skip to content
Souterliedekens : psalmi Neerlandici Preview this item
ClosePreview this item
Checking...

Souterliedekens : psalmi Neerlandici

Author: Jacobus Clemens non Papa; K Ph Bernet Kempers
Publisher: Rome : American Institute of Musicology, 1953.
Series: Corpus mensurabilis musicae, 4.
Edition/Format:   Musical score : DutchView all editions and formats
Database:WorldCat
Rating:

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Subjects
More like this

 

Find a copy in the library

&AllPage.SpinnerRetrieving; Finding libraries that hold this item...

Details

Genre/Form: Psalms (Music)
Scores
Document Type: Musical Score
All Authors / Contributors: Jacobus Clemens non Papa; K Ph Bernet Kempers
OCLC Number: 22411014
Language Note: Dutch words.
Notes: Dutch musical settings of the Psalms.
For 3 vocal parts (superius, tenor, and bassus).
Edited by K. Ph. Bernet Kempers.
Foreword in English by K. Ph. Bernet Kempers--P. i-ii.
Description: 1 score (vi, 124 pages) ; 34 cm.
Contents: Den eersten Psalm : Het was een clerexken dat ghinck ter scholen --
Den II Psalm : Roosken root seer wydt ontloken --
Den III Psalm : Het reghende seer, end ick wert nat --
Den IV Psalm : Hat daghet in den oosten, het lichtet ouver --
Den V Psalm : Aenhoort alle myn gheelach ghi ruyterkens fraey --
Den VI Psalm : In oostenryck daer staet een stadt si is wel ghecieret --
Den VII Psalm : Ick arm schaep aen gheen groen heyde --
Den VIII Psalm : Het waren twe ghespeelkens goet --
Den IX Psalm : Wt gansser allendiger berten --
Den X Psalm : Ick hoorde die spiessen craken --
Den XI Psalm : Ick ghinck noch ghisteravont soe beymelyck eenen ganck --
Den XII Psalm : Ick had een boelken wtvercoren --
Den XIII Psalm : Ryck God hoe is myn boel dus wilt --
Den XIV Psalm : Een ridder ende een meysken jone, op een rivierken --
Den XV Psalm : Die mi morghen wecken sal, dat sal doen die Nachtegal --
Den XVI Psalm : Alle myn ghepeys doet mi soe wee --
Den XVII Psalm : Een nyeu liet heb ic ghedicht, met --
Den XVIII Psalm : Ick had een ghestadich minneken --
Den XIX Psalm : Ick had een boelken wtvercoren --
Den XX Psalm : Myn sinnekens zyn my onttoghen. Den XXI Psalm : Fortuyne wat hebdy ghebrouwen --
Den XXII Psalm : Ee boelde moet sich miden veel --
Den XXIII Psalm : Een aerdich tromelercken sonder duecht --
Den XXIV Psalm : Myn hert dat iaecht seer onversaecht, in desen soeten --
Den XXV Psalm : Sorghe ghi moet besiden staen --
Den XXVI Psalm : Ick weet een vrouken amoreus si heeft myn herte bevaen --
Den XXVII Psalm : Ick ginck noch gister avont, soe beymenyck op een oort --
Den XXVIII Psalm : Ghi ionghe meyskens van avontueren --
Den XXIX Psalm : Mynen gheest heeft bedwongen --
Den XXX Psalm : Waer machse zyn die alderliefste myn die ick met ooghen ye aensach --
Den XXXI Psalm : L'amour de moy. Oft nae een liedt eerbaer van die liefste wil ick beghin --
Den XXXII Psalm : Daer ick eens was willecome, sie bieten my elders gaen --
Den XXXIII Psalm : Een nieu liedt heb ick op hant, ter eeren van alle vrouwen --
Den XXXIV Psalm : O wrede fortuyne ghi doet mi trueren nu --
Den XXXV Psalm : Rosina waer was u ghestalt --
Den XXXVI Psalm : Ick heb om vrouwen wille, ghereden so menighen dach --
Den XXXVII Psalm : Ick wil mi gaen verbuegen, verbliden minen moet --
Den XXXVIII Psalm : Aen gheender linden daer staet een dal --
Den XXXIX Psalm : Ick quam aen eenen danse, daer menich schoon vrouken was --
Den XL Psalm : Die winter is die beere, dat merck ick nu voortaen. Den XLI Psalm : Tyrannich were vol archs ghedronghen --
Den XLII Psalm : Bedruct tot alder stont, moet ick myn leven leyden --
Den XLIII Psalm : Als ons die winter gaet van been, coemt ons die so --
Den XLIV Psalm : Die voghelkens inder muyten die singhen baren sanc --
