Front cover image for Atlas statystyczny województwa łódzkiego = Statistical atlas of łódzkie voivodship

Atlas statystyczny województwa łódzkiego = Statistical atlas of łódzkie voivodship

Map, Polish, 2018
Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, 2018