Front cover image for Etyka solidarności

Etyka solidarności

Print Book, Polish, 1981
Wydawn. Znak, Kraków, 1981