Front cover image for Ámos : když Bůh musí řvát jako lev

Ámos : když Bůh musí řvát jako lev

Adam Mackerle (Author)
Print Book, Czech, 2017
1. vydání
Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, Praha, 2017