselci
Rating:

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Subjects
More like this

 

Find a copy in the library

&AllPage.SpinnerRetrieving; Finding libraries that hold this item...

Details

Document Type: Book
All Authors / Contributors: Halil İbrahim Bahar
ISBN: 9786054030194 6054030191
OCLC Number: 984397751
Notes: Bibliyografya ve indeks var.
Description: XXIV, 320 sayfa : resim ; 28 cm.
Series Title: USAK Yayınları, Sosyoloji serisi ;, 31., 2.
Responsibility: Halil İbrahim Bahar.

Abstract:

İÇİNDEKİLER<br> ÖNSÖZ XVİİ<br>1. SOSYOLOJİ, TEMEL KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR 1<br> Sosyoloji Nedir? 3<br> Sosyolojinin Temel İlgi Alanları 6<br> Sosyolojinin Doğuşu 7<br>İbn Haldun ve Montesquieu 8<br> Spencer, Durkheim ve Weber 10<br> Sosyolojik Bakış Açısı 11<br> Bilim ve Sosyoloji 13<br> Teori 13<br> Teorik Paradigma 13<br> Yapısal-İşlevselci Paradigma 14<br> Toplumsal Yapı/Sosyal Yapı 14<br> Bozuk İşlev 15<br> Sosyal-Çatışma Paradigması 16<br> Simgesel Etkileşim Paradigması 17<br> Sosyolojik Bakış Açısının Temel Özellikleri 17<br> Sosyolojik Bakış Açışının Faydaları 18<br> Küresel Bakış Açısının Önemi 19<br> Sosyoloji ve Sosyal Marjinallik (mesafe) 20<br> Sosyologların Çalışma Alanları 20<br> Sosyal Araştırmada Metot: Bilimsel Metot, Paradigma veya Model 20<br> 2. BİREY VE TOPLUM 23<br> Toplum Nedir? 25<br> Toplum Çeşitlen 26<br> Toplumların Evrimi 28<br> Sanayi Sonrası Toplum 31<br> Risk Toplumu 31<br> Teknolojinin Sınırları ve Toplumsal Yaşama Olumsuz Etkileri 33<br> Sosyal İlişkiler 33<br> Birincil ve İkincil İlişkiler 34<br>İnsan Toplulukları/Kümeler/Kitleleri ve Gruplar 34<br> Birincil Gruplar 35<br>İkinci Gruplar 35<br> Toplumsallaşma 35<br> Benlik 36<br> Ayna Benlik 37<br> Emile Durkheim: İşbölümü, Mekanik ve organik Dayanışma 38<br> Durkheim Hakkında Eleştiriler 40<br> Anomi 40<br> Kari Marx 42<br> Kari Marx’ın Toplum Modeli 43<br> Sosyal Çatışma 43<br> Kapitalizm ve Sınıf Çatışması 44<br> Max VVeber: Toplumun Rasyonelleşmesi 45<br> Kapitalizm ve Protestan Ahlakı 46<br> Bürokrasi 47<br> Ferdinand Tönnies ve Gemeinschaft-Gesellschaft 48<br> 3. KÜLTÜR 51<br> Kültür 53<br> Kelimeler, Semboller ve Kültür 55<br> Kültür ve Toplumsallaşma 56<br> Alt Kültür 56<br> Karşıt Kültür 57<br> Kültür, Benlik ve Toplum 58<br> Roller 58<br> Dil 58<br> Maddi Kültür ve Teknoloji 59<br> Yeni Bilgi Teknolojisi ve Kültür 59<br> Popüler Kültür 60<br> Yüksek Kültür 60<br> Kültürel Gecikme 60<br> Kültürel Değişme 60<br> Kültürel Bencillik (Etnosantirizm) 61<br> Küresel Kültür 62<br> Kültür ve Sosyal Çatışma Analizi 63<br> Kültür-Güç İlişkisi 63<br>ğerler, Normlar, Örf ve Adetler 64<br> Kültür Muhtevası 65<br> Kültür ve Yabancı Kültür 66<br> Milli Kültür Ne Demektir? 