Front cover image for To ploutologikon tēs Hellados mellon ētoi, Ho ethnikos hēmōn ploutos geōgraphikōs kai geōlogikōs exetazomenos en synkrisei pros alla tēs Eurōpēs mikra kratē

To ploutologikon tēs Hellados mellon ētoi, Ho ethnikos hēmōn ploutos geōgraphikōs kai geōlogikōs exetazomenos en synkrisei pros alla tēs Eurōpēs mikra kratē

Print Book, Greek, 1905
ek tou typographeiou "Nomikēs" L. Ch. Vergianitou, Athēnais, 1905
129 pages, 1 leaf 23 cm
10474223
Romanized record