Den XLV Psalm : Het voer een khaepken over ryn --
Den XLVI Psalm : Een nieu liet wy beffen aen; oft op die wyse, van desen voorgaenden psalm --
Den XLVII Psalm : Den dach en wil niet verborghen zyn, het is schoon --
Den XLVIII Psalm : Gheen meerder vruecht ter werelt en is --
Den XLIX Psalm : Een vrindelye beelt, myn hert bedwongen --
Den L Psalm : O bloeyende iuecht notabel wys van sinnen --
Den LI Psalm : En ysser neimant inne, sprack daer eens heeren knecht --
Den LII Psalm : Ick heb een wyf ghetrout, God weet oft my berout --
Den LIII Psalm : Wat sullen wi gaen beginnen wi ghilden alghemeyn --
Den LIV Psalm : Wy willen den mey ontfanghen met grooter eerweerdicheyt --
Den LV Psalm : Myn liefken siet my owel aen --
Den LVI Psalm : Als alle die cruyten, end alle dinck verfraeyt --
Den LVII Psalm : Ryck God gheeft mi goet avontuer, sprack daer een huepsch --
Den LVIII Psalm : Myn moerken gaf my eenen man van ouderdom was zyn baerdeken grys --
Den LIX Psalm : Dat ick om een ryen beelde soet, dus lange moet bliven int ghetruer --
Den LX Psalm : Moeder lieve moeder myn, mocht ick ter. Den LXI Psalm : Die eerste vruecht die ick ghewan --
Den LXII Psalm : Hoe mach een man zyn leven lusten die verloren be --
Den LXIII Psalm : Ick quam ghereden in een dal --
Den LXIV Psalm : Die rym en schaet den bloemen niet, al daer die --
Den LXV Psalm : Ick seg adieu, wy twee wy moeten scheyden --
Den LXVI Psalm : Daer sprynt een boom aen ghenen dal --
Den LXVII Psalm : Ryck God wien sal ick clagen, dat heymelyci liden myn : oft nae die wyse van den XXIX Psalm --
Den LXVIII Psalm : Waer is myn alderliefst, die ick met ooghen aensach --
Den LXIX Psalm : Doen Hanselyn overder heyden reedt --
Den LXX psalm : Hoe coem ick bier in dit dangier, vrou venis beeft mi ghesonden --
Den LXXI Psalm : Het voer een ael oudt ruyterkyn, so verre aen ghenen velde --
Den LXXII Psalm : Een liedeken met vruechden goet en dat sal ick ons gaen --
Den LXXIII Psalm : Den mey staet vorlyck in sinen tyt --
Den LXXIV Psalm : Een vrouwelyck beelt beeft mi in baren sin ghestelt --
Den LXXV Psalm : Trueren so moet ick nacht ende dach --
Den LXXVI Psalm : Ick truer, ick sucht, ick beve om een die alderliefste myn --
Den LXXVII Psalm : Die wissel dryft die en is gheen narre --
Den LXXVIII Psalm : Nu hoort na my ghi venus Kinderen --
Den LXXIX Psalm : O lustelycke mey, ghy staet int satsoene --
Den LXXX Psalm : Nu wilt doch na my hooren, die wel wilt zyn bemint. Den LXXXI Psalm : Op eenen morghen stont, so yst dat ick --
Den LXXXII Psalm : In oostland wil ick varen, myn blyven is bier niet lanc --
Den LXXXIII Psalm : Te Munster staet een steenen buys --
Den LXXXIV Psalm : Och sal ick alle myn leven, in ongenoechten zyn --
Den LXXXV Psalm : Op u betrou ic beere, ghy zyt --
Den LXXXVI Psalm : Een boerman had eenen dommen sin --
Den LXXXVII Psalm : Peysen, trueren, duchten, hopen --
Den LXXXVIII Psalm : Haer vrouwelyck sucht, haer edel ducht --
Den LXXXIX Psalm : Help God hoe wee doet scheyden --
Den XC Psalm : Hoe luyde sanck die leeraer op ter tinnen --
Den XCI Psalm : Ter eeren van allen ionghelinghen --
Den XCII Psalm : Het soude een meysken gaen om wyn --
Den XCIII Psalm : Ter eeren van haer wil ic een liet --
Den XCIV Psalm : Och wreet bediet : daer ick af singhe dit liet --
Den XCV Psalm : Die mey staet nu in sinen tyt, alle looverkens staen int saysoene --
Den XCVI : Het vlooch een cleyn wilt voghelkyn tot myns liefs veynster in --
Den XCVII : Myns liefs aenschouwen mynder ionger berten medecyn --
Den XCVIII : Een schoon ionghe maecht heeft mi ghedaecht, te comen voer --
Den XCIX Psalm : Dat had een meysken eenen ruyter wat lief --
Den C Psalm : Ick voer daer her, met bertsen grooten leyde. Den CI Psalm : Ghequest ben ick van binnen --