66<br> Kültür ve Medeniyet 67<br> Örf-Töre, Adetler 68<br> Sörenekler ve Gelenekler 68<br> Kültürel Yapı 68<br> 4. TOPLUMSALLAŞMA ve TOPLUMSAL DEĞİŞME 69<br> Toplumsallaşma 71<br> Temel Toplumsallaşma Kurumları 72<br> Yaşam Süreci: Çocukluk, Erişkinlik, Yetişkinlik ve Yaşlılık 73<br> Yeniden Toplumsallaşma 74<br> Toplumsallaşmada Farklı Aktörler 75<br> Toplumsallaşmanın Önündeki Temel Engeller 75<br> Toplumsal Değişme 76<br> Üretim İlişkileri İle Kültürel Değerlerin Değişimi 78<br> Kültür ile Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki 79<br> Sosyal Benlik 80<br> Toplumsal Değişim: İşlevselci Bakış 81<br> Modern Toplumlarda Sanayileşme 82<br> Toplumsal Değişme Kuramları 83<br> Evrimci Toplumsal Değişme 83<br> Dairesel Toplumsal Değişme 84<br> Son Kuramlar: Çok Boyutlu Süreçler 84<br> Kültürel Teoriler 85<br> Difüzyon (Yayılma) 85<br> Modernleşme 86<br> Yapısal-İşlevsel Kuram: Kitle Toplumu Olarak Modernleşme 87<br> Sosyal-Çatışma Kuramı: Bir Sınıf Toplumu Olarak Modernleşme 87<br> Modernleşme ve Birey 87<br> 5. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 89<br> Tabakalaşma Çeşitleri: Kast, Kölelik, Mülk ve Sınıf 95<br> Kast 95<br> Kölelik 97<br> Günümüzde Kölelik 98<br> Çocuk Kaçırma 99<br>İnsan Ticareti Şekilleri 99<br> Kadın ve Çocuk Ticareti 100<br> Organ ve Doku Ticareti 100<br> Zümre 101<br> Sınıf 101<br> Tabakalaşma Kuramları 103<br> Kari Marx’ın Tabakalaşma Kuramı 103<br> Tabakalaşmaya İşlevselci Bakış Açısı 106<br> Max VVeber’in Tabakalaşma Kuramı (Sınıf, Statü ve Güç/İktidar) 108<br> Sosyal Hareketlilik ve Meritokrasi 109<br> Ulusal Gelirin Paylaşımı 110<br> Gayri Safi Milli Gelir Nedir? Nasıl Dağıtılır? 112<br> Küresel Tabakalaşma - Toplumsal Tabakalaşma 113<br> 6. SAPMA VE SUÇ 115<br> Sapma 117<br> Sapkınlık 118<br> Sapkınlığın Çeşitleri 119<br> Sapma Davranışlarının Tanımlarında Değişmeler 120<br> Suç 120<br> Suç Tipleri 121<br> Suçlu Davranışlarının Açıklanması 122<br> Pozitivist Yaklaşım 122<br> Pozitif Kriminoloji 123<br> Suç ve Sapma Hakkındaki İşlevsel Yaklaşımlar 123<br> Biyolojik Açıklamalar 124<br> Psikolojik Açıklamalar 124<br> Sosyolojik Açıklamalar 125<br> Suç ve Sapkınlık Kuramları 125<br> Etiketleme Kuramı 127<br> Polis 128<br> Etiketleme Süreci 129<br> Radikal (Marksist) Kriminoloji 130<br> Yeni Kriminoloji 132<br> Suç İstatistikleri 133<br> Suçtan Mağdur Olma Korkusu 133<br> Ceza Hukuku 135<br> Toplumsal Denetim Kurumları 135<br> Uzlaşmacı