Front cover image for Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego = Statistical atlas of zachodniopomorskie voivodship

Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego = Statistical atlas of zachodniopomorskie voivodship

Map, Polish, 2018
Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin, 2018