Den CII Psalm : Om een die alderliefste myn, daer ick af singhen wil --
Den CIII Psalm : Languir my fault --
Den CIV Psalm : Troosteliker troost, du bebst verlost, een keyserinne so rycke --
Den CV Psalm : Een aerdich vrouken heeft my ghewont int herte --
Den CVI Psalm : Ghepeys, ghepeys vol van enuien --
Den CVII Psalm : Wes sal ick ni gheneeren ick arme broederlyn --
Den CVIII Psalm : Op dese vaert liede ic groot noot --
Den CIX Psalm : Het waren dry ghespelen, sy waren vrouch opghestaen --
Den CX Psalm : Die winter is een onweert, dat merck ic aen den daghe --
Den CXI Psalm : Vol drucx so is dat herte myn, dat claech ick God in minen --
Den CXII Psalm : Het is goet pays, goet vrede in allen sheren landen --
Den CXIII Psalm : Waer mach se zyn, die mi dick heeft verhuecht --
Den CXIV Psalm : Ben vileyn, oft dorper vuyl puytier --
Den CXV Psalm : Vrou Venus ghi zyt so schoonen wÿf ghi staet in minen sinne --
Den CXVI Psalm : Benedicamus Domino, alleluya, alleluya --
Den CXVII Psalm : Dese niders met baer quaet --
Den CXVIII Psalm : Natuere heeft my bedwonghen, te singhen een vrolyck --
Maria tzaert van edelre art --
Den CXVIII Psalm : Op een schoon fonteyne, daer vant ickxse spelen gaen --
Den CXVIII Psalm : Dies est lætitiæ --
Den CXIX Psalm : En bebdy niet ghe sien Cornelis neve die ghister avont vyf --
Den CXX Psalm : Madamme la regente, cest nest pas la fachon. Den CXXI Psalm : Ic ben so sieck, van minnen alsoe crane --
Den CXXII Psalm : Noch is self dat alderbeste cruyt --
Den CXXIII Psalm : Coemt voort, coemt voort sonder verdrach, myn alderliefste --
Den CXXIV --
Die slachstraat is my verboden --
Den CXXV Psalm : Van een dansliedeken. Den lanexsten dach van desen iare, de brengt ons --
Den CXXVI Psalm : Sy sullens my niet verdriven, quade tonghen dyet beniden --
Den CXXVII Psalm : Die nachtegael die sanck een liedt dat leerde ick --
Den CXXVIII Psalm : Il me suffit de tous mes maulx --
Den CXXIX Psalm : Dy vrou van hemel roep ick aen --
Den CXXX Psalm : Het voer een sceepken over, het hadde gheladen vroukens --
Den CXXXI Psalm : Coemt doot tot myn rascht uwen gane --
Den CXXXII Psalm : Ick quam aldaer ick weet wel waer met beymelyc gheschalle --
Den CXXXIII Psalm : Hoe soude ick vruecht bedryven --
Den CXXXIV Psalm : Het quam een ruyterken wt boschayen --
Den CXXXV Psalm : Lynken sou backen, myn Heer sou kneen --
Den CXXXVI Psalm : Die wachter blies aen den --
Den CXXXVII Psalm : Die mi eens te drincken, ick songhe hem een goet liet --
Den CXXXVIII Psalm : Och, scheyden du brenghes mi smerte, makes myn berte gans truerentlyck --
Den CXXXIX Psalm : Princesselyck lief wy moeten scheyden ick en weet niet waer ick henen sal --
Den CXL Psalm : Machelen ghi zyt so schoonen prieel. Den CXLI Psalm : Met lusten wi willen singhen ende loven dat Roomsche ryck --
Den CXLII Psalm : Ick mach wel claghen minen noot --
Den CXLIII Psalm : Doer liefde ben ick ter doot ghewont --
Den CXLIV Psalm : Den eersten vrint die ic ghewan --
Den CXLV Psalm : Looverkens dat zyn looverkens --
Den CXLVI Psalm : Het voer een maechdeken over ryn, sy hoede hares vaders lammerkens --
Den CXLVII Psalm : Wel op laet ons gaen riden, en sadelt mi myn peert --
Den CXLVIII Psalm : Ryek God hoe mach dit wezen, dat ick so truerieb bin --
Den CXLIX Psalm : Wie wilt hooren een nieuwe liet, wat tantwerpen is gheschiet --
Den CL Psalm : Die bruyt en wou niet te bedde --
Het was een clerxken dat gine ter scholen ; Ghi lustighe amoreuse geesten --
Een oudt man sprack een ionck meysken aen --
Conditor alme siderum --
Jesu salvator sæculi.
Medium of Performance: mixed chorus
Series Title: Corpus mensurabilis musicae, 4.
Other Titles: Part-songs,
Responsibility: Jacobus Clemens non Papa ; edidit K. Ph. Bernet Kempers.

