Front cover image for Ocena wczesnych wyników rehabilitacji pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą jedno i dwupęczkową

Ocena wczesnych wyników rehabilitacji pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą jedno i dwupęczkową

Dotyczy: więzadło krzyżowe przednie, miernik przednio-tylnej niestabilności stawu kolanowego, rehabilitacja ; ortopedia, rehabilitacja
Thesis, Dissertation, Polish, 2017