Front cover image for 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym

1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym

Print Book, Polish, 1981
Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1981