WorldCat Identities

Marinček, Tone

Overview
Works: 30 works in 31 publications in 3 languages and 59 library holdings
Roles: Author
Publication Timeline
.
Most widely held works by Tone Marinček
Slušni hrup dalekovoda u zavisnosti od vremenskih prilika i elektro-konstrukcijskih parametara = Environmental protection problems of audible noise of high voltage power transmission lines by Tone Marinček( )

2 editions published in 2005 in English and held by 4 WorldCat member libraries worldwide

Dalekovodi prijenosa EE pod određenim vremenskim uvjetima stvaraju znatan slušni hrup zbog efekta korone. U koliko je taj hrup dugotrajan, a njegov nivo prijelazi neku graničnu vrijednost time dolazi do opterećenja okoliša, koji smeta ljudskoj populaciji. Pri planiranju i gradnji budućih, kao i kod održavanja izgrađenih prijenosnih dalekovoda potrebno je uvažavati problematiku visine razine hrupa, koji bi ili već opterećuje okoliš. Referat prikazuje tehničku i okolišnu problematiku, koja se pjavljuje zbog hrupa prijenosnih dalekovoda. Prikazana je okolišna regulativa EU i preporuke stručnih udruga, kao što je CIGRÉ. Kao primjer je prikazan izračun i mjerenje hrupa DV 400 kV Beričevo-Divača
Uporaba katodne zaščite v termoelektrarnah by Tone Marinček( )

1 edition published in 2003 in Slovenian and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Članek obravnava možnosti uporabe katodne zaščite za zaščito vkopanih kovinskih podsistemov v TE. Ti podsistemi so cevovodi za različne namene, vkopani in nadzemni rezervoarji, armiranobetonske pregrade ter druge vkopane kovinske strukture. V TE in sploh pri vseh EE napravah je potrebno zagotoviti varnost pred visoko napetostjo dotika. To se zagotavlja z ozemljilnim sistemom, na katerega večinoma vežemo vse ostale kovinske naprave. Električno ločevanje vkopanih kovinskih sistemov na obstoječih TE je praktično neizvedljivo zaradi visokih stroškov vgradnje prevelikega števila potrebnih izolacijskih elementov. Za določene vitalne podsisteme lahko naredimo izjemo, saj so stroškin posega upravičeni z zanesljivostjo delovanja same elektrarne. Navedena so navodila organiziranja nadzora in vzdrževanja ter obrazložitev stroškov. Sestavek opisuje, kako in kdaj uporabiti sistem katodne zaščite pri takih kompleksnih objektih kot je TE, ter kateri sistem uporabiti
Raziskave potrebnih zaščitnih ukrepov za delo na paralelno potekajočih VN daljnovodih nazivnih napetosti 100 kV in več : ref. št. 1381 by Radomir Isaković( Book )

1 edition published in 1998 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

V priloženi študiji je obravnavana problematika iz varstva pri delu na paralelno potekajočih VN vodih. Prikazan je vpliv obratujočega sistema na izklopljeni daljnovod na katerem se izvajajo vzdrževalci dela. Prikazana je višina napetosti dotika, ki se lahko pojavi na daljnovodu, na katerem se vršijo vzdrževalna dela, pri normalnem obratovanju ali pri defektih na paralelnem daljnovodu, ki obratuje
Koridori elektromagnmetnih polja prijenosnih dalekovoda by Tone Marinček( )

1 edition published in 2007 in Croatian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Utjecaj kriterija regulative okoliša na projektiranje prijenosnih dalekovoda by Tone Marinček( )

1 edition published in 2007 in Croatian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Korozijska zaščita podzemnih struktur - pomemben člen pri varstvu okolja by Tone Marinček( )

1 edition published in 1994 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Kratek prikaz in razlaga delovanja korozije nam omogoča dobiti vpogled v problematiko, s katero se srečujemo vsakodnevno na vseh področjih delovanja. Njeno negativno delovanje je zlasti pereče na objektih in napravah, s katerimi dobavljamo in skladiščimo energente za potrebe mestnih skupnosti. Ti objekti in naprave so zaradi varnosti, zmanjšanja temperaturnih vplivov in smotrne izrabe prostora večinoma vkopane. Zaradi svoje vsebine pa so stalna nevarnost okolju in ljudem. Zato je zaščita, nadzor in kontrola nad njihovim stanjem s stališča preprečevanja in odpravljanja korozije eden od pomembnih členov varstva okolja. Stroški zaščite, nadzora in kontrole nad korozijo vkopanih objektov komunalne in ostale energetike so bogato poplačani z varnim prebivanjem ljudi v čistih mestnih okoljih
Pravilnik o tehniških normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj : ref. št. 1331 by Tone Marinček( Book )

1 edition published in 1996 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Pričakovana življenjska doba komponent katodne zaščite by Tone Marinček( )