Polislik, Militer Polislik 136<br> Polislik Politikalarının Değişimine Neden Olan Faktörler 136<br> Hapishaneler ve Cezalandırma 137<br> Polis ve Suçlular 140<br> Güvenlik Hizmetlerinde Şeffaflık 142<br> Beyaz Yakalı Suçu 142<br> Korporasyon (Şirket) Suçları 143<br> Organize Suçlar 144<br> Sapma, Suç ve Toplumsal Cinsiyet 144<br> Uluslararası ve Sınıraşan Suçlar 145<br> Uluslararası Suç 145<br> Sınıraşan Şuç 146<br> Somali Korsanları Küreselleşme-Suç İlişkisi 148<br> 7. AİLE 149<br> Geniş Aile 151<br> Çekirdek Aile 152<br> Ailenin İşlevleri 152<br> Çekirdek Ailenin Evrenselliği 153<br> Evlilik Çeşitleri 154<br>İskan Şekilleri 154<br> Boşanma 155<br> Toplumsal Cinsiyet ve Çocukların Toplumsallaşması 157<br> Çocukların Bakımı 160<br> Toplumsal Cinsiyet, Değişim, Kadın ve Aile 160<br> Ailede Roller ve Karar Alma Süreçleri 162<br> Çocukların Bakımı 163<br> Eşitsizlik ve Aile 163<br> Ailenin Yapısı ve İşlevindeki Değişimler 163<br> Geçiş Ailesi 168<br> Aile İçi Şiddet 169<br>Şiddete Neden Olan Faktörler 171<br> Aile İçi Şiddete Feminist Bakış 173<br> 8. HUKUK SOSYOLOJİSİ 175<br> Bir Toplumsal Olgu Olarak Hukuk 180<br> Hukukun Dış Kaynaklan: Uluslararası Sözleşmeler ve Oluşumlar 180<br> Hukukun İç Kaynakları: Hukuk Kuralları ile Demokrasi Arasındaki İlişkiler 181<br> Toplumsal Yapı ve Hukuk 182<br> Hukuk ile Geleneğin Çatışması 183<br> Hukuk ve Toplumsal Eşitsizlik 183<br> Kamu Hukuku ve Özel Hukuk 183<br> Toplumsal Denetim 184<br> Toplumsal Denetimin Sağlanmasında Demokratik Polislik 184<br> Sistematik Hukuk Sosyolojisi 185<br> Hukuk ile Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki 186<br> 9. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 187<br> Eğitim Sosyolojisi 193<br> Temel Eğitim Kuramları 193<br> Müfredatlar 194<br> Gizli Müfredat 195<br> Eğitim ve Toplumsal Eşitsizlik 195<br> Kültürel Miras 198<br> Kültürel Yapı 198<br> Kültürel Yenilik 198<br> Okulda Cinsiyet Rolü 199<br> Öğretmenin Rolü 201<br> Aile ve Sosyal Çevrenin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 202<br> Toplumsallaşma 203<br> Eğitim ve Toplumsal Denetim 203<br> Eğitim ve Ekonomik Üretim 203<br> Eğitim ve İşgücü 204<br> Marksist Yaklaşım 205<br> Eğitim ve Toplumsal Hareketlilik 206<br> Eğitimde Temel Sorunlar 206<br> Eğimcilerin Aşağıdaki Sorular Hakkındaki Düşünceleri Nelerdir? 210<br> 10. SİYASET SOSYOLOJİSİ 215<br> Siyaset Sosyolojisi 217<br> Siyasal Davranış 219<br> Toplumda Güç İlişkileri 220<br> Siyaset Bilimi 220<br> Siyaseti Etkileyen Faktörler 221<br>İktidar 221<br> l.Yaptırım 222<br> 2. Nüfuz 222<br> 3. Güç 222<br> 4.

