60f Sanz Nebot, María Victoria [WorldCat Identities]
WorldCat Identities

Sanz Nebot, María Victoria

Overview
Works: 13 works in 20 publications in 3 languages and 21 library holdings
Roles: Author
Publication Timeline
.
Most widely held works by María Victoria Sanz Nebot
Equilibrios en medios de acetonitrilo y acetonitrilo-agua : asignación de valores de pH a solucionees de referencia y aplicaciones analíticas by María Victoria Sanz Nebot( Book )

3 editions published between 1992 and 1994 in Spanish and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

Detección y caracterización de péptidos , proteínas y glicoproteínas como biomarcadores en fuidos biológicos: aplicación al diagnóstico y seguimiento de diversas patologías by Laura Pont Villanueva( )

2 editions published between 2017 and 2018 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Esta tesis doctoral se ha centrado en el desarrollo de metodologías analíticas adecuadas que permitan la separación, detección, caracterización e identificación de proteínas y metabolitos como biomarcadores de diferentes enfermedades o procesos patológicos. Concretamente, se ha centrado en el análisis de biomarcadores proteicos tales como la transtiretina (TTR), una proteína oligomérica con una gran tendencia a formar agregados amiloides y relacionada con la polineuropatía amiloidótica familiar tipo I (FAP-I), y el antígeno carcinoembrionario humano (CEA), una glicoproteína biomarcadora del cáncer de colon y de la metástasis de hígado (derivada del cáncer de colon). También se ha hecho especial énfasis en el estudio de biomarcadores metabólicos relacionados con la progresión de la enfermedad del Huntington, una enfermedad neurodegenerativa hereditaria caracterizada también por la formación de agregados amiloides. La dificultad de las metodologías empleadas para el análisis de biomarcadores proteicos y metabólicos reside principalmente en el tratamiento de muestra que se tiene que llevar a cabo para aislar y preconcentrar los compuestos de interés presentes en muestras biológicas complejas (tales como suero y plasma) y en la utilización de técnicas de separación y detección adecuadas que permitan la correcta caracterización de dichos biomarcadores. Por este motivo, se han empleado diferentes estrategias para el análisis dirigido (targeted analysis) y no dirigido (untargeted analysis, global profiling) de biomarcadores proteicos y metabólicos, así como para el análisis de proteínas mediante estrategias de top-down y bottom-up, cada una con sus ventajas e inconvenientes. También se han evaluado diferentes técnicas de separación de alta resolución miniaturizadas como la electroforesis capilar (CE), la cromatografía de líquidos capilar (CapLC) y la movilidad iónica (IM), todas ellas acopladas a la espectrometría de masas (CE-MS, CapLC- MS y IM-MS, respectivamente). En resumen, esta tesis doctoral presenta una visión global de las estrategias analíticas más utilizadas actualmente para el estudio de biomarcadores en el campo de la investigación proteómica y metabolómica, con el objetivo de poder diagnosticar, predecir un debut temprano y proponer nuevas dianas terapéuticas a diferentes enfermedades y procesos patológicos. -- TDX
Anàlisi de biomarcadors neuropeptídics en fluids biològics per SPE-CE-MS by Silvia Medina Casanellas( Book )

2 editions published between 2013 and 2014 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

