Front cover image for Monitoring zemědělských půd v České republice 1992-2013 = Monitoring of agricultural soils in the Czech Republic 1992-2013

Monitoring zemědělských půd v České republice 1992-2013 = Monitoring of agricultural soils in the Czech Republic 1992-2013

Print Book, Czech, 2017
1. vydání
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, 2017