Güç Kullanımının Meşrutiyeti: Otorite 222<br> Geleneksel Otorite 223<br> Karizmatik Otorite 224<br> Rasyonel-Yasal Otorite 224<br> Toplum ve Güç 224<br> Monarşi 225<br> Otoriter Yönetim 225<br> Totaliter Yönetim 226<br> Devlet: Modern Devletin Doğuşu 226<br> Devletin Unsurları: Ülke, Nüfus ve Egemenlik 227<br> Avrupa’da Modern Devletin Oluşumu 228<br> Devlet, Güç, Otorite 228<br> Meşruiyet 230<br> Hukuk Devleti 230<br> Kapitalist Toplumlarda Devlet Şekilleri 231<br> Modern Toplumlarda Gücün Dağılımı 231<br> Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi 232<br> Çoğulcu Demokrasi 233<br> Liberalizm 234<br> Ekonomik Liberalizm 234<br> Siyasal Liberalizm 234<br> Demokrasi ve Özgürlük: Kapitalist ve Sosyalist Yaklaşımlar 234<br> Sosyalist Görüş 235<br> Katılım 235<br> Partiler ve Seçimler: Çoğulcu Görüş 235<br> Baskı Grupları ve Siyaset 236<br>İktidar Seçkinleri 237<br> Marksist Görüş 237<br> Araçsalcılık ve Kapitalist Devlet Anlayışı 238<br> Hukuk Dışı Güçler: Devrimler, Terör-Terörizm ve Siyasal Devrimler 239<br> Terör ve Terörizm 239<br> Siyasal Şiddet ve Terörizm 240<br> Siber Terörizm 241<br> 11. NÜFUS 243<br> Nüfus Artışı ve Yiyecek Talebi: Malthus 245<br> Nüfus Artışı ve Yiyecek Talebi: Marxist Yaklaşım 246<br> Demografik Geçiş Kuramı 248<br> 1. Endüstri Toplumu Öncesi: 248<br> 2. Endüstrileşme Başlangıcı: 248<br> 3. İleri Endüstrileşme ve Kentleşme: 248<br> 4. Endüstrileşme Sonrası: 249<br>İki nci Demog raf i k Geçiş 249<br> Dünya Nüfusunun Artışının Temel Nedenleri 249<br>-Nüfusbilim (Demografi) 250<br>-Doğurganlık 250<br>-Doğurganlık Oranı 250<br>-Ölüm Oranı 250<br>-Bebek Ölüm Oranı 250<br>-Boşanma Hızı 250<br>-Evlenme Hızı 250<br>-Okullaşma Oranı 250<br> Türkiye Nüfusunun Özellikleri 251<br> Türkiye’de Beş Büyük İlin Nüfus Yoğunluğu 252<br> Kürtaj- Siyaset İlişkisi 256<br> Dünya Genelinde Artan Kent Nüfusu 256<br> 12. GÖÇ VE KENTLEŞME 257<br> Göç ve Kentleşme 259<br> Göç Olgusuna Genel Bakış 259<br>İç Göçler 260<br> Dış Göçler 260<br>- Küresel Göç 260<br> rtdışına Yapılan Göç Hareketleri 261<br> Uluslararası Emekli Göçü 263<br> Türkiye’de Yerleşik Yabancılar 264<br> entleşme 265<br> Kentleşme Nedenleri 267<br> cekondu Çalışmalarında Öteki Olarak ‘Gecekondulu Kurguları’ 267<br> Kentlerde Güvenlik 271<br> Kent Güvenliği Konusundaki Tartışmaların Sonuçları 273<br> Çağdaş Güvenlik Anlayışı ve Kent Güvenliği 273<br> Kent Güvenliğinde Temel Aktörler 274<br> Gecekondu Bölgeleri ve Güvenlik 275<br> Kentlerin İtici, Kırların Çekici Özellikleri 275<br> Kentleşmenin Başlıca Özellikleri 277<br> Kentleşme Kuramları 281<br> 1. İşlevselci Yaklaşım: Ekolojik Model 282<br> 2. Çatışmacı Yaklaşım: Politik Ekonomi Modeli 282<br> a- Kentlilik ve Yaratılmış Çevre 283<br> b- Mekânın Yeniden Yapılandırılması 283<br> c- Kentlilik ve Toplumsal Harekeder 283<br> 3. Etkileşimci Yaklaşım: Kent Yaşamı Deneyimi/ Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlilik 284<br> Kentleşme ve Çevre 286<br> 13. KÜRESELLEŞME VE ÇEVRE 287<br> Küreselleşmeci Yaklaşımlar 289<br> 1. Küreselleşmeye Olumlu Bakış 289<br> 2. Küreselleşmeye Olumsuz Bakış 290<br> Wallerstein ve "Tarihsel Kapitalizm" Geleceği 291<br> 3. Şüpheciler 292<br> 4. Dönüşümcüler 292<br> Pazar Ekonomisi ve Küreselleşme 296<br> Küreselleşme Bağlamında Çevre 296<br><br> Çevreci Hareketler 297<br> Risk ve Risk Toplumu 297<br> KYOTO Protokolü 300<br> KAYNAKÇA 301<br> DİZİN 317<br><br><br><br><br><br><br><br>