La determinació de biomarcadors peptídics en fluids biològics resulta de gran interès pel diagnòstic, la monitorització i el pronòstic de nombrosos desordres. En aquesta tesi doctoral s'han explorat diverses metodologies d'extracció en fase sòlida acoblada en línia amb l'electroforesi capil·lar amb detecció per espectrometria de masses (SPE-CE-MS) per a l'anàlisi de biomarcadors peptídics, que es troben a baixa concentració en matrius complexes. S'han estudiat principalment pèptids opiacis que estan relacionats amb desordres neurològics i síndromes de dolor crònic. S'han avaluat diverses fases estacionàries comercials per a l'anàlisi de pèptids opiacis per SPE-CE emprant preconcentradors amb frits i la fase estacionària C18 és la que ha proporcionat millors resultats per a l'anàlisi de mostres de plasma humà. La saturació del preconcentrador s'ha previngut mitjançant un tractament de mostra previ que consta de dues etapes, una precipitació amb acetonitril seguida d'una filtració per centrifugació. Com que l'etapa de filtració és crítica per tal d'obtenir les màximes recuperacions dels anàlits i eliminar la matriu de la mostra, s'han provat filtres de diversos talls moleculars i diverses condicions de filtració. L'acoblament de la SPE-CE a un espectròmetre de masses amb analitzador de temps de vol (TOF-MS) mitjançant una interfase amb líquid auxiliar convencional ha permès disminuir els LOD per a la majoria dels pèptids opiacis en mostres de plasma humà. Per tal de poder detectar concentracions inferiors, s'ha demostrat que la combinació de la SPE-CE amb la tècnica de separació electroforètica isotacoforesi transitòria (tITP) és una bona alternativa. També, s'ha comparat el comportament de preconcentradors amb i sense frits per a l'anàlisi de pèptids opiacis per C18-SPE-CE-UV i C18-SPE-CE-TOF-MS. S'ha avaluat un prototip recentment desenvolupat d'una interfase nanoelectroesprai (nanoESI) sense líquid auxiliar basada en una punta porosa per a l'anàlisi de pèptids opiacis per CE-MS i també, s'ha establert una metodologia de C18-SPE-CE-TOF-MS emprant un innovador preconcentrador sense frits compatible amb les dimensions específiques del capil·lar de separació requerit per a la interfase nanoESI sense líquid auxiliar. Una altra possibilitat per a millorar la detecció de pèptids és utilitzar fases estacionàries amb una selectivitat més elevada que el C18, com les fases estacionàries d'immunoafinitat. S'han explorat dos procediments de preparació d'aquest tipus de fases estacionàries: la immobilització d'anticossos intactes oxidats (immunoglobulina G, IgG) a través dels carbohidrats a partícules de sílice activades amb grups hidrazida i la immobilització de fragments d'IgG (fragment d'unió a l'antigen, Fab') a partícules de sílice activades amb grups succinimidil. Seguint els procediments establerts, s'ha preparat una fase estacionària amb IgG i una altra amb Fab' contra les endomorfines 1 i 2 (End1 i End2). S'han optimitzat i avaluat metodologies d'IA-SPE-CE-TOF-MS per a l'anàlisi de mescles de patrons d'End1 i d'End2 i s'han analitzat mostres de plasma humà. També, s'ha explorat l'aplicabilitat d'una fase estacionària d'immunoafinitat amb IgG per a l'anàlisi de biomolècules d'elevat pes molecular per IA-SPE-CE-TOF-MS emprant la glicoproteïna transferrina com a model
Desarrollo de metodologías analíticas para la separación, detección y caracterización de biomarcadores glicoproteicos en muestras biológicas by Albert Barroso Ramos( )

2 editions published between 2017 and 2018 in Spanish and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Establiment de metodologia analítica per a la purificació, separació i caracterització de biomarcadors proteics de malalties neurodegeneratives by Marta Borges Álvarez( Book )

2 editions published between 2012 and 2013 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

En aquesta tesi doctoral, s'ha desenvolupat metodologia analítica per a la purificació, separació i caracterització de prió cel·lular (PrPC) i superòxid dismutasa (SOD-1), dues proteïnes relacionades amb les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (TSEs) i l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ALS), respectivament. Les TSEs es caracteritzen per l'acumulació de la forma patològica del PrPC (PrPSc) al cervell dels animals afectats, mentre que a l'ALS s'observa la formació d'agregats de SOD-1. Avui dia, encara es desconeixen els factors que inicien i regulen les interaccions que condueixen a la formació d'agregats proteics en moltes malalties neurodegeneratives. Alguns autors suggereixen mecanismes basats en els canvis estructurals que s'observen entre la proteïna nativa i la patològica, que estan relacionats amb la conformació, la seqüència d'aminoàcids, els metalls o les modificacions post-transduccionals. En proteïnes oligomèriques com la SOD-1, també s'ha considerat la dissociació dels oligòmers fins a monòmers abans de l'agregació. És doncs necessari millorar el coneixement de l'estructura d'aquestes proteïnes i aprofundir en els mecanismes que governen l'agregació. En aquest treball es proposa una estratègia de purificació per recuperar de manera eficient PrPC de cervell boví emprant mètodes de purificació convencionals no immuniquímics i western blot (WB) per detectar la presència PrPC en les diferents etapes. Tot seguit s'estudia exhaustivament la separació i caracterització de la SOD-1 mitjançant electroforesi capil·lar acoblada a l'espectrometria de masses amb analitzadors de trampa iònica i de temps de vol (CE-IT-MS i CE-TOF-MS), espectrometria de masses amb font d'ionització per desorció amb làser assistida per una matriu i analitzador de temps de vol (MALDI-TOF-MS) i espectrometria de masses de mobilitat iònica amb font d'ionització per nano-electrosprai (n-ESI-IM-MS). Els estudis amb SOD-1 purificada a partir de mostres de sang d'individus sans i pacients amb ALS han permès obtenir algunes conclusions preliminars interessants sobre els canvis estructurals en la proteïna associats a la malaltia
Analysis of Hordeins in Barley Grain and Malt by Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry by Laura Pont( )

