Front cover image for Văn hóa ngõ phố ở Thành phố Vinh

Văn hóa ngõ phố ở Thành phố Vinh

Quỳnh Trang Phạm (Author)
Print Book, Vietnamese, 2011
Nhà xuất bản Nghệ An, Nghệ An, 2011