Reviews

User-contributed reviews
Retrieving GoodReads reviews...
Retrieving DOGObooks reviews...

Tags

Be the first.

Similar Items

Confirm this request

You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.

Linked Data


Primary Entity

<http://www.worldcat.org/oclc/984397751> # Sosyoloji
    a schema:Book, schema:CreativeWork ;
    library:oclcnum "984397751" ;
    library:placeOfPublication <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/tu> ;
    library:placeOfPublication <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Place/ankara> ; # Ankara
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Topic/sosyoloji> ; # Sosyoloji
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Topic/toplumsallasma> ; # Toplumsallaşma
    schema:about <http://dewey.info/class/301/> ;
    schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Topic/toplumsal_degisme> ; # Toplumsal değişme
    schema:bookEdition "3. bsk." ;
    schema:bookFormat bgn:PrintBook ;
    schema:creator <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Person/bahar_halil_ibrahim> ; # Halil İbrahim Bahar
    schema:datePublished "2009" ;
    schema:description "İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ XVİİ
1. SOSYOLOJİ, TEMEL KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR 1
Sosyoloji Nedir? 3
Sosyolojinin Temel İlgi Alanları 6
Sosyolojinin Doğuşu 7
İbn Haldun ve Montesquieu 8
Spencer, Durkheim ve Weber 10
Sosyolojik Bakış Açısı 11
Bilim ve Sosyoloji 13
Teori 13
Teorik Paradigma 13
Yapısal-İşlevselci Paradigma 14
Toplumsal Yapı/Sosyal Yapı 14
Bozuk İşlev 15
Sosyal-Çatışma Paradigması 16
Simgesel Etkileşim Paradigması 17
Sosyolojik Bakış Açısının Temel Özellikleri 17
Sosyolojik Bakış Açışının Faydaları 18
Küresel Bakış Açısının Önemi 19
Sosyoloji ve Sosyal Marjinallik (mesafe) 20
Sosyologların Çalışma Alanları 20
Sosyal Araştırmada Metot: Bilimsel Metot, Paradigma veya Model 20
2. BİREY VE TOPLUM 23
Toplum Nedir? 25
Toplum Çeşitlen 26
Toplumların Evrimi 28
Sanayi Sonrası Toplum 31
Risk Toplumu 31
Teknolojinin Sınırları ve Toplumsal Yaşama Olumsuz Etkileri 33
Sosyal İlişkiler 33
Birincil ve İkincil İlişkiler 34
İnsan Toplulukları/Kümeler/Kitleleri ve Gruplar 34
Birincil Gruplar 35
İkinci Gruplar 35
Toplumsallaşma 35
Benlik 36
Ayna Benlik 37
Emile Durkheim: İşbölümü, Mekanik ve organik Dayanışma 38
Durkheim Hakkında Eleştiriler 40
Anomi 40
Kari Marx 42
Kari Marx’ın Toplum Modeli 43
Sosyal Çatışma 43
Kapitalizm ve Sınıf Çatışması 44
Max VVeber: Toplumun Rasyonelleşmesi 45
Kapitalizm ve Protestan Ahlakı 46
Bürokrasi 47
Ferdinand Tönnies ve Gemeinschaft-Gesellschaft 48
3. KÜLTÜR 51
Kültür 53
Kelimeler, Semboller ve Kültür 55
Kültür ve Toplumsallaşma 56
Alt Kültür 56
Karşıt Kültür 57
Kültür, Benlik ve Toplum 58
Roller 58
Dil 58
Maddi Kültür ve Teknoloji 59
Yeni Bilgi Teknolojisi ve Kültür 59
Popüler Kültür 60
Yüksek Kültür 60
Kültürel Gecikme 60
Kültürel Değişme 60
Kültürel Bencillik (Etnosantirizm) 61
Küresel Kültür 62
Kültür ve Sosyal Çatışma Analizi 63
Kültür-Güç İlişkisi 63
ğerler, Normlar, Örf ve Adetler 64
Kültür Muhtevası 65
Kültür ve Yabancı Kültür 66
Milli Kültür Ne Demektir? 66
Kültür ve Medeniyet 67
Örf-Töre, Adetler 68
Sörenekler ve Gelenekler 68
Kültürel Yapı 68
4. TOPLUMSALLAŞMA ve TOPLUMSAL DEĞİŞME 69
Toplumsallaşma 71
Temel Toplumsallaşma Kurumları 72
Yaşam Süreci: Çocukluk, Erişkinlik, Yetişkinlik ve Yaşlılık 73
Yeniden Toplumsallaşma 74
Toplumsallaşmada Farklı Aktörler 75
Toplumsallaşmanın Önündeki Temel Engeller 75