1 edition published in 2019 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

Avaluació dels efectes de factors ambientals en organismes model mitjançant metodologies òmiques i quimiomètriques by Elena Ortiz Villanueva( Book )

2 editions published in 2018 in Catalan and held by 2 WorldCat member libraries worldwide

L'aplicació de tecnologies transcriptòmiques i metabolòmiques en estudis no dirigits té com a principal objectiu la caracterització global (funcional i estructural) dels transcrits de mRNA i dels metabòlits, respectivament, que conformen els sistemes biològics. En el camp mediambiental, aquestes dues aproximacions òmiques permeten avaluar i comparar els nivells d'aquestes molècules en els organismes vius en resposta a diferents estímuls o variacions en les condicions ambientals. D'aquesta manera, ambdues ciències proporcionen coneixement de les interaccions dels sistemes biològics amb el seu entorn a nivell molecular. En els estudis òmics no dirigits són imprescindibles les tècniques analítiques d'alt rendiment com la seqüenciació de RNA (RNA-Seq) i les tècniques de separació acoblades a l'espectrometria de masses, com per exemple la cromatografia de líquids i l'electroforesi capil·lar acoblades a l'espectrometria de masses (LC-MS i CE-MS, respectivament). Ara bé, els grans conjunts de dades generats en aquests estudis són complexos i fan necessari el desenvolupament i l'aplicació de mètodes estadístics i quimiomètrics multivariants d'anàlisi de dades, els quals permetin extreure la informació biològica rellevant i facilitar-ne la seva interpretació. Aquesta Tesi s'ha centrat especialment en el desenvolupament de mètodes analítics i quimiomètrics que puguin ser útils en aquests tipus estudis i en la seva aplicació en diversos casos d'interès ambiental i toxicològic on es pren el peix zebra com a organisme model. D'una banda, s'ha treballat en el desenvolupament i optimització de mètodes analítics de LC-MS i CE-MS i de tractament de dades multivariants per a estudis de metabolòmica no dirigida. S'ha avaluat la influència de diferents factors experimentals en la separació de metabòlits mitjançant la cromatografia de líquids d'interacció hidrofílica (HILIC) (per exemple, la fase estacionària, el pH, la força iònica i el modificador orgànic). També, s'han optimitzat les condicions experimentals per a l'anàlisi metabolòmica no dirigida mitjançant la tècnica de CE-MS. D'altra banda, s'han presentat diferents estratègies de tractament de dades metabolòmiques no dirigides basades en la resolució multivariant de corbes per mínims quadrats alternats (MCR-ALS), les quals permeten la detecció i la identificació dels metabòlits de les dades de LC-MS i CE-MS. Finalment, s'ha aplicat la compressió de les dades de cerca de regions d'interès (ROI) i la resolució per MCR-ALS (mètode ROIMCR) per a l'estudi simultani o fusió de conjunts de dades que provenen de diferents plataformes de MS. La idoneïtat de totes aquestes metodologies analítiques i quimiomètriques s'ha demostrat en estudis comparatius dels perfils metabòlics de mostres de llevat (Saccharomyces cerevisiae) en diferents condicions de creixement estressants. Un segon aspecte d'aquesta Tesi ha estat l'aplicació de les metodologies prèviament proposades en la investigació dels possibles efectes de diferents compostos disruptors endocrins, com ara el bisfenol A (BPA), el sulfonat de perfluorooctà (PFOS) i el tributilestany (TBT), en embrions de peix zebra (Danio rerio). En concret, s'ha detectat que els tres contaminants produeixen importants alteracions en el metabolisme dels embrions, produint efectes tòxics, estrès oxidatiu i alteracions en la proliferació cel·lular, a més d'efectes específics en vies de senyalització. Addicionalment, s'han postulat noves hipòtesis sobre els efectes toxicològics i morfològics adversos d'aquests compostos químics. En el cas del BPA s'ha realitzat, a més, un estudi transcriptòmic no dirigit de seqüenciació de RNA (RNA-Seq), que ha permès obtenir informació addicional a l'extreta a nivell metabolòmic, la qual cosa permet una comprensió més global i conjunta del mecanisme d'acció del BPA en el metabolisme dels embrions
Separació i caracterització d'hormones peptídiques i glicoproteïnes per electroforeesi capi·lar acoblada a l'espectrometria de masses by Elvira Balaguer Ardanuy( )

