Front cover image for Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy, 1939-1945

Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy, 1939-1945

Print Book, Polish, 1968
Instytut Zachodni, Poznań, 1968