Front cover image for Dari pemungutan ke penundaan udang : satu kajian mengenai sejarah perkembangan perusahaan perikanan di Borneo Utara 1750-90

Dari pemungutan ke penundaan udang : satu kajian mengenai sejarah perkembangan perusahaan perikanan di Borneo Utara 1750-90

Print Book, Malay, 1995
Penerbit UM, Kuala Lumpur, 1995