Front cover image for Voldssamfunnets undergang om disiplineringen av Norge på 1600-tallet

Voldssamfunnets undergang om disiplineringen av Norge på 1600-tallet

Erling Sandmo (Author)
I denne boken skriverforfatteren om kulturen i en tid da Norge er blitt kalt et "voldssamfunn", men han argumenterer for det motsatte: at menneskene den gangen ikke delte vår oppfatning av "vold" som et allment og truende fenomen, og at vennskap og samhold var samfunnets grunnverdier til tross for at folk sloss sterkt ogofte. Ved hjelp av nyere kulturhistoriske analysemåter studerer han folks beretninger om dramatiske opplevelser, og ser på hvordan deres tenke- og talemåter endret seg i møtet med en ny, mektig statsmakt som definerte den gamle slagsmålskulturen som et voldsproblem. Erling Sandmo er historiker og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Med kildehenv., litteraturlisteog personregister
Print Book, Norwegian Bokmål, ©1999
Universitetsforl, Oslo, ©1999