Front cover image for 'Gif laten wij niet voortbestaan' : een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, 1940-1945

'Gif laten wij niet voortbestaan' : een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, 1940-1945

Thesis, Dissertation, Dutch, ©2004
Aksant, Amsterdam, ©2004