Front cover image for Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła : listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759 = "If I did not have you for a husband, my beloved, I could not live" : letters of Magdalena née Czapska to Hieronim Florian Radziwiłł from 1744-1579

Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła : listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759 = "If I did not have you for a husband, my beloved, I could not live" : letters of Magdalena née Czapska to Hieronim Florian Radziwiłł from 1744-1579

Print Book, Polish, 2016
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2016