1 edition published in 2002 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Elektromagnetna sevanja električnih naprav in postrojev v naravno in življenjsko okolje : ref. št. 1349 by Breda Cestnik( Book )

1 edition published in 1998 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Analiza elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju za TET 3 in njeno priključitev v stikališče 110 kV : oznaka poročila VENo-1028 by Breda Cestnik( Book )

1 edition published in 1998 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Poročilo analizira elektromagnetna polja, ki bodo nastala izven nadzorovanega območja po izgradnji nadomestne enote TET 3 in njene priključitve v stikališče 110 kV. Podrobneje je proučeno magnetno polje okoli variantnih izvedb kabelske povezave med TET 3 in stikališčem 110 kV. Podani so izračuni in ocene velikosti elektromagnetnih polj, ki smo jih ovrednotili glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.Na podlagi izračunanih in ocenjenih vrednosti te Uredbe smo za obravnavani poseg podali oceno sprejemljivosti za okolje s stališča elektromagnetnega sevanja
Daljnovodi in plinovodi v skupnih koridorjih by Tone Marinček( )

1 edition published in 2006 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Zakon o urejanju prostora uvršča plinovodna in daljnovodna omrežja, neposredno namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb s področja energetike, med gospodarsko javno infrastrukturo. Gospodarska javna infrastruktura pa ima po Zakonu o graditvi objektov status grajenega javnega dobra. Objekt, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra, mora njegov lastnik vzdrževati v stanju, ki omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom
Ocenjevanje vrednosti koridorjev daljnovodov by Tone Marinček( )

1 edition published in 2003 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Referat prikazuje in podaja razmišljanja o vrednosti prostora, ki ga zasedajo prenosni daljnovodi najvišjih napetosti. Zaradi svoje narave jih uvrščamo v nadzemne črtne oziroma linijske infrastrukturne objekte, ki za svoje potrebe zasedajo nek določen vzdolžni prostor. Linijske narave teh objektov preseka z njihovimi koridorji pokrajino in ostale komunikacije s pasom zemljišča, ki je praktično črna luknja za kakršno koli dejavnost. Vrednost koridorja tega pasu zemlje, ki ga zaseda daljnovod, se razdeli na lastnike in upravljalce daljnovoda in širšo skupnost ter lastnike zemljišč po katerem daljnovod poteka. Kako in kakšna je delilna vrednost tega prostora, je prikazano v zadnjem poglavju referata
Sončna energija - opcija prihodnosti? by Tone Marinček( )

1 edition published in 1995 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Sonce, ta neizčrpni vir energije v času trajanja človeške rase je eden od glavnih upov človeštva za njegovo obskrbo z energijo v prihodnosti. To bo nujno potrebno doseči v čim krajšem času, kajti koriščenje sedanjih primarnih virov energije je že dodobra onesnažilo okolje in v kolikor jih ne zamenjamo s prijaznejšimi energenti preti zemlji ekološka katastrofa. Članek prikazuje dileme za množično izrabo sončne energije upoštevajoč prednosti in omejitve pri realizaciji tega projekta. Je predvsem prikaz možnosti zajemanja te energije z gospodarsko-tehniškega stališča in le deloma obravnava problematiko socijalno-populacijskih omejitev, ki so v napovedovanju zelo rizične. Čistost in obnovljivost sončne energije je velik izziv in motivacija, da mi, še bolj po naši potomci uspemo konstruirati in obvladati tehnologijo, ki bo omogočila učinkovito koriščenje sončne energije
Študij možnosti znižanja stroškov za ozemljitve VN in SN postrojev z noveliranjem veljavnih predpisov : ref. št. 1224 by Radomir Isaković( Book )

1 edition published in 1995 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Skladno z razvojem tehnike je potrebno usklajevati tudi tehniške predpise. Pri obratovanju postrojev nad 1000 V uporabljamo pri nas pravilnik iz leta 1974. V referatu je narejena primerjava med pri nas veljavnim pravilnikom in med novejšimi mednarodnimi standardi in priporočili s predlogi, ki bi jih morali upoštevati tudi pri izdelavi novega pravilnika
Nekateri rezultati meritev potenciala cevovod/zemljišče zavajajo vzdrževalce by Tone Marinček( )

1 edition published in 2005 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Vrednost toka in stanje izolacije sta včasih boljša kriterija, kot napetost za preverjenje učinkovitosti sistemov katodne zaščite. Vzroki zavajajočih odčitkov potenciala so lahko posledica velikih poškodb izolacije v neposredni bližini merilnih mest zaradi slabo pritrjenih merilnih žic na cevovod ali kratkega merilnega mesta. Z razpoložljivo merilno tehniko lahko odkrijemo taka stanja in priskrbimo točnejše kazalnike. Upravljalci in vzdrževalci sistemov katodne zaščite cevovodov morajo v takih primerih spremeniti metode merjenja, naprimer uvesti meritve toka in odčitka, ki določajo njegovo smer, kar tudi omogoča uspešno določevanje stanja izolacije
Vpliv konstrukcijskih parametrov stebrov na elektromagnetne koridorje prenosnih daljnovodov (E, B, hrup) : ref. št. 1961( Book )