Toplumsal Değişme 76
Üretim İlişkileri İle Kültürel Değerlerin Değişimi 78
Kültür ile Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki 79
Sosyal Benlik 80
Toplumsal Değişim: İşlevselci Bakış 81
Modern Toplumlarda Sanayileşme 82
Toplumsal Değişme Kuramları 83
Evrimci Toplumsal Değişme 83
Dairesel Toplumsal Değişme 84
Son Kuramlar: Çok Boyutlu Süreçler 84
Kültürel Teoriler 85
Difüzyon (Yayılma) 85
Modernleşme 86
Yapısal-İşlevsel Kuram: Kitle Toplumu Olarak Modernleşme 87
Sosyal-Çatışma Kuramı: Bir Sınıf Toplumu Olarak Modernleşme 87
Modernleşme ve Birey 87
5. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 89
Tabakalaşma Çeşitleri: Kast, Kölelik, Mülk ve Sınıf 95
Kast 95
Kölelik 97
Günümüzde Kölelik 98
Çocuk Kaçırma 99
İnsan Ticareti Şekilleri 99
Kadın ve Çocuk Ticareti 100
Organ ve Doku Ticareti 100
Zümre 101
Sınıf 101
Tabakalaşma Kuramları 103
Kari Marx’ın Tabakalaşma Kuramı 103
Tabakalaşmaya İşlevselci Bakış Açısı 106
Max VVeber’in Tabakalaşma Kuramı (Sınıf, Statü ve Güç/İktidar) 108
Sosyal Hareketlilik ve Meritokrasi 109
Ulusal Gelirin Paylaşımı 110
Gayri Safi Milli Gelir Nedir? Nasıl Dağıtılır? 112
Küresel Tabakalaşma - Toplumsal Tabakalaşma 113
6. SAPMA VE SUÇ 115
Sapma 117
Sapkınlık 118
Sapkınlığın Çeşitleri 119
Sapma Davranışlarının Tanımlarında Değişmeler 120
Suç 120
Suç Tipleri 121
Suçlu Davranışlarının Açıklanması 122
Pozitivist Yaklaşım 122
Pozitif Kriminoloji 123
Suç ve Sapma Hakkındaki İşlevsel Yaklaşımlar 123
Biyolojik Açıklamalar 124
Psikolojik Açıklamalar 124
Sosyolojik Açıklamalar 125
Suç ve Sapkınlık Kuramları 125
Etiketleme Kuramı 127
Polis 128
Etiketleme Süreci 129
Radikal (Marksist) Kriminoloji 130
Yeni Kriminoloji 132
Suç İstatistikleri 133
Suçtan Mağdur Olma Korkusu 133
Ceza Hukuku 135
Toplumsal Denetim Kurumları 135
Uzlaşmacı Polislik, Militer Polislik 136
Polislik Politikalarının Değişimine Neden Olan Faktörler 136
Hapishaneler ve Cezalandırma 137
Polis ve Suçlular 140
Güvenlik Hizmetlerinde Şeffaflık 142
Beyaz Yakalı Suçu 142
Korporasyon (Şirket) Suçları 143
Organize Suçlar 144
Sapma, Suç ve Toplumsal Cinsiyet 144
Uluslararası ve Sınıraşan Suçlar 145
Uluslararası Suç 145
Sınıraşan Şuç 146
Somali Korsanları Küreselleşme-Suç İlişkisi 148
7. AİLE 149
Geniş Aile 151
Çekirdek Aile 152
Ailenin İşlevleri 152
Çekirdek Ailenin Evrenselliği 153
Evlilik Çeşitleri 154
İskan Şekilleri 154
Boşanma 155
Toplumsal Cinsiyet ve Çocukların Toplumsallaşması 157
Çocukların Bakımı 160
Toplumsal Cinsiyet, Değişim, Kadın ve Aile 160
Ailede Roller ve Karar Alma Süreçleri 162
Çocukların Bakımı 163
Eşitsizlik ve Aile 163
Ailenin Yapısı ve İşlevindeki Değişimler 163
Geçiş Ailesi 168
Aile İçi Şiddet 169
Şiddete Neden Olan Faktörler 171
Aile İçi Şiddete Feminist Bakış 173
8. HUKUK SOSYOLOJİSİ 175
Bir Toplumsal Olgu Olarak Hukuk 180
Hukukun Dış Kaynaklan: Uluslararası Sözleşmeler ve Oluşumlar 180
Hukukun İç Kaynakları: Hukuk Kuralları ile Demokrasi Arasındaki İlişkiler 181
Toplumsal Yapı ve Hukuk 182
Hukuk ile Geleneğin Çatışması 183
Hukuk ve Toplumsal Eşitsizlik 183
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk 183
Toplumsal Denetim 184
Toplumsal Denetimin Sağlanmasında Demokratik Polislik 184
Sistematik Hukuk Sosyolojisi 185
Hukuk ile Toplumsal Değişme Arasındaki İlişki 186
9. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 187
Eğitim Sosyolojisi 193
Temel Eğitim Kuramları 193
Müfredatlar 194
Gizli Müfredat 195
Eğitim ve Toplumsal Eşitsizlik 195
Kültürel Miras 198
Kültürel Yapı 198
Kültürel Yenilik 198
Okulda Cinsiyet Rolü 199
