skip to content

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta / Centralna biotehniška knjižnica  This library's holdings are visible on WorldCat.org

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty / Central Biotechnical Library

Biotech Faculty, Ljubljana
Ljubljana,  1000  Map It
Slovenia

Branch / affiliate of: COBISS.SI - IZUM

Recent additions to WorldCatUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta / Centralna biotehniška knjižnica June2018

Displaying 6 of 30 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Physical inactivity related changes in human fecal microbiota : doctoral...

Robert Šket; Blaž Stres; Tadej Debevec

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Raznolikost antocianov in drugih fenolnih snovi v medvrstnih križancih r...

Biljana Todorović; Franci Štampar; Anton Ivančič

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Motivacijski dejavniki slovenskih potrošnikov za nakup vina v povezavi s...

Sandra Pestar Bizjak; Aleš Kuhar; Tatjana Košmerl

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Determination of the geographical origin of hops (Humulus lupulus L.) us...

Miha Ocvirk, kemik.; Nives Ogrinc; Iztok Jože K...

  Article

Book Thumbnail Title Obravnava tveganj, povezanih z izrednimi vremenskimi dogodki, pri načrto...

Maruša Matko; Branko Kontić; Mojca Golobič

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail Title Spremembe vsebnosti rutina in kvercetina v zrnih tatarske ajde (Fagopyru...

Lea Lukšič; Mateja Germ; Rajko Vidrih

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Displaying 6 of 8 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleGenotoksično delovanje cianobakterijskih toksinov na humane celice v pog...

Alja Štern; Bojana Žegura

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleHigher education in the Western Balkans : reforms, developments, trends ...

Pavel Zgaga; Manja Klemenčič; Janja Komljenovič...

  Print book

Book Thumbnail TitleZgradba sekrecijskih epitelijev in mineralizacija zunajceličnega matriks...

Miloš Vittori; Jasna Štrus; Rok Kostanjšek

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleInternet : tehnologija, ki spreminja svet

Hubert Fröhlich

  Print book

Book Thumbnail TitlePrimarna proizvodnja, razgradnja in glivna kolonizacija izbranih rastlin...

Nataša Dolinar; Alenka Gaberščik; Mitja Kaligarič

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Displaying 6 of 8 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleGenotoksično delovanje cianobakterijskih toksinov na humane celice v pog...

Alja Štern; Bojana Žegura

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleHigher education in the Western Balkans : reforms, developments, trends ...

Pavel Zgaga; Manja Klemenčič; Janja Komljenovič...

  Print book

Book Thumbnail TitleZgradba sekrecijskih epitelijev in mineralizacija zunajceličnega matriks...

Miloš Vittori; Jasna Štrus; Rok Kostanjšek

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

Book Thumbnail TitleInternet : tehnologija, ki spreminja svet

Hubert Fröhlich

  Print book

Book Thumbnail TitlePrimarna proizvodnja, razgradnja in glivna kolonizacija izbranih rastlin...

Nataša Dolinar; Alenka Gaberščik; Mitja Kaligarič

  Thesis/dissertation : Thesis/dissertation

This library has 5,875 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.