Front cover image for Elevens håndskrift skriftforming i grunnskolen

Elevens håndskrift skriftforming i grunnskolen

Greta Hekneby (Author)
Greta Hekneby tar i denne boken for seg hvordan barn lærer å skrive. Hun gir en grundig innføring i barns skriftutvikling gjennom hele skoleløpet. Boken tar for seg målene for skriveopplæringen i læreplanene, skriftforberedende aktiviteter, bokstavinnlæring, motorikk og utviklingen av en personlig håndskrift. Boken er rettet mot studenter i allmennlærerutdanningen og lærere i grunnskolen
Print Book, Norwegian Bokmål, ©2005
Universitetsforl, Oslo, ©2005