Reviews

User-contributed reviews
Retrieving GoodReads reviews...
Retrieving DOGObooks reviews...

Tags

Be the first.

Similar Items

Related Subjects:(2)

Confirm this request

You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.

Linked Data


Primary Entity

<http://www.worldcat.org/oclc/22411014> # Souterliedekens : psalmi Neerlandici
    a bgn:MusicScore, schema:CreativeWork ;
   library:oclcnum "22411014" ;
   library:placeOfPublication <http://id.loc.gov/vocabulary/countries/it> ;
   library:placeOfPublication <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Place/rome> ; # Rome
   schema:about <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Topic/psaumes_musique> ; # Psaumes (musique)
   schema:about <http://dewey.info/class/782.2/> ;
   schema:about <http://id.loc.gov/authorities/classification/M3> ;
   schema:about <http://id.worldcat.org/fast/1080775> ; # Psalms (Music)
   schema:creator <http://viaf.org/viaf/59349417> ; # Jacobus Clemens non Papa
   schema:datePublished "1953" ;
   schema:description "Den CXLI Psalm : Met lusten wi willen singhen ende loven dat Roomsche ryck -- Den CXLII Psalm : Ick mach wel claghen minen noot -- Den CXLIII Psalm : Doer liefde ben ick ter doot ghewont -- Den CXLIV Psalm : Den eersten vrint die ic ghewan -- Den CXLV Psalm : Looverkens dat zyn looverkens -- Den CXLVI Psalm : Het voer een maechdeken over ryn, sy hoede hares vaders lammerkens -- Den CXLVII Psalm : Wel op laet ons gaen riden, en sadelt mi myn peert -- Den CXLVIII Psalm : Ryek God hoe mach dit wezen, dat ick so truerieb bin -- Den CXLIX Psalm : Wie wilt hooren een nieuwe liet, wat tantwerpen is gheschiet -- Den CL Psalm : Die bruyt en wou niet te bedde -- Het was een clerxken dat gine ter scholen ; Ghi lustighe amoreuse geesten -- Een oudt man sprack een ionck meysken aen -- Conditor alme siderum -- Jesu salvator sæculi." ;
   schema:description "Den LXI Psalm : Die eerste vruecht die ick ghewan -- Den LXII Psalm : Hoe mach een man zyn leven lusten die verloren be -- Den LXIII Psalm : Ick quam ghereden in een dal -- Den LXIV Psalm : Die rym en schaet den bloemen niet, al daer die -- Den LXV Psalm : Ick seg adieu, wy twee wy moeten scheyden -- Den LXVI Psalm : Daer sprynt een boom aen ghenen dal -- Den LXVII Psalm : Ryck God wien sal ick clagen, dat heymelyci liden myn : oft nae die wyse van den XXIX Psalm -- Den LXVIII Psalm : Waer is myn alderliefst, die ick met ooghen aensach -- Den LXIX Psalm : Doen Hanselyn overder heyden reedt -- Den LXX psalm : Hoe coem ick bier in dit dangier, vrou venis beeft mi ghesonden -- Den LXXI Psalm : Het voer een ael oudt ruyterkyn, so verre aen ghenen velde -- Den LXXII Psalm : Een liedeken met vruechden goet en dat sal ick ons gaen -- Den LXXIII Psalm : Den mey staet vorlyck in sinen tyt -- Den LXXIV Psalm : Een vrouwelyck beelt beeft mi in baren sin ghestelt -- Den LXXV Psalm : Trueren so moet ick nacht ende dach -- Den LXXVI Psalm : Ick truer, ick sucht, ick beve om een die alderliefste myn -- Den LXXVII Psalm : Die wissel dryft die en is gheen narre -- Den LXXVIII Psalm : Nu hoort na my ghi venus Kinderen -- Den LXXIX Psalm : O lustelycke mey, ghy staet int satsoene -- Den LXXX Psalm : Nu wilt doch na my hooren, die wel wilt zyn bemint." ;