Öğretmenin Rolü 201
Aile ve Sosyal Çevrenin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 202
Toplumsallaşma 203
Eğitim ve Toplumsal Denetim 203
Eğitim ve Ekonomik Üretim 203
Eğitim ve İşgücü 204
Marksist Yaklaşım 205
Eğitim ve Toplumsal Hareketlilik 206
Eğitimde Temel Sorunlar 206
Eğimcilerin Aşağıdaki Sorular Hakkındaki Düşünceleri Nelerdir? 210
10. SİYASET SOSYOLOJİSİ 215
Siyaset Sosyolojisi 217
Siyasal Davranış 219
Toplumda Güç İlişkileri 220
Siyaset Bilimi 220
Siyaseti Etkileyen Faktörler 221
İktidar 221
l.Yaptırım 222
2. Nüfuz 222
3. Güç 222
4.
"@tr ;
    schema:description "Güç Kullanımının Meşrutiyeti: Otorite 222
Geleneksel Otorite 223
Karizmatik Otorite 224
Rasyonel-Yasal Otorite 224
Toplum ve Güç 224
Monarşi 225
Otoriter Yönetim 225
Totaliter Yönetim 226
Devlet: Modern Devletin Doğuşu 226
Devletin Unsurları: Ülke, Nüfus ve Egemenlik 227
Avrupa’da Modern Devletin Oluşumu 228
Devlet, Güç, Otorite 228
Meşruiyet 230
Hukuk Devleti 230
Kapitalist Toplumlarda Devlet Şekilleri 231
Modern Toplumlarda Gücün Dağılımı 231
Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi 232
Çoğulcu Demokrasi 233
Liberalizm 234
Ekonomik Liberalizm 234
Siyasal Liberalizm 234
Demokrasi ve Özgürlük: Kapitalist ve Sosyalist Yaklaşımlar 234
Sosyalist Görüş 235
Katılım 235
Partiler ve Seçimler: Çoğulcu Görüş 235
Baskı Grupları ve Siyaset 236
İktidar Seçkinleri 237
Marksist Görüş 237
Araçsalcılık ve Kapitalist Devlet Anlayışı 238
Hukuk Dışı Güçler: Devrimler, Terör-Terörizm ve Siyasal Devrimler 239
Terör ve Terörizm 239
Siyasal Şiddet ve Terörizm 240
Siber Terörizm 241
11. NÜFUS 243
Nüfus Artışı ve Yiyecek Talebi: Malthus 245
Nüfus Artışı ve Yiyecek Talebi: Marxist Yaklaşım 246
Demografik Geçiş Kuramı 248
1. Endüstri Toplumu Öncesi: 248
2. Endüstrileşme Başlangıcı: 248
3. İleri Endüstrileşme ve Kentleşme: 248
4. Endüstrileşme Sonrası: 249
İki nci Demog raf i k Geçiş 249
Dünya Nüfusunun Artışının Temel Nedenleri 249
-Nüfusbilim (Demografi) 250
-Doğurganlık 250
-Doğurganlık Oranı 250
-Ölüm Oranı 250
-Bebek Ölüm Oranı 250
-Boşanma Hızı 250
-Evlenme Hızı 250
-Okullaşma Oranı 250
Türkiye Nüfusunun Özellikleri 251
Türkiye’de Beş Büyük İlin Nüfus Yoğunluğu 252
Kürtaj- Siyaset İlişkisi 256
Dünya Genelinde Artan Kent Nüfusu 256
12. GÖÇ VE KENTLEŞME 257
Göç ve Kentleşme 259
Göç Olgusuna Genel Bakış 259
İç Göçler 260
Dış Göçler 260
- Küresel Göç 260
rtdışına Yapılan Göç Hareketleri 261
Uluslararası Emekli Göçü 263
Türkiye’de Yerleşik Yabancılar 264
entleşme 265
Kentleşme Nedenleri 267
cekondu Çalışmalarında Öteki Olarak ‘Gecekondulu Kurguları’ 267
Kentlerde Güvenlik 271
Kent Güvenliği Konusundaki Tartışmaların Sonuçları 273
Çağdaş Güvenlik Anlayışı ve Kent Güvenliği 273
Kent Güvenliğinde Temel Aktörler 274
Gecekondu Bölgeleri ve Güvenlik 275
Kentlerin İtici, Kırların Çekici Özellikleri 275
Kentleşmenin Başlıca Özellikleri 277
Kentleşme Kuramları 281
1. İşlevselci Yaklaşım: Ekolojik Model 282
2. Çatışmacı Yaklaşım: Politik Ekonomi Modeli 282
a- Kentlilik ve Yaratılmış Çevre 283
b- Mekânın Yeniden Yapılandırılması 283
c- Kentlilik ve Toplumsal Harekeder 283
3. Etkileşimci Yaklaşım: Kent Yaşamı Deneyimi/ Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlilik 284
Kentleşme ve Çevre 286
13. KÜRESELLEŞME VE ÇEVRE 287
Küreselleşmeci Yaklaşımlar 289
1. Küreselleşmeye Olumlu Bakış 289
2. Küreselleşmeye Olumsuz Bakış 290
Wallerstein ve "Tarihsel Kapitalizm" Geleceği 291
3. Şüpheciler 292
4. Dönüşümcüler 292
Pazar Ekonomisi ve Küreselleşme 296
Küreselleşme Bağlamında Çevre 296

