Front cover image for Kazanie Przy pochowaniu Ciała Jaśnie Wielmożnego Jmci Walentego z Kurozwęk Męcinskiego Generała Adjutanta J. K. Mci Kawalera Orderu Swietego Stanisława w Kościele Jasnogorskim

Kazanie Przy pochowaniu Ciała Jaśnie Wielmożnego Jmci Walentego z Kurozwęk Męcinskiego Generała Adjutanta J. K. Mci Kawalera Orderu Swietego Stanisława w Kościele Jasnogorskim

Print Book, Polish, [po 28 VI 1790]
w Drukarni Jasney-Gory Częstochowskiey, [Częstochowa], [po 28 VI 1790]