Front cover image for Skrypt do ćwiczeń z chemii medycznej : dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego w Zabrzu

Skrypt do ćwiczeń z chemii medycznej : dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego w Zabrzu

Print Book, Polish, copyright 2003
Wydanie 3. uzupełnione i rozszerzone
Wydawnictwo ŚAM, Katowice, copyright 2003