   schema:description "Den CXXI Psalm : Ic ben so sieck, van minnen alsoe crane -- Den CXXII Psalm : Noch is self dat alderbeste cruyt -- Den CXXIII Psalm : Coemt voort, coemt voort sonder verdrach, myn alderliefste -- Den CXXIV -- Die slachstraat is my verboden -- Den CXXV Psalm : Van een dansliedeken. Den lanexsten dach van desen iare, de brengt ons -- Den CXXVI Psalm : Sy sullens my niet verdriven, quade tonghen dyet beniden -- Den CXXVII Psalm : Die nachtegael die sanck een liedt dat leerde ick -- Den CXXVIII Psalm : Il me suffit de tous mes maulx -- Den CXXIX Psalm : Dy vrou van hemel roep ick aen -- Den CXXX Psalm : Het voer een sceepken over, het hadde gheladen vroukens -- Den CXXXI Psalm : Coemt doot tot myn rascht uwen gane -- Den CXXXII Psalm : Ick quam aldaer ick weet wel waer met beymelyc gheschalle -- Den CXXXIII Psalm : Hoe soude ick vruecht bedryven -- Den CXXXIV Psalm : Het quam een ruyterken wt boschayen -- Den CXXXV Psalm : Lynken sou backen, myn Heer sou kneen -- Den CXXXVI Psalm : Die wachter blies aen den -- Den CXXXVII Psalm : Die mi eens te drincken, ick songhe hem een goet liet -- Den CXXXVIII Psalm : Och, scheyden du brenghes mi smerte, makes myn berte gans truerentlyck -- Den CXXXIX Psalm : Princesselyck lief wy moeten scheyden ick en weet niet waer ick henen sal -- Den CXL Psalm : Machelen ghi zyt so schoonen prieel." ;
   schema:description "Den XLI Psalm : Tyrannich were vol archs ghedronghen -- Den XLII Psalm : Bedruct tot alder stont, moet ick myn leven leyden -- Den XLIII Psalm : Als ons die winter gaet van been, coemt ons die so -- Den XLIV Psalm : Die voghelkens inder muyten die singhen baren sanc -- Den XLV Psalm : Het voer een khaepken over ryn -- Den XLVI Psalm : Een nieu liet wy beffen aen; oft op die wyse, van desen voorgaenden psalm -- Den XLVII Psalm : Den dach en wil niet verborghen zyn, het is schoon -- Den XLVIII Psalm : Gheen meerder vruecht ter werelt en is -- Den XLIX Psalm : Een vrindelye beelt, myn hert bedwongen -- Den L Psalm : O bloeyende iuecht notabel wys van sinnen -- Den LI Psalm : En ysser neimant inne, sprack daer eens heeren knecht -- Den LII Psalm : Ick heb een wyf ghetrout, God weet oft my berout -- Den LIII Psalm : Wat sullen wi gaen beginnen wi ghilden alghemeyn -- Den LIV Psalm : Wy willen den mey ontfanghen met grooter eerweerdicheyt -- Den LV Psalm : Myn liefken siet my owel aen -- Den LVI Psalm : Als alle die cruyten, end alle dinck verfraeyt -- Den LVII Psalm : Ryck God gheeft mi goet avontuer, sprack daer een huepsch -- Den LVIII Psalm : Myn moerken gaf my eenen man van ouderdom was zyn baerdeken grys -- Den LIX Psalm : Dat ick om een ryen beelde soet, dus lange moet bliven int ghetruer -- Den LX Psalm : Moeder lieve moeder myn, mocht ick ter." ;
