skip to content

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU  This library's holdings are visible on WorldCat.org

Box 51
Alnarp,  SE 23053  Map It
Sweden

Recent additions to WorldCatSveriges Lantbruksuniversitet, SLU April2020

Displaying 6 of 138 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i ...

Stenmark, Erika

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Hur djurassisterad terapi kan påverka djurens välfärd och välbefinnande

Kyrkhage, Johanna

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Is Myotis brandtii a fussy little bat? : habitat selection and impact of...

Kammonen, Johanna

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige

Jörning, Hampus

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Fruktbärande träd och buskar i offentlig miljö

Neijber Söderquist, Miriam

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Ecosystem services in the urban space : a case study of the Folkparken &...

Zelmerlöw, Fredrik

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Displaying 6 of 52 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleCountry of origin - consumers’perception at the point of purchase of mea...

Hagbardsson, Malin

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleNär leder kännedom till handling? : en studie om hur den ekologiska mi...

Palm, Oscar; Skoglund, Fanny

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleEtt gestaltningsförslag för Odinslund : med hänsyn till det sublima

Ekip, Deniz

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleEvaluation of Lactobacillus reuteri DSM17938 as starter in cheese produc...

Karlsson, Madeleine

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleMurgröna - fasadförstörare eller -beskyddare : en studie i huruvida m...

Kristiansson, Agnes

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleSkatternas inverkan på skogens värde : en fallstudie av räntefördeln...

Furusköld, Marcus; Grunér, Pontus

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Displaying 6 of 52 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleCountry of origin - consumers’perception at the point of purchase of mea...

Hagbardsson, Malin

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleNär leder kännedom till handling? : en studie om hur den ekologiska mi...

Palm, Oscar; Skoglund, Fanny

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleEtt gestaltningsförslag för Odinslund : med hänsyn till det sublima

Ekip, Deniz

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleEvaluation of Lactobacillus reuteri DSM17938 as starter in cheese produc...

Karlsson, Madeleine

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleMurgröna - fasadförstörare eller -beskyddare : en studie i huruvida m...

Kristiansson, Agnes

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleSkatternas inverkan på skogens värde : en fallstudie av räntefördeln...

Furusköld, Marcus; Grunér, Pontus

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

This library has 22,723 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.