1 edition published in 2008 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Študijska naloga obravnava aktualno problematiko umešcanja 2 x 400 kV daljnovodov v prostor pri rekonstrukciji oziroma prehodu iz 220 kV na 400 kV napetostni nivo. Pri tem se pojavlja problematika prostora, ki omejuje tovrstne rekonstrukcije. Zato se pri tem projektanti poslužujejo najrazlicnejših metod in inženirskih prijemov, da zadostijo okoljski zakonodaji. V tej nalogi analiziramo razlicne konstrukcijske variante daljnovodnih stebrov, ki so aktualni oziroma ena izmed možnih variant, ki jih projektanti lahko uporabijo v primeru rekonstrukcije oziroma tudi novogradnje 2 x 400 kV daljnovodov. Zakljucki naloge podajajo najbolj optimalno rešitev oziroma rešitev, ki nam doprinese najvec v smeri znižanja elektromagnetnih vplivov (elektricno in magnetno polje, hrup) ob upoštevanju, da se nam ob dolocenem posegu na daljnovodnem stebru elektromagnetni vplivi spreminjajo: eni v pozitivni smeri drugi pa ob enakem ukrepu v negativni smeri. Zato smo poskušali na podlagi variantnih izracunov izbrati rešitev, ki ima za posledico minimalno odstopanje med elektromagnetnimi vplivi
Planiranje rehabilitacije transportnog plinovoda by Tone Marinček( )

1 edition published in 2009 in Croatian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Oblikovanje in prostorsko umeščanje daljnovodov v slovenski prostor : vplivi EMS daljnovodov na okolje : ref. št. 1647 by Tone Marinček( Book )

1 edition published in 2004 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

V referatu je obdelana problematika prostorskega umeščanje novih daljnovodov, zgrajenih z uporabo predlaganih tipov daljnovodnih stebrov. Uvodoma je podan pregled obstoječega stanja v Sloveniji in svetu, analiza elektromagnetnega sevanja in njegovega zamaševanja za predlagane variante daljnovodnih stebrov
Hitri enopolni ponovni vklop v SN omrežjih : št. elaborata 1226 by Tone Marinček( Book )

1 edition published in 1994 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

V elaboratu je na osnovi dobljenih statističnih podatkov ocenjen dele posameznih tipov kratkih stikov v slovenskih SN omrežjih. Glede na to, da predtavljajo bežni in poltrajni enofazni zemeljski kratki stiki pretežni del okvar, je raziskana možnost nadomestitve sedaj za njihovo eliminiranje uporabljene kombinacije tripolnega hitrega in počasnega avtomatskega ponovnega vklopa bodisi 1. s kombinacijo enopolnega hitrega avtomatskega ponovnega vklopa ter tripolnega počasnega avtomatskega ponovnega vklopa ali 2.s kombinacijo kratkotrajne ozemljitve okvarjene faze (s pomočjo specialnega sdklopnika) in tripolnega počasnega avtomatskega ponovnega vklopa. Prikazane so prednosti druge od omenjenih variant, način njene izvedbe ter spremembe, ki jih njena uvedba zahteva na obstoječem sistemu zaščite SN daljnovodov pred kratkimi stiki
Raziskave motenj zaradi vplivov sunkovitih nizkofrekvenčnih periodičnih in aperiodičnih tokovnih obremenitev na napetostne razmere v EE omrežju : št. referata 1272 by Breda Cestnik( Book )

1 edition published in 1995 in Slovenian and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Študija obravnava problematiko napetostnih kolebanj v distribucijskem SN in NN omrežju. V splošnem delu so poleg splošne predstavitve problematike definirani faktorji, s katerimi se ocenjuje napetostno kolebanje. Predstavljen je izračun kratkostične moči v priključni točki odjemalca na distribucijsko omrežje, to je moči, ki definira občutljivost omrežja na nenadne spremembe obremenitve. Za slovensko distribucijsko omrežje so zbrani podatki o kratkostičnih impedancah VN/SN in SN/NN transformatorjev ter SN in NN vodov. Predstavljeni so obstoječi standardi s področja napetostnih kolebanj (IEC, EN) in priporočila VDE za priklop večjih porabnikov. Predlagan je vprašalnik za pridobitev potrebnih podatkov za oceno napetostnih kolebanj, ki jih povzročajo bremena
 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.92 (from 0.85 for Pričakova ... to 0.93 for Slušni hr ...)

Languages