Front cover image for Dějiny Černé Hory

Dějiny Černé Hory

František Šístek (Author)
Print Book, Czech, 2017
Vydání první
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2017