skip to content

Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Biblioteka SAZU  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Slovenian Academy of Sciences and Arts / Library of the SASA

Novi Trg 3
Ljubljana,  1000  Map It
Slovenia

Voice: +386 01 4706 245
Fax: +386 01 4253 462
Email: cobissazu_dl@zrc-sazu.si

Branch / affiliate of: COBISS.SI - IZUM

Recent additions to WorldCatSlovenska akademija znanosti in umetnosti / Biblioteka SAZU June2018

Displaying 6 of 500 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Prekariat : nevarni novi razred

Guy Standing; Amanda Saksida; Marko Funkl

  Print book

Book Thumbnail Title Prekarnost in družbena negotovost : interdisciplinarni pogledi na prekariat

Črt Poglajen; Črt Kostevc; Nataša Dernovšček Ha...

  Print book

Book Thumbnail Title Utelešeni um : kognitivna znanost in človeško izkustvo

Francisco J Varela; Evan Thompson; Eleanor Rosc...

  Print book

Book Thumbnail Title Knjiga pisem : razmišljanje o slovenski državnosti

Janko Pleterski; Matjaž Kmecl; Tina Volarič

  Print book

Book Thumbnail Title Pravni terminološki slovar

Matej Accetto; Meta Ahtik; Gregor Dugar; Tanja ...

  Print book

Book Thumbnail Title Izlet v Rusijo 1925

Miroslav Krleža; Mica Matković; Andraž Jež

  Print book : Fiction

Displaying 6 of 59 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleSome "Slovenian" way of humor

Jerneja Vrabič

  Downloadable article : Document   Computer File

Book Thumbnail TitleBorivec z Bogom

France Vodnik; France Pibernik; Martin Grum

  Print book : Poetry

Book Thumbnail TitleZapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Rep...

Bogdan Šteh; Miha Preinfalk; Verena Štekar-Vidi...

  Print book

Displaying 6 of 59 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleSome "Slovenian" way of humor

Jerneja Vrabič

  Downloadable article : Document   Computer File

Book Thumbnail TitleBorivec z Bogom

France Vodnik; France Pibernik; Martin Grum

  Print book : Poetry

Book Thumbnail TitleZapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Rep...

Bogdan Šteh; Miha Preinfalk; Verena Štekar-Vidi...

  Print book

This library has 197,606 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.