Front cover image for Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości : praca zbiorowa

Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości : praca zbiorowa

Print Book, Polish, copyright 2016
Wydanie 3., stan prawny na 31 października 2015 r View all formats and editions
MAC Consulting : Difin, Warszawa, copyright 2016