Front cover image for Atlas statystyczny województwa świętokrzyskiego = Statistical atlas of świętokrzyskie voivodship

Atlas statystyczny województwa świętokrzyskiego = Statistical atlas of świętokrzyskie voivodship

Map, Polish, 2018
Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce, 2018