60f Nordic Academic Press [WorldCat Identities]
WorldCat Identities

Nordic Academic Press

Overview
Works: 21 works in 21 publications in 2 languages and 21 library holdings
Genres: Conference papers and proceedings  History  Case studies  Trials, litigation, etc  Academic theses 
Roles: Publisher
Classifications: HM621, 306.01
Publication Timeline
.
Most widely held works by Nordic Academic Press
Animals and humans : recurrent symbiosis in archaeology and Old Norse religion by Kristina Jennbert( Book )

1 edition published in 2011 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Exploring the relationship between animals and humans in Scandinavia from the Roman Iron Age to the Viking Period, this book interprets Old Norse mythology—in which imaginary creatures with strong characters were invented—and examines the importance of animals in the human world. According to Old Norse perceptions, real and fantasy animals in Midgard became mouthpieces for human characteristics and reflections of people's social position. With the aid of animals, humans could also show who they really were as well as control higher powers. Combining results from archaeology and Old Norse texts, this account discusses the functional, symbolic, and cognitive meanings of animals and the implications of animal rights
Crisis and migration : implications of the Eurozone for perceptions, politics, and policies of migration by Bo Petersson( Book )

1 edition published in 2014 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

The seemingly perennial Eurozone crisis has been front-page news for several years now, but some aspects do not make the media coverage. In Crisis and Migration attention is geared away from the crisis as a protracted but acute phenomenon that will eventually come to pass. Instead, the contributors pose the possibility that the crisis may be a symptom of a long-term, chronic decline of the European Union in relation to other parts of the world. The authors analyze the current economic situation and its effects and implications on migration and migration policy. Alongside the more senior authors, the book features a number of contributors who represent a new generation of scholars likely to be prominent in the field of migration studies in years to come
Being there : new perspectives on phenomenology and the analysis of culture by Jonas Frykman( Book )

1 edition published in 2014 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

"In Being There: New Perspectives in Phenomenology and the Analysis of Culture a group of ethnologists and anthropologists demonstrate creative ways of relating phenomenology to the study of culture. In a detailed introduction the reader is given an overview of how perspectives like 'being' and "life-world" can be applied to studies of everyday life. The historical background as well as the value of fieldwork and the importance of simply 'being there' are also presented." "Seven scholars write about diaspora, multiculturalism, xenophobia, and violence; about Nordic theme parks, European regionalism, and the celebration of national holidays. Experience, body, emotions, place, action and material culture are key concepts in this book. The authors show how culture can be understood from how it 'happens', more than what is 'is', how the world becomes filled with meanings rather than interpretations." "The book is intended for a broad spectrum of readers within the fields of cultural and behavioural sciences."--BOOK JACKET
1648 : den westfaliska freden : arv, kontext och konsekvenser( Book )

1 edition published in 2009 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Staten och folk på väg : Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860 by Anna-Brita Lövgren( Book )

1 edition published in 2018 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa vilka de var och att de hade ett godtagbart skäl för sin färd. Staten såg det som sin rätt att kontrollera och övervaka hur svenskar och utlänningar rörde sig inom riket och över dess gränser. Men vilka var motiven bakom kontrollbehovet? Hur fungerade de tidiga dokumenten och vad skilde den tidens pass från vår tids? I Staten och folk på väg ger historikern Anna-Brita Lövgren för första gången en helhetsbild av utvecklingen av dessa resehandlingar över århundradena fram till 1860. Då avvecklades systemet i och med ett politiskt, socioekonomiskt och tekniskt förändrat, fredligare samhälle. Forskningen har hittills gett endast spridda skärvor av passväsendets plats i det svenska samhället. Men dokumenten ger uttryck för ett spännande samband mellan överhet och undersåtar och beroendet dem emellan. Passets historia speglar politiska och ekonomiska uppfattningar och människosyn över tid. Den reflekterar även utbyggnaden av statsapparaten och teknikens framsteg. Samtidigt utgör den historien om den lilla människans behov av bevisbar hemvist och identitet. [Elib]
Minnet av Narva : om trofér, propaganda och historiebruk( Book )

1 edition published in 2018 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Negotiating pasts in the Nordic countries : interdisciplinary studies in history and memory by Anne Eriksen( Book )

1 edition published in 2009 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

