Front cover image for Povzetki prispevkov

Povzetki prispevkov

Združenje za slovansko jezikoslovje, Luka Repanšek (Editor), Matej Šekli (Editor), Aleksandra Derganc (Author), Simona Kranjc (Author), Vera Smole (Author), Mojca Smolej (Author), Petra Stankovska (Author), Saška Štumberger (Author), Mladen Uhlik (Author), Andreja Žele (Author), Domen Krvina (Author), Nina Ledinek (Author), Matic Pavlič (Author), Marko Snoj (Author), Mitja Trojar (Author), Mojca Žagar Karer (Author)
Print Book, Slovenian, 2017
1. izd., 1. natis
Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2017
Posvetovanja
254, [14] str. ; 24 cm.
9789610500278, 9610500277
1016118276
Prispevki v slov., angl. ali rus., uvod v slov. in prevod v angl. in rus., dve plenarni predavanji v slov. ali hrv. in prevod v angl. ter obvestila organizatorjev v slov. in prevod v angl. ali rus
Lat. in cir
Na vrhu nasl. str.: Združenje za slovansko jezikoslovje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Na ov. in v kolofonu tudi: Book of abstracts / 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting = Tezisy dokladov / XII ežegodnaja konferencija Obščestva slavjanskogo jazykoznanija
200 izv