skip to content

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta / Osrednja humanistična knjižnica  This library's holdings are visible on WorldCat.org

University of Ljubljana, Faculty of Arts / Central Humanities Library

Faculty Of Arts, Ljubljana
Ljubljana,  1001  Map It
Slovenia

Voice: +386 01 2411 180
Fax: +386 01 4259 337
Email: info.ohk@ff.uni-lj.si

Branch / affiliate of: COBISS.SI - IZUM

Recent additions to WorldCatUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta / Osrednja humanistična knjižnica December2018

Displaying 6 of 500 items, sorted by WorldCat popularity.  

See all recent items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail Title Brez imena

Jani Virk

  Print book : Fiction : Secondary (senior high) school

Book Thumbnail Title Belo se pere na devetdeset

Bronja Žakelj

  Print book : Fiction

Book Thumbnail Title Novo življenje

Ivan Cankar; Vesna Mikolič; France Bernik

  Print book : Fiction

Book Thumbnail Title Ivan Cankar : eseji o največjem

Marcel Štefančič, jr.; Slavoj Žižek

  Print book : Essay

Book Thumbnail Title Za blagor mater in otrok : zaščita mater in otrok v letih 1919-1941

Dunja Dobaja; Borut Praper; Aleš Gabrič; Božo R...

  Print book

Displaying 6 of 18 items.  

See all recent Non-Fiction items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleKoncertni sporedi Filharmonične družbe 1816-1872

Sara Železnik; Matjaž Barbo; Jernej Weiss; Le...

  eBook : Document

Book Thumbnail TitleVisionen des Politischen

Quentin Skinner; Marion Heinz; Martin Ruehl; Ro...

  Print book

Book Thumbnail TitleBenetke : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti]

Gillian Price; Boris Bajželj

  Print book

Book Thumbnail TitleAntonio Smareglia : život i skladateljski opus

Paolo Petronio; Vanesa Begić; Vanda Radetić

  Print book : Biography

Book Thumbnail TitleAfrica's great lakes

National Geographic Society (Washington).;

  Map

Displaying 6 of 18 items.  

See all recent Non-Juvenile items added to WorldCat by this library »

Book Thumbnail TitleKoncertni sporedi Filharmonične družbe 1816-1872

Sara Železnik; Matjaž Barbo; Jernej Weiss; Le...

  eBook : Document

Book Thumbnail TitleVisionen des Politischen

Quentin Skinner; Marion Heinz; Martin Ruehl; Ro...

  Print book

Book Thumbnail TitleBenetke : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti]

Gillian Price; Boris Bajželj

  Print book

Book Thumbnail TitleAntonio Smareglia : život i skladateljski opus

Paolo Petronio; Vanesa Begić; Vanda Radetić

  Print book : Biography

Book Thumbnail TitleAfrica's great lakes

National Geographic Society (Washington).;

  Map

This library has 367,831 items in WorldCat

If the information listed for this library is incorrect, authorized representatives of the library may update in the WorldCat Registry.


Close Window
Delete Favorite Library
Yes    Cancel
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.