Front cover image for [Atlas geologiczny Galicyi. Z. 1, Kart cztery: Monasterzyska (I. X, XI), Tyśmiennica - Tłumacz (9, XIII); Jagielnica - Czernelica, Zaleszczyki (9, XIV)

[Atlas geologiczny Galicyi. Z. 1, Kart cztery: Monasterzyska (I. X, XI), Tyśmiennica - Tłumacz (9, XIII); Jagielnica - Czernelica, Zaleszczyki (9, XIV)

Map, Polish, [1887]
wyd. nakładem Akademii Umiejętności, Kraków, [1887]