The authors present a number of case studies, from the Middle Age to present time, about how the past has been made meaningful and relevant to people living in later periods. It is the process of selecting, interpreting and passing on meaning that we call negotiating the past. This process is loaded with tension in part stemming from the past itself, but which is often due to the various agents involved in the process as they represent different interests, understandings and points of view. At the same time, the process is marked by a wish to come to terms with unknown conditions, to develop some consensus, again not only with the past, but also with one's contemporaries. These dynamic and dialogical processes do not only concern the past as in 'history', but rather a number of pasts, which are sometimes in conflict, but at other times harmoniously complement each other. The book should be viewed as a contribution to the international and interdisciplinary field of collective memory, which has grown large over the last decades. Today, studies of commemorations and festivals, monuments, exhibitions and museums, historical films and narratives are numerous, and terms such as social memory, collective or collected memory, lieux de memoire all demonstrate the scholarly interest in how the past - or images of it - is constructed, composed and built up, but also demolished, dismantled and rejected. To learn more about the processes when dealing with the past is an important key to understanding why and how societies and communities change and evolve. The authors are Norwegian, Danish and Swedish scholars who have collaborated in a network on the subject between 2007 and 2009. They are employed at universities and university libraries throughout Scandinavia
Politiska rum : kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300-1850 by Mats Hallenberg( Book )

1 edition published in 2014 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Politik har i alla tider utspelats på olika typer av platser, från de politiska sammanträdesrummen till galgbacken utanför byn. Vilken betydelse hade rummet eller platsen för politikens utformning under förmodern tid, och vad ansågs vara en politisk handling? Utifrån ett rumsligt perspektiv och med en vidare syn på politik går det att förklara konflikter som annars inte skulle betraktas som politiska. I Politiska rum undersöker en grupp historiker platser och områden där konflikter utspelades mellan överhet och undersåtar under den förmoderna perioden. Texterna handlar om politik, hur politiken formade platserna och hur rum och plats i sin tur påverkade politiken. I bokens olika bidrag är rummet inte enbart den scen där politiken utspelades. Författarna diskuterar också hur rumsliga villkor har påverkat politiken, samt hur människors rörelser och handlingar bidragit till att särskilda platser och rum blivit politiskt laddade. [Elib]
Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden by Magnus Linnarsson( Book )

1 edition published in 2010 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postkontor. Från början sköttes verksamheten av staten, men under stormaktstiden förändrades organisationen flera gånger och lades vid ett par tillfällen ut på entreprenad. I Postgång på växlande villkor undersöker historikern Magnus Linnarsson hur det svenska postväsendet var organiserat under 1600-talet. Med inspiration från modern organisationsteori analyserar han verksamheten med en uttalad ambition att belysa strukturerna och den dåtida ledningens strävanden. Författaren visar hur administrationsformerna avlöste varandra och vilka argument som gavs för olika alter nativ. Till skillnad från den tidigare ensidiga bilden av posten som ett typiskt statligt ämbetsverk tecknar Linnarsson här en mångfacetterad bild av postväsendet och de statliga myndigheterna under stormaktstiden
Ordens kraft : politiska eder i Sverige 1520-1718 by Sari Nauman( Book )

1 edition published in 2017 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Utväxlandet av eder mellan regent och underƯsåtar är en central politisk institution i histoƯrien, såväl i Sverige som i andra länder. Eden har ofta antagits utgöra ett kontrakt i vilket regenten utlovade beskydd i utbyte mot lydnad och skatteintäkter, men i Ordens kraft ifrågaƯsätter historikern Sari Nauman en sådan uppfattning. Istället arguƯmenƯterar hon för att eden syftade till att skapa tillit mellan parterna i en politisk relation. Den tillit som skapades kunde dock ifrågasättas, och element av ovisshet kvarstod ständigt. Genom att analysera hur eder användes och hur ovissheten hanterades vid kröningar, krig, uppror och riksdagar undersöker Nauman varför och hur edsanvändningen förändrades 1520-1718. Resultaten pekar på att etablerandet av en skriftlig kultur förändrade förƯutsättƯningarna för den politiska relationen i grunden. Eder svors muntligt och var beroende av ett personligt möte för att åstadkomma tillit. Ett skriftligt dokument möjliggjorde däremot en ökad kontroll över undersåtar på avstånd, och erbjöd en längre tidshorisont för den politiska relationen. Allteftersom kontrollfunktionerna utvecklades minskade användandet av muntliga eder - kontroll konkurrerade ut tillit
The chronicle of Duke Erik : a verse epic from medieval Sweden by Erik Carlquist( Book )

