Front cover image for Dinî dersler : umum mekteblerde ve medreselerde tedris olunmak üzere tertib ve tahrir olunmuştur

Dinî dersler : umum mekteblerde ve medreselerde tedris olunmak üzere tertib ve tahrir olunmuştur

Print Book, Turkish, 1922
Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul, 1922