Çevreci Hareketler 297
Risk ve Risk Toplumu 297
KYOTO Protokolü 300
KAYNAKÇA 301
DİZİN 317"@tr ;
    schema:exampleOfWork <http://worldcat.org/entity/work/id/5090529768> ;
    schema:inLanguage "tr" ;
    schema:isPartOf <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Series/usak_yayinlari> ; # USAK Yayınları ;
    schema:name "Sosyoloji"@tr ;
    schema:productID "984397751" ;
    schema:publication <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/984397751#PublicationEvent/ankara_uluslararasi_stratejik_arastirmalar_kurumu_2009> ;
    schema:publisher <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Agent/uluslararasi_stratejik_arastirmalar_kurumu> ; # Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
    schema:workExample <http://worldcat.org/isbn/9786054030194> ;
    wdrs:describedby <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/984397751> ;
    .


Related Entities

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Agent/uluslararasi_stratejik_arastirmalar_kurumu> # Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
    a bgn:Agent ;
    schema:name "Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Person/bahar_halil_ibrahim> # Halil İbrahim Bahar
    a schema:Person ;
    schema:familyName "Bahar" ;
    schema:givenName "Halil İbrahim" ;
    schema:name "Halil İbrahim Bahar" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/5090529768#Topic/toplumsal_degisme> # Toplumsal değişme
    a schema:Intangible ;
    schema:name "Toplumsal değişme"@tr ;
    .

<http://worldcat.org/isbn/9786054030194>
    a schema:ProductModel ;
    schema:isbn "6054030191" ;
    schema:isbn "9786054030194" ;
    .


Content-negotiable representations

Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.