Front cover image for Żarki żydowskie : zaginione fotografie

Żarki żydowskie : zaginione fotografie

Józef Bacior, Karolina Jakoweńko (Editor), Piotr Jakoweńko (Editor, Translator)
Print Book, Polish, 2016
Wydanie pierwsze
Fundacja Brama Cukermana, Będzin, 2016