1 edition published in 2012 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Written in the 14th century and enjoying a Swedish national status similar to the English Beowulf, this fascinating tale with many levels of meaning reflects the ideals of politics and aesthetics typical of the age of chivalry. The rhyming verses are accompanied by prose renditions and commentary, making the work enjoyable reading for anyone with an interest in medieval texts. A valuable source for the scholarly disciplines of comparative literature and poetics, this genuine piece of Scandinavian history contains intriguing dichotomies be
Old Norse religion in long-term perspectives : origins, changes, and interactions : an international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004 by Catharina Raudvere( Book )

1 edition published in 2006 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Annotation
Museums in a time of migration : rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations by Pieter Bevelander( Book )

1 edition published in 2017 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Migration in all its forms is a prominent phenomenon, with far-ranging implications for society. Museums, being important educational institutions, not only reflect society, but what they display has the potential to affect our understanding of the world. When museums become places where people can explore the realities of migration, transnational connections, and human rights, they become even more relevant as cultural institutions, and can help drive positive social change, encouraging solidarity and sustainable development. In 'Museums in a time of migration', leading scholars and museum curators reflect on museums engagement in migration issues. New and innovative museum projects around the world are presented in telling analyses of the theoretical and practical realities. Special attention is paid to the museums roles, representations, collections, and collaborations in a time of migration
Bönder och ståndspersoner : ägare och brukare av skattegårdar i Färentuna härad 1718-1795 by Birgitta Roeck Hansen( Book )

1 edition published in 2010 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

I Färentuna härad, på Mälaröarna väster om Stockholm, var staten den största markägaren i början av 1700-talet. Men på bara några år såldes mycket av kronojorden till privatpersoner. Privatiseringen blev starten på ett skifte mot ett modernt och marknadsanpassat jordbruk. Kulturgeografen Birgitta Roeck Hansen beskriver i Bönder och ståndspersoner hur förändringarna påverkade landskapet och familjelivet i socknarna. Hon gör en djuplodande genomgång av skatteköpens inverkan på jordbruket och hur idéer om effektiv odling spreds och tidigt fick fäste i Mälardalen. Under 1700-talet stod förbättringen av jordbruket i fokus en ökad livsmedelsproduktion var nödvändig efter de långa krigen, och ämnet debatterades livligt. Köparna av kronojorden var både högreståndspersoner och bönder. Många var ämbetsmän och ägde ibland fl era gårdar som sköttes av avlönad arbetskraft. Bland bönderna växte intresset för att köpa kronojord men de två sociala skikten hade olika förutsättningar för sitt värv: storleken på ägorna, tillgången på reda pengar och antalet anställda påverkade lönsamheten
Statsmakt till salu : arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618-1635 by Mats Hallenberg( Book )

1 edition published in 2008 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Under Gustav II Adolfs tid skedde en dramatisk omläggning av det svenska skattesystemet. Plötsligt kunde privata entreprenörer bli skatteindrivare och köpa sig rätten att utnyttja kronans inkomster och egendomar för egen vinning. Allmogens skattepålagor blev nu i praktiken de enskilda köpmännens egendom. Men systemskiftet skulle inte vara för evigt. Några år efter kungens död bestämde sig statsledningen för att upphöra att arrendera ut skatteinkomsten. I Statsmakt till salu ställer historikern Mats Hallenberg en rad intressanta frågor: varför valde regeringen att privatisera, hur fungerade systemet i praktiken, och varför ångrade man sig igen efter bara några år? Det svenska systemet med skattearrenden har hittills inte fått mycket uppmärksamhet i historieforskningen trots att tidsepoken genomforskats grundligt. Med Hallenbergs inblickar kan vi bättre förstå förhållandet mellan offentlig makt och privat kapital i början av stormaktstiden. [Publit]
Reconsidering religion, law and democracy : new challenges for society and research( Book )

1 edition published in 2016 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