   schema:description "Den CI Psalm : Ghequest ben ick van binnen -- Den CII Psalm : Om een die alderliefste myn, daer ick af singhen wil -- Den CIII Psalm : Languir my fault -- Den CIV Psalm : Troosteliker troost, du bebst verlost, een keyserinne so rycke -- Den CV Psalm : Een aerdich vrouken heeft my ghewont int herte -- Den CVI Psalm : Ghepeys, ghepeys vol van enuien -- Den CVII Psalm : Wes sal ick ni gheneeren ick arme broederlyn -- Den CVIII Psalm : Op dese vaert liede ic groot noot -- Den CIX Psalm : Het waren dry ghespelen, sy waren vrouch opghestaen -- Den CX Psalm : Die winter is een onweert, dat merck ic aen den daghe -- Den CXI Psalm : Vol drucx so is dat herte myn, dat claech ick God in minen -- Den CXII Psalm : Het is goet pays, goet vrede in allen sheren landen -- Den CXIII Psalm : Waer mach se zyn, die mi dick heeft verhuecht -- Den CXIV Psalm : Ben vileyn, oft dorper vuyl puytier -- Den CXV Psalm : Vrou Venus ghi zyt so schoonen wÿf ghi staet in minen sinne -- Den CXVI Psalm : Benedicamus Domino, alleluya, alleluya -- Den CXVII Psalm : Dese niders met baer quaet -- Den CXVIII Psalm : Natuere heeft my bedwonghen, te singhen een vrolyck -- Maria tzaert van edelre art -- Den CXVIII Psalm : Op een schoon fonteyne, daer vant ickxse spelen gaen -- Den CXVIII Psalm : Dies est lætitiæ -- Den CXIX Psalm : En bebdy niet ghe sien Cornelis neve die ghister avont vyf -- Den CXX Psalm : Madamme la regente, cest nest pas la fachon." ;
   schema:description "Den LXXXI Psalm : Op eenen morghen stont, so yst dat ick -- Den LXXXII Psalm : In oostland wil ick varen, myn blyven is bier niet lanc -- Den LXXXIII Psalm : Te Munster staet een steenen buys -- Den LXXXIV Psalm : Och sal ick alle myn leven, in ongenoechten zyn -- Den LXXXV Psalm : Op u betrou ic beere, ghy zyt -- Den LXXXVI Psalm : Een boerman had eenen dommen sin -- Den LXXXVII Psalm : Peysen, trueren, duchten, hopen -- Den LXXXVIII Psalm : Haer vrouwelyck sucht, haer edel ducht -- Den LXXXIX Psalm : Help God hoe wee doet scheyden -- Den XC Psalm : Hoe luyde sanck die leeraer op ter tinnen -- Den XCI Psalm : Ter eeren van allen ionghelinghen -- Den XCII Psalm : Het soude een meysken gaen om wyn -- Den XCIII Psalm : Ter eeren van haer wil ic een liet -- Den XCIV Psalm : Och wreet bediet : daer ick af singhe dit liet -- Den XCV Psalm : Die mey staet nu in sinen tyt, alle looverkens staen int saysoene -- Den XCVI : Het vlooch een cleyn wilt voghelkyn tot myns liefs veynster in -- Den XCVII : Myns liefs aenschouwen mynder ionger berten medecyn -- Den XCVIII : Een schoon ionghe maecht heeft mi ghedaecht, te comen voer -- Den XCIX Psalm : Dat had een meysken eenen ruyter wat lief -- Den C Psalm : Ick voer daer her, met bertsen grooten leyde." ;
   schema:description "Den XXI Psalm : Fortuyne wat hebdy ghebrouwen -- Den XXII Psalm : Ee boelde moet sich miden veel -- Den XXIII Psalm : Een aerdich tromelercken sonder duecht -- Den XXIV Psalm : Myn hert dat iaecht seer onversaecht, in desen soeten -- Den XXV Psalm : Sorghe ghi moet besiden staen -- Den XXVI Psalm : Ick weet een vrouken amoreus si heeft myn herte bevaen -- Den XXVII Psalm : Ick ginck noch gister avont, soe beymenyck op een oort -- Den XXVIII Psalm : Ghi ionghe meyskens van avontueren -- Den XXIX Psalm : Mynen gheest heeft bedwongen -- Den XXX Psalm : Waer machse zyn die alderliefste