Front cover image for Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych... : medyczne, psychologiczne i prawne aspekty śmierci dziecka w okresie okołoporodowym i w pierwszych miesiącach życia

Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych... : medyczne, psychologiczne i prawne aspekty śmierci dziecka w okresie okołoporodowym i w pierwszych miesiącach życia

Print Book, Polish, 2017
Wydawnictwo Inspiracje, Bielsko-Biała, 2017