How are Western, mostly secular, societies handling religion in its increasingly pluralistic and complex forms? In Reconsidering Religion, Law, and Democracy the authors study the interaction and negotiations between religious organizations and religious citizens on the one hand, and the state, the judicial system, the media, and secular citizens on the other. Religion has become increasingly visible in contemporary society and is, more often than before, recognized as a public matter and not merely a private issue. As such it presents new challenges or opportunities to scholarly research and to society at large. The contributors to this volume shed light on what follows when expressions of religion meet different spheres of society. The authors explicitly point to the need to develop a more comprehensive understanding of the roles played by religion in society today. By presenting case studies, fresh perspectives and new questions they suggest that deeper knowledge is best achieved by further, increasingly nuanced interdisciplinary research --
Global care work : gender and migration in Nordic societies by Lise Widding Isaksen( Book )

1 edition published in 2010 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Global care work is a unique study of gender and migration. Written by researchers from Denmark, Finland, Norway and Sweden, this anthology brings the Nordic example to the international debate on how globalisation affects and commercialises women's traditional work. It uncovers some uncomfortable facts about new ethnic hierarchies, social class and gender discrimination in their countries. The Nordic societies have a long history of active policies on gender equality and social welfare for all. But today families can 'outsource' gender equality conflicts to the global market, and on a national level the authorities can use migration policy to adjust to the needs of the labour market. The authors present empirical research on the lives of care workers, sex workers and au pairs, their families, and the social and legal migration regulations. Global Care Work critically examines the effects of new migration patterns and globalization on the egalitarian ideologies in the Nordic countries. The book makes essential reading for those interested in migration, care work and gender issues
More than mythology : narratives, ritual practices and regional distribution in pre-Christian Scandinavian religions by Catharina Raudvere( Book )

1 edition published in 2012 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

The religion of the Viking Age is conventionally identified through its mythology: the ambiguous character Odin, the forceful Thor, and the end of the world approaching in Ragnarok. But pre-Christian religion consisted of so much more than mythic imagery and legends, and lingered for long in folk tradition. Studying religion of the North with an interdisciplinary approach is exceptionally fruitful, in both empirical and theoretical terms, and in this book a group of distinguished scholars widen the interpretative scope on religious life among the pre-Christian Scandinavian people. The authors shed new light on topics such as rituals, gender relations, social hierarchies, and inter-regional contacts between the Nordic tradition and the Sami and Finnish regions. The contributions add to a more complex view of the pre-Christian religion of Scandinavia, with relevant new questions about the material and a broad analysis of religion as a cultural expression
En förtrollad värld : förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672 by Göran Malmstedt( Book )

1 edition published in 2018 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

I förmodern tid levde befolkningen i en ”förtrollad” värld där det var självklart att övernaturliga makter och magiska krafter spelade en viktig och framträdande roll i tillvaron. Dessa föreställningar märktes bland annat i häxprocesserna som drevs runtom i Europa under 1500- och 1600-talen. Men hur ska vi förstå den världsbild som genomsyrade tiden? Genom dokument från trolldomsrannsakningarna i Bohuslän under slutet av 1600-talet kan vi komma nära människorna och deras tankar om magi, drömmar och ordens makt. I rättsprotokollen studerar Göran Malmstedt olika aspekter av verklighetsuppfattning och mentalitet: domarnas frågor, vittnenas berättelser och de anklagades svar vittnar om hur människorna uppfattade sin omvärld. Hur kunde trolldom och till synes skiftande skepnader spela in i verkliga skeenden? Guds och djävulens plats i tillvaron tillhör också de fenomen som Malmstedt belyser. Denna fängslande studie vänder sig till såväl forskare som till läsare utanför  [Elib]
Från överklass till medelklass : studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600-1900 by Ingvar Elmroth( Book )

1 edition published in 2001 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.61 (from 0.07 for Global car ... to 0.96 for Minnet av ...)

Being there : new perspectives on phenomenology and the analysis of culture
Covers
Being there : new perspectives on phenomenology and the analysis of cultureNegotiating pasts in the Nordic countries : interdisciplinary studies in history and memoryOld Norse religion in long-term perspectives : origins, changes, and interactions : an international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004Global care work : gender and migration in Nordic societies
Alternative Names
NAP.

Languages
Swedish (10)

English (10)