myn die ick met ooghen ye aensach -- Den XXXI Psalm : L'amour de moy. Oft nae een liedt eerbaer van die liefste wil ick beghin -- Den XXXII Psalm : Daer ick eens was willecome, sie bieten my elders gaen -- Den XXXIII Psalm : Een nieu liedt heb ick op hant, ter eeren van alle vrouwen -- Den XXXIV Psalm : O wrede fortuyne ghi doet mi trueren nu -- Den XXXV Psalm : Rosina waer was u ghestalt -- Den XXXVI Psalm : Ick heb om vrouwen wille, ghereden so menighen dach -- Den XXXVII Psalm : Ick wil mi gaen verbuegen, verbliden minen moet -- Den XXXVIII Psalm : Aen gheender linden daer staet een dal -- Den XXXIX Psalm : Ick quam aen eenen danse, daer menich schoon vrouken was -- Den XL Psalm : Die winter is die beere, dat merck ick nu voortaen." ;
   schema:description "Den eersten Psalm : Het was een clerexken dat ghinck ter scholen -- Den II Psalm : Roosken root seer wydt ontloken -- Den III Psalm : Het reghende seer, end ick wert nat -- Den IV Psalm : Hat daghet in den oosten, het lichtet ouver -- Den V Psalm : Aenhoort alle myn gheelach ghi ruyterkens fraey -- Den VI Psalm : In oostenryck daer staet een stadt si is wel ghecieret -- Den VII Psalm : Ick arm schaep aen gheen groen heyde -- Den VIII Psalm : Het waren twe ghespeelkens goet -- Den IX Psalm : Wt gansser allendiger berten -- Den X Psalm : Ick hoorde die spiessen craken -- Den XI Psalm : Ick ghinck noch ghisteravont soe beymelyck eenen ganck -- Den XII Psalm : Ick had een boelken wtvercoren -- Den XIII Psalm : Ryck God hoe is myn boel dus wilt -- Den XIV Psalm : Een ridder ende een meysken jone, op een rivierken -- Den XV Psalm : Die mi morghen wecken sal, dat sal doen die Nachtegal -- Den XVI Psalm : Alle myn ghepeys doet mi soe wee -- Den XVII Psalm : Een nyeu liet heb ic ghedicht, met -- Den XVIII Psalm : Ick had een ghestadich minneken -- Den XIX Psalm : Ick had een boelken wtvercoren -- Den XX Psalm : Myn sinnekens zyn my onttoghen." ;
   schema:editor <http://viaf.org/viaf/76309844> ; # Karel Philippus Bernet Kempers
   schema:exampleOfWork <http://worldcat.org/entity/work/id/4095567134> ; # Part-songs,
   schema:genre "Psalms (Music)" ;
   schema:genre "Scores" ;
   schema:inLanguage "nl" ;
   schema:isPartOf <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Series/works> ; # Works.
   schema:isPartOf <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Series/opera_omnia_jacobus_clemens_non_papa_edidit_k_ph_bernet_kempers> ; # Opera omnia / Jacobus Clemens non Papa ; edidit K. Ph. Bernet Kempers ;
   schema:isPartOf <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Series/corpus_mensurabilis_musicae> ; # Corpus mensurabilis musicae ;
   schema:name "Souterliedekens : psalmi Neerlandici" ;
   schema:productID "22411014" ;
   schema:publication <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/22411014#PublicationEvent/rome_american_institute_of_musicology_1953> ;
   schema:publisher <http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Agent/american_institute_of_musicology> ; # American Institute of Musicology
   wdrs:describedby <http://www.worldcat.org/title/-/oclc/22411014> ;
    .


