Welkom bij WorldCat.org

U kunt in twee minuten leren hoe u een profiel aanmaakt op WorldCat.org, lijsten kunt aanmaken en daar items aan kunt toevoegen, bronvermeldingen kunt exporteren en uw zoekcriteria kunt verfijnen met facetten.

Zo leert u snel hoe u kunt zoeken in de grootste internationale collectie met informatie over bibliotheekmateriaal.


Het is niet alleen een zoekmachine, maar een ervaring in het leren omgaan met bibliotheken​

Er is heel veel informatie te vinden op internet. Een deel daarvan is goed. En een deel daarvan is niet zo goed. Voor bibliotheken is het de normaalste zaak van de wereld om informatie te verzamelen dat van betrouwbare bronnen komt, handig is en vaak ook uniek is. Met WorldCat.org vindt u precies wat u nodig heeft bij duizenden bibliotheken in de wereld. Het is een zoekmachine voor de materialen die bibliotheken in bezit hebben: boeken, e-books, luisterboeken, video's, databases, onderzoeksmateriaal en -gegevens, kaarten, naslagwerken, archieven, gedigitaliseerde documenten, scans van zeldzame werken, beeldmateriaal dat van lokaal historisch belang is, muziekpartituren, genealogische gegevens, etc. Tijdens het zoeken krijgt u opties om de zoekresultaten te verfijnen en informatie over de gevonden materialen. WorldCat.org is de eerste stap, want uiteindelijk moet u bij de bibliotheek zijn. Wij helpen u een bibliotheek te vinden die heeft wat u zoekt. In de buurt, of ergens aan de andere kant van de wereld.