1 edition published in 2006 in Catalan and held by 1 WorldCat member library worldwide

Metabolic disruption of zebrafish (Danio rerio) embryos by bisphenol A. An integrated metabolomic and transcriptomic approach( )

1 edition published in 2017 in English and held by 1 WorldCat member library worldwide

Abstract: Although bisphenol A (BPA) is commonly recognized as an endocrine disruptor, the metabolic consequences of its exposure are still poorly understood. In this study, we present a non-targeted LC-MS based metabolomic analysis in combination with a full-genome, high-throughput RNA sequencing (RNA-Seq) to reveal the metabolic effects and the subjacent regulatory pathways of exposing zebrafish embryos to BPA during the first 120hours post-fertilization. We applied multivariate data analysis methods to extract biochemical information from the LC-MS and RNA-Seq complex datasets and to perform testable predictions of the phenotypic adverse effects. Metabolomic and transcriptomic data revealed a similar subset of altered pathways, despite the large difference in the number of identified biomarkers (around 50 metabolites and more than 1000 genes). These results suggest that even a moderate coverage of zebrafish metabolome may be representative of the global metabolic changes. These multi- omic responses indicate a specific metabolic disruption by BPA affecting different signaling pathways, such as retinoid and prostaglandin metabolism. The combination of transcriptomic and metabolomic data allowed a dynamic interpretation of the results that could not be drawn from either single dataset. These results illustrate the utility of -omic integrative analyses for characterizing the physiological effects of toxicants beyond the mere indication of the affected pathways. Graphical abstract: Highlights: Metabolic disruption of zebrafish embryos by bisphenol A exposure. Non-targeted LC-MS metabolomics and RNA-seq transcriptomics integration. Multivariate data analysis methods allowed the assessment of bisphenol A effects. Pathway-level integration of metabolomic and transcriptomic results. Abstract : Pathway-level integration of metabolomic and transcriptomic results after exposing zebrafish embryos to BPA confirmed the presence of metabolic disruption
Desarrollo de métodos de separación en cromatografia de líquidos : aplicación a la determinación e identificación de diuréticos en muestras de orina by Rosa Bergés Casas( )

1 edition published in 2000 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Establecimiento de metodologías analíticas para la separación y caracterización de péptidos y proteínas de interés terapéutico by Fernando J Benavente Moreno( )

1 edition published in 2003 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Desarrollo y optimización de métodos de análisis y caracterización de péptidos y hormonas peptídicas por HPLC y HPLC/ES-MS by Isabel Toro del Valle( )

1 edition published in 1999 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

Separación y caracterización de rHuEPO y NESP por electroforesis capilar, espectrometría de masas y técnicas inmunoquímicas by Estela Giménez López( )

1 edition published in 2008 in Spanish and held by 1 WorldCat member library worldwide

 
moreShow More Titles
fewerShow Fewer Titles
Audience Level
0
Audience Level
1
  Kids General Special  
Audience level: 0.96 (from 0.88 for Metabolic ... to 0.97 for Equilibrio ...)

Alternative Names
Sanz Nebot, M. Victoria (María Victoria)

Sanz Nebot, Victoria

V Sanz-Nebot investigador

V Sanz-Nebot wetenschapper

Victoria Sanz Nebot researcher

Languages