Related Entities

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Agent/american_institute_of_musicology> # American Institute of Musicology
    a bgn:Agent ;
   schema:name "American Institute of Musicology" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Person/clemens_non_papa_jacobus_approximately_1510_approximately_1555> # Jacobus Clemens non Papa
    a schema:Person ;
   schema:birthDate "approximately 1510" ;
   schema:deathDate "approximately 1555" ;
   schema:familyName "Clemens non Papa" ;
   schema:givenName "Jacobus" ;
   schema:name "Jacobus Clemens non Papa" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Series/corpus_mensurabilis_musicae> # Corpus mensurabilis musicae ;
    a bgn:PublicationSeries ;
   schema:hasPart <http://www.worldcat.org/oclc/22411014> ; # Souterliedekens : psalmi Neerlandici
   schema:name "Corpus mensurabilis musicae ;" ;
   schema:name "Corpus mensurabilis musicæ ;" ;
    .

<http://experiment.worldcat.org/entity/work/data/4095567134#Series/opera_omnia_jacobus_clemens_non_papa_edidit_k_ph_bernet_kempers> # Opera omnia / Jacobus Clemens non Papa ; edidit K. Ph. Bernet Kempers ;
    a bgn:PublicationSeries ;
   schema:hasPart <http://www.worldcat.org/oclc/22411014> ; # Souterliedekens : psalmi Neerlandici
   schema:name "Opera omnia / Jacobus Clemens non Papa ; edidit K. Ph. Bernet Kempers ;" ;
    .

<http://id.worldcat.org/fast/1080775> # Psalms (Music)
    a schema:Intangible ;
   schema:name "Psalms (Music)" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/59349417> # Jacobus Clemens non Papa
    a schema:Person ;
   schema:birthDate "approximately 1510" ;
   schema:deathDate "approximately 1555" ;
   schema:familyName "Clemens non Papa" ;
   schema:givenName "Jacobus" ;
   schema:name "Jacobus Clemens non Papa" ;
    .

<http://viaf.org/viaf/76309844> # Karel Philippus Bernet Kempers
    a schema:Person ;
   schema:birthDate "1897" ;
   schema:deathDate "1974" ;
   schema:familyName "Bernet Kempers" ;
   schema:givenName "Karel Philippus" ;
   schema:givenName "K. Ph" ;
   schema:name "Karel Philippus Bernet Kempers" ;
    .

<http://worldcat.org/entity/work/id/4095567134> # Part-songs,
   schema:name "Part-songs," ;
    .


Content-negotiable representations

Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.