Front cover image for Zróżnicowanie roślinności na siedliskach antropogenicznie przekształconych w granicach administracyjnych Katowic

Zróżnicowanie roślinności na siedliskach antropogenicznie przekształconych w granicach administracyjnych Katowic

Thesis, Dissertation, Polish, 2003